เริ่ม ต้น แถบ เครื่อง มือ และ ปุ่ม แถบ เครื่อง มือ ที่ เห็น ได้ แทน ที่ มี การ กำหนด เอง ใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291074
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 98 ของบทความนี้ ดู192217.

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 97 และรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่125183.
อาการ
ถ้า แฟ้ม แถบ เครื่อง มือ Microsoft Excel จะ เสีย หาย หรือ ถูก ลบ หรือ ย้าย จาก ที่ ตั้ง เดิม ของ อาจ คุณ พบ ลักษณะ การ ทำ งาน ต่อ ไป นี้:
  • แถบ เครื่อง มือ และ ปุ่ม แถบ เครื่อง มือ ที่ คุณ สร้าง ไว้ ไม่ ปรากฏ ขึ้น
  • การ เปลี่ยน แปลง ที่ คุณ ทำ กับ แถบ เครื่อง มือ และ ปุ่ม แถบ เครื่อง มือ ไม่ ปรากฏ ขึ้น
  • ปุ่มแถบเครื่องมือและแถบเครื่องมือในการเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ:ชื่อแฟ้มของแฟ้มแถบเครื่องมือของ Microsoft Excel ที่แตกต่างสำหรับ Excel รุ่นที่แตกต่างกัน ใน Excel 2000 ชื่อแฟ้มเป็น Excel.xlb ใน Excel 2002 ชื่อแฟ้มเป็น Excel10.xlb ใน Excel 2003 ชื่อแฟ้มเป็น Excel11.xlb
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากแฟ้มแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองเสียหาย หรือสูญหายไป

Excel เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองในแฟ้มแถบเครื่องมือ Excel ถ้าแฟ้มแถบเครื่องมือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งถูกติดตั้งเมื่อคุณปิด Microsoft Excel, Excel สร้างแฟ้มที่ มีข้อมูลการเริ่มต้นหรือการกำหนดเองใหม่ใด ๆ ที่คุณทำในขณะที่มีการเรียกใช้ Excel
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ในการกำหนดค่าเริ่มต้น (ไม่ มีโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน), แฟ้ม Excel10.xlb ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
c:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel
ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows NT แฟ้ม Excel10.xlb ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
c:\Winnt\profiles\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel
ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP แฟ้ม Excel10.xlb ถูกเก็บในโฟลเดอร์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Excel
หมายเหตุ:เท่านั้นสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office 2003 บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
  • Microsoft Windows XP:
  • Microsoft Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
125183แถบเครื่องมือในการเริ่มต้นและปุ่มแถบเครื่องมือที่เห็นได้แทนที่มีการกำหนดเอง
prb XL2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 291074 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:03:19 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB291074 KbMtth
คำติชม