วิธีกำหนดหมายเลขบท appendixes และหน้าในเอกสารที่ประกอบด้วยส่วนหัวของบทและภาคผนวกทั้งใน Word

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290953
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงระบบลำดับเลขแตกต่างกันหลายที่คุณสามารถใช้ในเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งส่วนหัวของบทและส่วนหัวของภาคผนวก

Microsoft Word ไม่สนับสนุนโครงร่างลำดับเลขหัวเรื่องหลายในเอกสารหลักหรือเอกสารเดียวกัน เมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งส่วนหัวของบทและส่วนหัวของภาคผนวก หัวข้อต้องไม่ใช้ลักษณะระดับหัวเรื่องเดียวกัน

back to the top

ตัวอย่างที่ 1: หัวเรื่องของบทและส่วนหัวของภาคผนวก

เมื่อคุณออกแบบเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งส่วนหัวของบทและส่วนหัวของภาคผนวก คุณสามารถใช้ระดับลักษณะหัวเรื่องที่แตกต่างกันจะใช้หมายเลขที่แตกต่างกันไปแต่ละส่วนของการจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การกำหนดชื่อบทและภาคผนวก ลำดับเลขหัวเรื่องโครงร่างที่มีลักษณะต่อไปนี้
บทที่หนึ่ง: นี่คือชื่อเรื่องไปยังบทแรก

บทที่สอง: นี่คือชื่อเรื่องไปยังบทที่สอง

ภาคผนวก a:นี่คือชื่อเรื่องลงในภาคผนวกแรก

ภาคผนวก b:นี่คือชื่อเรื่องลงในภาคผนวกที่สอง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูรูปแบบคลิกแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขและการ thenclick แท็บเค้าร่างลำดับเลข

  หมายเหตุ ใน Microsoft Office Word 2007 และ Word 2010 คลิกรายการหลายระดับบนแท็บหน้าแรก
 2. เลือกลักษณะ เช่นบทที่ 1 (ตัวเลือกลักษณะสุดท้าย) อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิก'กำหนดเอง'

  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกกำหนดใหม่รายการแบบหลายระดับ
 3. ภายใต้ระดับคลิก7
 4. ในกล่องรูปแบบลำดับเลขพิมพ์ภาคผนวกแล้ว กด SPACEBAR เพื่อแทรกคำว่า "ภาคผนวก" แบบ spaceafter
 5. ภายใต้ลักษณะลำดับคลิกA, B, C,...

  หมายเหตุ: ในกล่องรูปแบบลำดับเลขภาคผนวก Aควรแสดง ด้วย "A" ถูกเน้นอยู่
 6. ในกล่องรูปแบบลำดับเลขพิมพ์แบบ blankspace หลังจาก "ภาคผนวก A"
 7. คลิกปุ่มเพิ่มเติม
 8. ในกล่องเชื่อมระดับกับลักษณะคลิกหัวเรื่อง 7และจากนั้น คลิกตกลง
ขณะนี้คุณสามารถใช้หัวเรื่อง 1 กับย่อหน้าทั้งหมดที่มีลักษณะบทและหัวเรื่อง 7 กับย่อหน้าทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องภาคผนวก

หมายเหตุ: ลักษณะหัวเรื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับย่อหน้าและแอททริบิวต์การจัดรูปแบบอักขระบางอย่าง คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ โดยใช้คำสั่งลักษณะบนเมนูรูปแบบเพื่อดูลักษณะที่ปรากฏที่กำหนดไว้

back to the top

ตัวอย่างที่ 2: การแทรกหมายเลขหน้าสำหรับบทและ Appendixes

เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าของลักษณะ "1-1, A-1" ที่ทำงานกับลักษณะหัวเรื่องเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารประกอบด้วย ofsome ชนิดตัวแบ่งส่วน ชนิดตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องได้โดยทั่วไปหน้าถัดไป ใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อแยกพื้นที่เอกสารหลักจากพื้นที่ภาคผนวก ถ้าไม่มีตัวแบ่งส่วนมี insertionpoint ของคุณไปยังพื้นที่ว่างเหนือภาคผนวกของคุณ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูแทรกคลิกตัวแบ่ง
  2. ในกล่องโต้ตอบตัวแบ่งคลิกหน้าถัดไปภายใต้ชนิดตัวแบ่งส่วนและจากนั้น คลิกตกลง
  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกตัวแบ่งหน้าบนแท็บแทรก
 2. รูปแบบหมายเลขหน้าให้ใส่หมายเลขบทรวมไว้ เมื่อต้องการ dothis ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ย้ายจุดแทรกไปยังเพจที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องบทแรก
  2. บนเมนูแทรกคลิกหมายเลขหน้า

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้าบนแท็บแทรก
  3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้สำหรับหมายเลขหน้า โดยใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า คลิกปุ่ม'รูปแบบ'

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้าของรูปแบบ
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมหมายเลขของบท
  5. ในกล่องเริ่มบท ด้วยลักษณะคลิกหัวเรื่อง 1และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า
 3. การจัดรูปแบบหมายเลขหน้าเพื่อรวมภาคผนวกหมายเลข ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ย้ายจุดแทรกไปยังเพจที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องภาคผนวกแรก
  2. บนเมนูแทรกคลิกหมายเลขหน้า

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้าบนแท็บแทรก
  3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้สำหรับหมายเลขหน้า โดยใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า คลิกปุ่ม'รูปแบบ'

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้าของรูปแบบ
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมหมายเลขของบท
  5. ในกล่องเริ่มบท ด้วยลักษณะคลิกหัวเรื่อง 7
  6. ในกล่องใส่หมายเลขหน้าคลิกเริ่มต้นที่แล้ว คลิ ก1เพื่อให้แต่ละบทหรือแต่ละส่วนเริ่มต้น ด้วยหมายเลข 1
  7. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ
back to the top

ตัวอย่างที่ 3: สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องสร้างสารบัญที่มีทั้งตัวบทและ appendixes และซึ่งจะใช้ลักษณะลำดับเลขหน้ากำหนด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการ ofcontents ตาราง
 2. บนเมนูแทรกชี้ไปที่การอ้างอิงและจากนั้น คลิกดัชนีและตาราง

  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกสารบัญบนแท็บการอ้างอิงและจากนั้น คลิกแทรกสารบัญ
 3. คลิกที่แท็บสารบัญ
 4. คลิกปุ่ม'ตัวเลือก'
 5. ในกล่องกาเครื่องหมายระดับของสารบัญพิมพ์1 ในกล่องข้อความทางด้านขวาของหัวเรื่อง 7

  ซึ่งสามารถกำหนดค่า Word เพื่อพิจารณาหัวเรื่อง 7 เป็น รายการระดับ 1 ในเนื้อหา tableof
 6. คลิก ตกลง
 7. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบดัชนีและตาราง
back to the top
WD2010 wd2002 wd2003 wd2007 OfficeKBHowTo เริ่มต้นกำหนดเลขบรรทัดใหม่ไม่ถูกต้องหมายเลขลักษณะแตกต่างกันเริ่มต้นตั้ง inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290953 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:39:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbnumbering kbmt KB290953 KbMtth
คำติชม