วิธีการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ใน Outlook 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290857
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ดู197651.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู181149.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่177511.
สรุป
เมื่อคุณใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange บริการข้อมูลข่าวสาร ที่คุณมีความสามารถในการทำงานกับโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ บทความนี้อธิบายว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจากการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ในการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) และวิธีการสร้าง ใช้ และซิงโครไนซ์แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost)
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถสร้าง และเก็บแฟ้ม.pst ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์อื่นที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคุณ คุณเพิ่มแฟ้ม.pst เป็นบริการแบบไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ และกำหนดชื่อแฟ้ม

เมื่อต้องการใช้แฟ้ม.ost คุณต้องเปลี่ยนการจัดส่งจดหมายจากโฟลเดอร์ของแฟ้ม.pst ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคุณ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของคุณจัดส่ง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งของคุณ:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 2. คลิกดู หรือเปลี่ยนอีเมล์ที่มีอยู่บัญชีผู้ใช้คลิกถัดไปคลิกส่งจดหมายใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้คลิกกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server ของคุณ และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 4. เริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่

วิธีการคัดลอกรายการจดหมายไปยังกล่องจดหมาย

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกข้อความจากแฟ้ม.pst ของคุณเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณบนเซิร์ฟเวอร์:
 1. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกกล่องขาเข้าที่อยู่ในแฟ้ม.pst ของคุณ
 2. คลิกเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อความทั้งหมดไปยังกล่องขาเข้า คลิกเพื่อเลือกข้อความที่หนึ่ง และจากนั้น คลิกเลือกทั้งหมดในการแก้ไขเมนู
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกการคัดลอกไปยังโฟลเดอร์.
 4. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังข้อความ และจากนั้น คลิกตกลง.
เมื่อต้องการคัดลอกรายการจากโฟลเดอร์ปฏิทิน ผู้ติดต่อ งาน หมายเหตุ หรือสมุดรายวันไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณต้องเป็นอันดับแรกแสดงรายการทั้งหมดในมุมมองตาราง เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์ในมุมมองตาราง คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้:

 • ล้างตัวกรองจากมุมมองตารางที่มีอยู่ชั่วคราว
 • กำหนดมุมถาวร ตารางมองใหม่ของสินค้าทั้งหมด


หรือ

วิธีการล้างตัวกรองจากมุมมองข้อที่มีอยู่

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อล้างตัวกรองจากมุมมองตารางอยู่ของโฟลเดอร์:
 1. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันจากนั้น คลิกเพื่อเลือกหนึ่ง มุมมองตารางเช่นตามประเภท.
 2. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันแล้ว คลิกกำหนดมุมมองปัจจุบันเอง.
 3. คลิกตัวกรองคลิกยกเลิกเลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง

วิธีการกำหนดให้ดูที่ตารางใหม่

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดมุมมองตารางใหม่:
 1. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันแล้ว คลิกกำหนดมุมมอง.
 2. คลิกเพื่อเลือกมุมมองของตารางอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกCopy.
 3. พิมพ์ชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับมุมมองใหม่ และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในแสดงสรุปคลิกตัวกรองคลิกยกเลิกเลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช้มุมมอง.

วิธีการคัดลอกเพิ่มรายการไปกล่องจดหมาย

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกรายการปฏิทิน ผู้ติดต่อ งาน หมายเหตุ หรือสมุดรายวันจากแฟ้ม.pst ไปยังกล่องจดหมายของคุณบนเซิร์ฟเวอร์:
 1. ในรายการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์รายการที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์
 2. คลิกเพื่อเลือกสินค้าที่คุณต้องการคัดลอก ถ้าคุณต้องการคัดลอกรายการทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ คลิกเพื่อเลือกหนึ่งรายการ และจากนั้น คลิกเลือกทั้งหมดในการแก้ไขเมนู
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกการคัดลอกไปยังโฟลเดอร์.
 4. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกลงในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: เมื่อต้องการคัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์ที่ไม่อยู่ในรายการ คลิกใหม่ในการการคัดลอกรายการกล่องโต้ตอบ ชนิดของชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ คลิกเพื่อเลือกชนิดของรายการที่จะถูกคัดลอก คลิก การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใหม่ แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง

