วิธีการกำหนดเองที่เก็บรูปถ่ายใน FrontPage 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290865
สำหรับ Microsoft FrontPage 2003 รุ่นนี้ บทความ ดู825506.

ในงานนี้

สรุป
Photo gallery เป็นเว็บเพจที่ประกอบด้วยคอลเลกชัน กราฟิกที่ถูกจัดเรียงในเค้าโครงระบุ ถ้าคุณเลือก บทความนี้กล่าวถึง วิธีการที่คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของ photo gallery โดยใช้ Microsoft FrontPage 2002 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณมีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Real.htm ซึ่งก็คือ สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย FrontPage

back to the top

การกำหนดเองที่เก็บรูปถ่าย

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายเฉพาะของรูปภาพ เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ:
 1. สร้างเว็บที่อยู่บนดิสก์ใหม่ และสร้างขึ้นใหม่ หน้า
 2. บนเครื่องแทรกเมนู การชี้ไปที่รูปภาพแล้ว คลิกสร้างที่เก็บรูปถ่าย.
 3. คลิกเพิ่ม. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งรูปภาพจากแฟ้มหรือรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้องเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มรูปภาพของคุณ เลือกรูปภาพ
 4. ในการคำอธิบายเฉพาะกล่อง พิมพ์ข้อความคุณต้องการใช้สำหรับคำอธิบายเฉพาะของคุณ คลิกตกลง.
 5. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกบันทึก. บันทึกแฟ้มเป็น Photo.htm
 6. หลังจากที่ FrontPage จะบันทึกเพจ เว็บของคุณจะมีขึ้นใหม่ โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Photogallery และ ในโฟลเดอร์นั้นจะเป็นโฟลเดอร์อื่นที่ชื่อว่า รูปถ่ายnnnโดยที่nnnคือการ หมายเลขแบบสุ่ม
 7. เปิดรูปถ่ายnnnโฟลเดอร์ และ คลิ กสองครั้งแฟ้ม Real.htm
 8. เลือกข้อความที่อยู่ใต้รูปถ่าย และทำให้การ เชื่อมโยงหลายมิติ
 9. บันทึกเพจ
 10. การแสดงตัวอย่างแฟ้ม Photo.htm ใน Internet Explorer (หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกการฟื้นฟูเมื่อต้องการดูเวอร์ชันล่าสุดของแฟ้มนี้)
คำเตือน: แก้ไข Real_p.htm หรือแฟ้ม Real_x.htm ในการ รูปถ่ายnnnโฟลเดอร์ มีใช้แฟ้มเหล่านี้ทั้งสอง แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดย FrontPage และควรเปลี่ยนแปลงไม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรูปภาพที่เก็บรูปถ่าย โดยคลิกสองครั้ง หรือ คลิกขวาที่นั้นจากนั้น คลิกคุณสมบัติของ photo Galleryบนเมนูทางลัด เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับแฟ้ม Real.htm จะถูกเขียนทับ

back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับที่เก็บรูปถ่าย คลิกMicrosoft FrontPage Helpบนเครื่องความช่วยเหลือเมนู ชนิดPhoto Galleryในผู้ ช่วย Office หรือตัว ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อ

back to the topOfficeKBHowTo inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290865 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/28/2011 02:17:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbdisplay kbgraphic kbhowtomaster kbmt KB290865 KbMtth
คำติชม