ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291218
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นของ Microsoft Excel Excel ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบสองวิธี:
  • โหลดแฟ้ม Excel เมื่อเริ่มต้น

    -และ-

  • เป็นตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลอ้างอิงสำหรับแม่แบบ
ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งานจริงสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Excel รุ่นที่คุณใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของ Excel โปรดดูส่วน "อ้างอิง" ในบทความนี้

back to the top

โฟลเดอร์ที่ Excel ใช้ในการเริ่มต้น

ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Excel ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น Excel เปิดแฟ้มจากเส้นทางต่อไปนี้

back to the top

Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

  • Files\Microsoft C:\Program Office\Office\Office10\Xlstart
  • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

    หมายเหตุ:: ถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่มีการเปิดใช้งาน เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart คือแทน:

    C:\Windows\Profiles\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
  • โฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในนั้นตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่นกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

Microsoft Windows NT 4.0

  • Files\Microsoft C:\Program Office\Office\Office10\Xlstart
  • C:\Winnt\Profiles\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

    โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของคุณเข้าสู่ระบบได้
  • โฟลเดอร์ที่ระบุในการเมื่อเริ่มต้น ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดในกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

Microsoft Windows 2000

  • Files\Microsoft C:\Program Office\Office10\Xlstart
  • C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

    โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของคุณเข้าสู่ระบบได้
  • โฟลเดอร์ที่ระบุในการเมื่อเริ่มต้น ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดในกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

Microsoft Windows XP:

  • Files\Microsoft C:\Program Office\Office10\Xlstart
  • C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

    โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของคุณเข้าสู่ระบบได้
  • โฟลเดอร์ที่ระบุในการเมื่อเริ่มต้น ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดในกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

ชนิดแฟ้มที่ยอมรับได้ในระหว่างการเริ่มต้น Excel

คุณใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบเพื่อโหลดแม่แบบ Excel และคงคลังที่เพิ่มโดยทั่วไป แต่คุณยังสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นเพื่อโหลดสมุดงาน เมื่อคุณโหลดเหล่านี้สามชนิดของแฟ้มจากโฟลเดอร์เริ่มต้น เหล่านั้นมีลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้

back to the top

แม่แบบ

  • ถ้า คุณ บันทึก สมุด งาน ที่ เรียก ว่า Book.xlt และ วาง ใน ตำแหน่ง ที่ ตั้ง โฟลเดอร์ เริ่ม ต้น ให้ สมุด งาน นั้น จะ กลาย เป็น สมุด งาน เริ่ม ต้น เมื่อ คุณ เริ่ม Excel แล้ว เมื่อ คุณ เปิด สมุด งาน ใหม่ ที่ เพิ่ม เติม ใดๆ
  • วิธี การ ใช้ แม่ แบบ กำหนด เอง ใดๆ เพิ่ม เติม ที่ คุณ สร้าง ให้ ต้อง คุณ วาง ไว้ ใน โฟลเดอร์ ต่อ ไป นี้:
    Office\Templates\1033 Files\Microsoft C:\Program
    คุณ สามารถ ใช้ แม่ แบบ โดย การ คลิ กใหม่ในการแฟ้ม:เมนู
back to the top

เพิ่มเติม

  • โปรแกรมเพิ่มเติม (*.xla) ที่คุณทำในโฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งานไม่ปรากฏการเมื่อคุณเริ่ม Excel แต่การโหลดในหน่วยความจำ และเรียกใช้แมโครอัตโนมัติใด ๆ โดยทั่วไป
  • คุณสามารถใช้เหล่านี้เพิ่ม-คงคลัง โดยแสดงวิธีการใด ๆ ก็ตามเพิ่มเข้า (นั่นคือ สินค้าหรือแถบเครื่องมือปุ่มเมนู) ได้
back to the top

สมุดงาน

  • สมุดงาน (*.xls) ที่คุณทำในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบจะโหลด และปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel เว้นแต่ว่ามีบันทึกสมุดงานในสถานะที่ซ่อนไว้ ตัวอย่างเช่น สมุดงานแมโครส่วนบุคคล Personal.xls เป็นสมุดงานแมโครสากลที่ Excel โหลดโดยทั่วไปจากโฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ในสถานะที่ซ่อนไว้
back to the top

ใช้ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

  • เมื่อต้องการใช้ตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นสำรอง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุเส้นทางแฟ้มที่มีชนิดของแฟ้มที่รู้จัก (เช่นเท็มเพล คง คลังที่เพิ่ม และสมุดงาน)
  • หาก Excel ค้นหาชนิดของแฟ้มที่รู้จักในโฟลเดอร์เริ่มต้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปมากที่สุดคือ:
    แฟ้มนี้ไม่ใช่รูปแบบที่รู้จัก
back to the top

ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเริ่มต้น

  • นอกเหนือจากการตั้งแฟ้มสำหรับการเริ่มต้นสำรอง การตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นการตั้งค่าเป็นคงทั่วไปแท็บในนั้นตัวเลือกกล่องโต้ตอบ การตั้งค่านี้จะแตกต่างจากโฟลเดอร์เริ่มต้น ดังกล่าวตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Excel ให้ชี้ไปเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแฟ้ม โดยใช้ การแฟ้ม:เมนู
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง XLStart คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดxlstartในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

back to the top
OfficeKBHowTo inf สมุดงานเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง XL2002 สร้างเท็มเพลต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