วิธีการคัดลอกคุณสมบัติโฟลเดอร์แบบกำหนดเองไปยังโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถคัดลอกคุณสมบัติเหล่านี้ออกแบบโฟลเดอร์ส่วนบุคคล:
 • สิทธิ์ - สำเนาเข้าถึงสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์
 • กฎ - คัดลอกกฎที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการพิเศษของข้อความ
 • คำอธิบาย - คัดลอกคำอธิบายพิเศษใด ๆ ที่ใช้กับโฟลเดอร์
 • ฟอร์ม & มอง - คัดลอกรูปแบบกำหนดเองและมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ใด ๆ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกคุณสมบัติของโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง:
 1. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกคุณสมบัติแบบกำหนดเอง
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์แล้ว คลิกการคัดลอกการออกแบบโฟลเดอร์.
 3. ในการการคัดลอกการออกแบบจากกล่อง คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกคุณสมบัติแบบกำหนดเอง
 4. คลิกเพื่อเลือกคุณลักษณะที่คุณต้องการคัดลอก และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์การต่อไปนี้:
  หากโฟลเดอร์ใด ๆ ออกแบบข้อความแสดงข้อขัดแย้งของคุณสมบัติ คุณสมบัติที่มีอยู่จะถูกแทนที่ ด้วยคุณสมบัติของโฟลเดอร์ที่คุณกำลังคัดลอกจาก คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

โฟลเดอร์แบบออฟไลน์

แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) จะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะพร้อมใช้งานแม้เมื่อเครือข่ายที่ไม่ลง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับการ.ost คือ โฟลเดอร์ Windows โฟลเดอร์ปัจจุบันของคุณ เช่นเดียวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) สามารถมีแฟ้ม.ost กระชับเพื่อประหยัดเนื้อที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความแตกต่างระหว่างแฟ้ม.ost มีชุดของแฟ้ม.pst คือ แฟ้ม.ost เริ่มการทำงานเป็นรูปแบบมิเรอร์ของโฟลเดอร์ใน Exchange Server และทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยนทำหน้าที่ในระหว่างการซิงโครไนซ์ ชุดของแฟ้ม.pst ที่อีกครอง มีเพียงเป็นตำแหน่งที่เก็บบนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกเหนือจาก Exchange Server

เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแฟ้ม.ost แน่นอนคุณจะ มีโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลง และย้ายรายการในกล่องขาเข้าของคุณแบบออฟไลน์ ส่งข้อความที่ถูกวางลงในกล่องขาออกของคุณแบบออฟไลน์ และอ่านโฟลเดอร์สาธารณะของคุณแบบออฟไลน์ ใน meantime ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์จะยังคงดำเนินอยู่ คุณยังได้รับข้อความใหม่ในกล่องจดหมายของคุณในขณะที่ผู้ใช้รายอื่น ๆ สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนรายการที่อยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์จนกว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อคุณต้องการปรับปรุงเนื้อหาของแฟ้ม.ost และโฟลเดอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องกันเพื่อที่จะเหมือนกัน คุณซิงโครไนส์โฟลเดอร์ และยังทำงานแบบออฟไลน์ ใน Outlook 2002 ซึ่งทำ โดยการส่ง/รับกลุ่ม การซิงโครไนส์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือเรียกผ่านสายโทรศัพท์ข่าย คัดลอกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น และตัดการเชื่อมต่อแล้ว รายการที่คุณลบออกจากแฟ้ม.ost หรือโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องกัน ถูกลบออกไปจากทั้งสองอย่างหลังการซิงโครไนส์

วิธีการสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ข้อสำหรับ Exchange Server

หมายเหตุ:: คุณต้องเชื่อมต่อกับ Exchange Server สำหรับการเริ่มต้นการสร้างและการซิงโครไนส์แฟ้ม.ost

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม.ost มี:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลคลิกดู หรือเปลี่ยนบัญชีจดหมายที่มีอยู่แล้ว คลิกถัดไป.
 2. ในการอีเมกระบวนการของ outlook สำหรับบัญชีเหล่านี้ตามลำดับต่อไปนี้กล่อง คลิกMicrosoft Exchange Serverแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 3. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม.
 4. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกการตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์.
 5. ในการแฟ้ม:กล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็น.ost นั้น ไฟล์ ชื่อเริ่มต้นคือ Outlook.ost ถ้าแฟ้มนี้อยู่แล้ว คุณได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อใหม่
มาตรฐาน Outlook โฟลเดอร์ทั้งหมด (กล่องขาเข้า ออก รายการที่ถูกลบ รายการที่ถูกส่ง ปฏิทิน ผู้ติดต่อ สมุดรายวัน หมายเหตุ และงาน) ใน Exchange Server ก็พร้อมสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

วิธีการเซ็ตอัพการทำงานออฟไลน์สำหรับ Post Office Protocol 3 (POP3), โพรโทคอลในการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP), และเซิร์ฟเวอร์อีเมล HTTP

คุณอาจสลับการทำงานแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ตลอดเวลาโดยการคลิกทำงานแบบออฟไลน์ในการแฟ้ม:เมนู

วิธีการเปิดใช้งาน Outlook การทำงานแบบออฟไลน์

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าการส่ง/รับแล้ว คลิกกำหนดกลุ่มส่ง/รับ.
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดแล้ว คลิกการแก้ไขปุ่ม
 3. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์รวมโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณได้ใน'รายการโปรด'ของ โฟลเดอร์
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.

