วิธีการนำเข้า และส่งออกข้อมูลแบบข้อความ โดยใช้ Outlook

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290859
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ให้ดู 179556.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 243476.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้าง การนำเข้าข้อมูลแบบข้อความใน Microsoft Outlook และ การส่งออกข้อมูล Outlook ไปยังแฟ้มข้อความ

การใช้แฟ้มข้อความเป็นประโยชน์เมื่อตัวแปลงที่มาพร้อมกับ Outlook donot โดยตรงตรงกับรูปแบบของข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า โปรแกรมส่วนใหญ่สามารถส่งออก และนำเข้าแฟ้มข้อความ ดังนั้นคุณมักจะสามารถใช้แฟ้มข้อความเป็นรูปแบบแฟ้มทั่วไปเพื่อส่งออก และนำเข้าข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
Outlook นำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้างสามารถนำเข้า และส่งออก followingtypes ของข้อมูลข้อความ:
 • เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่า (MS-DOS)
 • เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่า (Windows)
 • ใช้แท็บคั่นระหว่างค่า (MS-DOS)
 • ใช้แท็บคั่นระหว่างค่า (Windows)

MS-DOS หรือ Microsoft Windows

คุณควรตัดสินใจใช้ basedon แปลง MS-DOS หรือ Windows ข้อความชุดอักขระที่ใช้ในข้อมูลของคุณ ASCII จะใช้ชุดอักขระ usedby หลายโปรแกรม MS-DOS และ ANSI คือ ชุดอักขระที่ใช้ โดย Windowsprograms มาก ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ASCII และ ANSI คือ 128characters ด้านบน ต่ำกว่า 128 อักขระจะเหมือนกัน Charactersare 128 ด้านบนมักจะเรียกว่าอักขระส่วนเพิ่ม ASCII แบบขยายบรรทัด charactersinclude วาดอักขระขณะ ANSI ขยาย includeinternational อักขระของอักขระ และสัญลักษณ์การเผยแพร่

เครื่องหมายจุลภาคหรือตัวคั่นแท็บ

อักขระที่ใช้แยก หรือกำหนดเขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลในข้อมูลของคุณกำหนดว่าถ้าคุณใช้เครื่องหมายจุลภาค หรือแท็บตัวแปลงแยกต่างหาก ถ้าคุณเปิดข้อมูลของคุณใน Microsoft Word 97 และดูเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละเขตข้อมูล ข้อมูลของคุณถูกคั่นด้วยจุลภาค (CSV) ถ้าคุณเห็นช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล ข้อมูลของคุณเป็นแท็บคั่น หรือใช้เขตข้อมูลแบบความกว้างคงที่ ตัวแปลงใช้แท็บคั่นระหว่าง Outlook ค้นหาอักขระแท็บระหว่างเขตข้อมูล ใน Word 97 คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแสดง/ซ่อน แท็บปรากฏขึ้น asarrows ที่ชี้ไปทางขวา และอักขระช่องว่างปรากฏเป็นจุดเล็ก ๆ

หมายเหตุ: บันทึกแฟ้มของคุณเป็นเอกสาร Microsoft Word เนื่องจาก Word ใช้รูปแบบแฟ้มอื่น ๆ

ก่อนที่คุณพยายามที่จะนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความ เป็น toinspect จำเป็นเรกคอร์ดหัวข้อมั่นใจที่สินค้าถูกเก็บไว้ในชื่อภายใน Outlook filematch ข้อความ ระเบียนหัวกระดาษคือ ระเบียนแรกในแฟ้ม thetext จะกำหนดวิธีที่ข้อมูลถูกจัดระเบียบไว้ ถ้าไม่ตรงกับ thesefields ไม่มีการนำเข้าข้อมูล

เมื่อต้องการค้นหา คืออะไรมาตรฐาน Outlook ชื่อเขตข้อมูลคุณสามารถสร้าง asample ของฟิลด์เหล่านี้ใน Outlook

วิธีการสร้างตัวอย่างเขตข้อมูลของ Outlook

ก่อนที่คุณแก้ไขแหล่งข้อมูลของคุณ คุณอาจเป็นประโยชน์ในการสร้าง sampleof เป็นเขตข้อมูลที่ใช้ใน Outlook หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:

