ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
tml' -->

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Excel ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291298
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 213516.
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 98 ของบทความนี้ ให้ดู 182243.
สำหรับ Microsoft Excel 97 และรุ่นก่อนหน้านี้ของ Excel รุ่นของบทความนี้ ดู 172320.
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครที่โปรแกรมประยุกต์ที่พยายามที่จะตั้งค่า หรือรับคุณสมบัติการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับแผ่นงานใด ๆ ในสมุดงานใน Microsoft Excel คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดขณะทำงาน '1004': ไม่สามารถตั้งค่านี้ x คุณสมบัติของคลาส PageSetup
ข้อผิดพลาดขณะทำงาน '1004': ไม่สามารถเรียกการ x คุณสมบัติของคลาส PageSetup
หมายเหตุ ในข้อความเหล่านี้ x มีคำใด ๆ ต่อไปนี้:
  BlackAndWhite    Order  BottomMargin     Orientation  CenterFooter     PaperSize  CenterHeader     PrintArea  CenterHorizontally  PrintComments  CenterVertically   PrintGridlines  ChartSize      PrintHeadings  Draft        PrintNotes  FirstPageNumber   PrintQuality  FitToPagesTall    PrintTitleColumns  FitToPagesWide    PrintTitleRows  FooterMargin     RightFooter  HeaderMargin     RightHeader  LeftFooter      RightMargin  LeftHeader      TopMargin  LeftMargin      Zoom				
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมี ไม่มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งบน yourcomputer Excel ไม่สามารถตั้งค่า หรือรับคุณสมบัติการตั้งค่าหน้ากระดาษถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม noprinter
การแก้ไข
เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บน yourcomputer ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ใน'แผงควบคุม'เพื่อเพิ่ม และเอาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Excel คุณสมบัติการตั้งค่าหน้าจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงานในสมุดงาน ด้วยเหตุนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือคืนค่าหน้าส่วนใหญ่การตั้งค่าคุณสมบัติยกเว้นว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ถ้าคุณคลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ'บนเมนูแฟ้มเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ไม่มี คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ ใช้ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ใน ControlPanel ติดตั้งเครื่องพิมพ์
เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษในกรณีนี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติในกล่องโต้ตอบโดยทางโปรแกรม

หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Office Excel 2007 กด CTRL + F2 และจากนั้น คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษในกลุ่มพิมพ์
prb XL2002 XL2003 XL2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