วิธีการเปิดการปรับให้ตรงกันตามตารางเวลา

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกกำหนดกลุ่มส่ง/รับ.
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด.
 3. ภายใต้เมื่อ Outlook ไม่ออฟไลน์คลิกเพื่อเลือกตารางเวลาและการส่ง/รับโดยอัตโนมัติทุก ๆ X นาที. เลือกเวลาใด ๆ ก็ตามที่คุณต้องการ
 4. คลิกปิด.

วิธีการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าที่เป็นหลักแบบออฟไลน์

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 2. คลิกดู หรือเปลี่ยนบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่แล้ว คลิกถัดไป.
 3. ในการอีเมกระบวนการของ outlook สำหรับบัญชีเหล่านี้ตามลำดับต่อไปนี้กล่อง คลิกMicrosoft Exchange Serverแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 4. คลิกการการตั้งค่าเพิ่มเติมปุ่ม
 5. คลิกเมื่อเริ่มต้นคลิกการด้วยตนเองตัวควบคุมการเชื่อมต่อสถานะตัวเลือก แล้วคลิกการทำงานออฟไลน์ และใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ภายใต้สถานะการเชื่อมต่อเริ่มต้น.
 6. ในการการเชื่อมต่อแท็บ การตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อโดยใช้พื้นที่ของฉันท้องถิ่น (LAN)เลือกตัวเลือก
 7. หาก Outlook กำลังทำงาน คลิกexitในการแฟ้ม:เมนู และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว Outlook เพื่อเริ่มการทำงานออฟไลน์ จะมีไอคอนขนาดเล็กที่มุมล่างขวาบ่งชี้สถานะออฟไลน์
หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถใช้เป็นแฟ้ม.ost ที่มีการใช้กับกล่องจดหมายที่แตกต่างกันไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณทำได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ในแฟ้ม<filename>.ost ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากได้ถูกกำหนดค่าสำหรับใช้กับแตกต่างกันกล่องจดหมาย</filename>

วิธีการทำงานกับโฟลเดอร์สาธารณะแบบออฟไลน์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำงานกับโฟลเดอร์สาธารณะแบบออฟไลน์:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้อง การทำงานกับ แล้ว คลิกCopy<foldername></foldername>บนเมนูทางลัด
 2. ในการคัดลอกโฟลเดอร์คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. มุมมองนี้การเปิดใช้งาน Outlook ทำงานออฟไลน์ส่วนการให้โฟลเดอร์เหล่านี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณออฟไลน์
คุณสามารถจะใช้คุณโฟลเดอร์สาธารณะแบบออฟไลน์ แต่ละโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณสามารถตอนนี้เลือกกำหนดสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

วิธีการปรับให้ตรงกันของโฟลเดอร์ที่ระบุ

เมื่อต้องการปรับให้ตรงกันโฟลเดอร์ที่เจาะจง คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการซิงโครไนส์ ชี้ไปที่ส่ง/รับในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกโฟลเดอร์นี้.

วิธีการปรับให้ตรงกันของโฟลเดอร์ทั้งหมด

การซิงโครไนส์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งคลิส่ง/รับปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และแป้นที่กด F9 แล้ว หรือในนั้นเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ส่ง/รับแล้ว คลิกส่ง และรับทั้งหมด.

หมายเหตุ:: เมื่อคุณซิงโครไนส์ ไฟล์บันทึกปรากฏเป็นข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แฟ้มบันทึกนี้ประกอบด้วยข้อมูลเช่นเวลาที่คุณซิงโครไนส์ ชื่อของโฟลเดอร์การซิงโครไนส์ และจำนวนของสินค้าที่เพิ่มเข้าไป

วิธีการปรับให้โดยอัตโนมัติตรงโฟลเดอร์ทั้งหมดเมื่อคุณปิด Outlook

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซิงโคโฟลเดอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจาก Outlook:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกส่ง/รับการตั้งค่า แล้วคลิกกำหนดกลุ่มส่ง/รับ.
 2. ในการกลุ่มส่ง/รับกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นดำเนินการอัตโนมัติส่ง/รับเมื่อจบการทำงานกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกปิด.
โฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีการตั้งค่าการมีอยู่ในขณะที่ทำงานแบบออฟไลน์ได้ในขณะนี้โดยอัตโนมัติตรงตามตัวเลือกที่คุณตั้งค่าการ คุณจำเป็นในการซิงโครไนส์ และดาวน์โหลดสมุดที่อยู่ก่อนที่คุณออกจากระบบ Exchange Server ของคุณเมื่อคุณเดินทาง นี่คือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเดินทางเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทั้งหมดของคุณจะปรับปรุงก่อนที่คุณออกจาก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดสมุดรายชื่อของคุณ:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกส่ง/รับแล้ว คลิกดาวน์โหลดสมุดรายชื่อ.
 2. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกตกลง.
OfficeKBHowTo

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290857 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:58:09 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstore kbhowto kbmt KB290857 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)