สำหรับ Microsoft Outlook 2010:
 1. ถ้ามีอยู่ เอาแฟ้มการแมปแบบไบนารีปัจจุบัน "ค่า Separated จุลภาค (Windows) .adr ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\Application ข้อมูล หลังจากที่คุณเอาแฟ้มนี้ออก แฟ้มถูกสร้างใหม่
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของ Outlook ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิโฟลเดอร์ใหม่ บนเมนูทางลัด
 3. คลิกแฟ้ม แท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกนี้
 4. เลือกขั้นสูง ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย)
 5. ในการส่งออก ส่วน คลิกส่งออก ปุ่ม
 6. คลิกส่งออกไปยังแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 7. ในการสร้างแฟ้มชนิดคลิกด้วยเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่า (Windows), และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. ในรายการเลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจากคลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 และจากนั้น คลิกถัดไป
 9. ในบันทึกส่งออกแฟ้มเป็น กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม และจากนั้น คลิกเรียกดู เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกในแฟ้ม
 10. คลิตกลง เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มส่งออก คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
สำหรับ Microsoft Outlook 2007 และ Outlook 2003 ของ Microsoft:
 1. ถ้ามีอยู่ เอาแฟ้มการแมปแบบไบนารีปัจจุบัน "ค่า Separated จุลภาค (Windows) .adr" ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\Application ขั้นตอนนี้สร้างแฟ้มนี้
 2. บนเมนูมุมมองคลิกรายการโฟลเดอร์ถ้าดังกล่าวไม่ได้ถูกแสดง
 3. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของ Outlook ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกสร้างโฟลเดอร์บนเมนูทางลัด
 4. ตั้งชื่อด้วยชื่อที่เป็นคำอธิบายนี้โฟลเดอร์ชั่วคราว และจากนั้น คลิกตกลง คุณอาจลบโฟลเดอร์นี้ได้หลังจากสร้างแฟ้มเขตข้อมูลตัวอย่าง
 5. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าและส่งออก
 6. คลิกส่งออกไปยังแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 7. ในการสร้างแฟ้มชนิดคลิกด้วยเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่า (Windows), และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. ในการเลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจากคลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 และจากนั้น คลิกถัดไป
 9. ในการบันทึกแฟ้มที่ส่งออกเป็นพิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม และคลิกเรียกดูเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกแฟ้มใน
 10. คลิกตกลงเพื่อบันทึกแฟ้มส่งออก คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
ผลของไฟล์ค่าที่แบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาคประกอบด้วยเขตข้อมูลที่ Outlookuses สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณเลือก ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแต่ละชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ในขณะที่คุณคุ้นเคยกับป้ายชื่อของเขตข้อมูล Outlook โปรดสังเกตว่า การสะกดที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการกำหนดที่อยู่อีเมล Outlook ใช้ตัวสะกด "อีเมล" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

วิธีการนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Outlook 2010:
 1. คลิกการแฟ้ม แท็บ จากนั้นเปิดอยู่
 2. เลือกการนำเข้า
 3. ในการเลือกการกระทำ รายการ คลิกนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่นและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ในรายการเลือกชนิดไฟล์ที่จะนำเข้าจากคลิกชนิดแฟ้มที่ตรงกับข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป
 5. ในการแฟ้มเพื่อนำเข้า กล่อง พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า หรือคลิกเรียกดู การค้นหาแฟ้ม แล้ว คลิกถัดไป
 6. ในการเลือกโฟลเดอร์ปลายทาง รายการ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าการ และคลิกถัดไป
 7. ยืนยันว่า โฟลเดอร์ปลายทางไม่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าและส่งออก
 2. ในการเลือกการกระทำคลิกนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่นแล้ว คลิ กถัดไป
 3. ในการเลือกชนิดไฟล์ที่จะนำเข้าจากคลิกชนิดแฟ้มที่ตรงกับข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป
 4. ในแฟ้มเพื่อนำเข้าพิมพ์เส้นทางและชื่อของแฟ้มที่คุณต้อง การนำ เข้า หรือคลิกการเรียกดูเพื่อนำทางไปยังแฟ้ม แล้ว คลิกถัดไป
 5. ในการเลือกโฟลเดอร์ปลายทางคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าการ และคลิกถัดไป
 6. ยืนยันว่า โฟลเดอร์ปลายทางไม่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

วิธีการส่งออกข้อมูลแบบข้อความ

การส่งออกข้อมูลแบบข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Outlook 2010:
 1. คลิกแฟ้ม แท็บ และจากนั้น เลือกตัวเลือกนี้
 2. เลือกขั้นสูง ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย)
 3. ในการส่งออก ส่วน คลิกส่งออก ปุ่ม
 4. ในการเลือกการกระทำ รายการ คลิกส่งออกไปยังแฟ้มและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในการสร้างแฟ้มชนิด รายการ คลิกเพื่อเลือกรูปแบบสำหรับแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. ในรายการเลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจากคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. ในการบันทึกส่งออกแฟ้มเป็น กล่อง พิมพ์แบบเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก แล้ว คลิ กถัดไป
 8. ยืนยันการดำเนินการ และคลิกเสร็จสิ้น
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าและส่งออก
 2. ในการเลือกการกระทำคลิกส่งออกไปยังแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 3. ในการสร้างแฟ้มชนิดคลิกเพื่อเลือกรูปแบบสำหรับแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ในการเลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจากคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในการบันทึกแฟ้มที่ส่งออกเป็นพิมพ์แบบเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มที่คุณต้องการส่งออก แล้ว คลิ กถัดไป
 6. ยืนยันการดำเนินการ และคลิกเสร็จสิ้น
แปลง OfficeKBHowTo OL2K OL2007 ol2003 การทำข้อมูล ol2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290859 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/19/2013 11:50:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbmigrate kbmt KB290859 KbMtth
คำติชม