ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
i-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ไม่มีแสดงส่วนต่อท้าย UPN ใน EAC หรือ EMS ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2909303
อาการ
สมมติว่า คุณได้เพิ่มคำต่อท้ายชื่อหลัก (UPN) ของผู้ใช้ โดยใช้โดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และความเชื่อถือบนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2012 R2 ในสภาพแวดล้อม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft เมื่อคุณตรวจสอบ UPN โดยใช้ศูนย์กลางการดูแล Exchange (EAC) หรือ โดยการเรียกใช้ cmdlet UserPrincipalNamesSuffix รับในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน (EMS), ส่วนต่อท้าย UPN ที่เพิ่มจะไม่แสดงขึ้น
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มรักษาความปลอดภัยระบบย่อยที่เชื่อถือได้ของอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสิทธิ์ในการอ่าน " CN =พาร์ติชัน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =YourDomain, DC =YourRootDomain"รายการ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการอ่านไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัยระบบย่อยที่เชื่อถือได้แลกเปลี่ยน:
  1. เริ่มการทำงานของเครื่องมือการแก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI)
  2. บนเมนูการดำเนินการคลิกเชื่อมต่อ
  3. ในพื้นที่จุดเชื่อมต่อคลิกเลือกบริบทการตั้งชื่อเป็นรู้จักและจากนั้น คลิกตั้งค่าคอนฟิกในรายการ
  4. ในพื้นที่คอมพิวเตอร์คลิกเลือก หรือพิมพ์โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์และจากนั้น พิมพ์ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง หรือ คลิกค่าเริ่มต้น (โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณล็อกอิน)นั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ แล้ว คลิกตกลง
  5. ขยายCN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =YourDomain, DC =YourRootDomain.
  6. คลิกขวาCN =พาร์ติชันแล้ว คลิกคุณสมบัติ
  7. บนแท็บความปลอดภัยระบบย่อยที่เชื่อถือได้ของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มแล้ว
  8. เลือกสิทธิ์การอ่านสำหรับกลุ่มรักษาความปลอดภัยระบบย่อยที่เชื่อถือได้ของอัตราแลกเปลี่ยน และจากนั้น คลิกตกลง
  9. จบการทำงานของเครื่องมือ

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มส่วนต่อท้าย UPN โดยใช้โดเมนของ Active Directory และความเชื่อถือ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdlet UserPrincipalNamesSuffix รับไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ ADSI Edit ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