ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยใน Internet Explorer 6, 7 หรือ 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291369
สรุป
Internet Explorerรุ่น 6, 7 และ 8รวมรายการแฟ้มที่ "ไม่ปลอดภัย" ที่ coded ในแฟ้ม Shdocvw.dll วัตถุประสงค์ของรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยคือเพื่อ ป้องกันไม่ให้คุณเปิดชนิดแฟ้มที่เป็นอาจเป็นสาเหตุของปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ตั้งใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Internet Explorerรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของ Microsoft Office ชนิดของแฟ้มต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มลงในรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย:
ส่วนขยายของแฟ้มประเภทไฟล์
.adส่วนขยายโครงการ Microsoft Access
.adpการเข้าถึงโครงการ
.crtใบรับรองความปลอดภัย
.insบริการการตั้งชื่ออินเทอร์เน็ต
.mdbโปรแกรมการเข้าถึง
.mdeฐานข้อมูล MDE เข้า
.mscเอกสารคอนโซลทั่วไปของ Microsoft
.mspโปรแกรมปรับปรุง Microsoft Windows Installer
.sctคอมโพเนนต์สคริปต์ของ windows
.shbเชลล์ของเสียหรือวัตถุ
.vbแฟ้ม VBScript
.wscคอมโพเนนต์สคริปต์ของ windows
.wsfWindows Script File
.cplควบคุมการขยายแผง
.shsเชลล์ของเสียหรือวัตถุ
.vsdชนิดแฟ้มของ Microsoft Visio
.vstชนิดของแฟ้ม visio
.vssชนิดของแฟ้ม visio
.vswชนิดของแฟ้ม visio
รายการแฟ้มทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัยใน Internet Explorer รวมชนิดแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางก่อนหน้า ชนิดของแฟ้มต่อไปนี้:
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .exe
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .isp
 • .js
 • .jse
 • .lnk
 • .msi
 • .mst
 • .pcd
 • .pif
 • .reg
 • .scr
 • .url
 • .vbe
 • .vbs
 • .ws
 • .wsh
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาที่มีการกระทำในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=b7d03027-9791-443b-8bbe-0542b3aa4bfe

การปรับเปลี่ยนรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291387OLEXP: การใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แสดงส่วนขยายของแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
865219วิธีการแสดง หรือซ่อนส่วนขยายชื่อแฟ้มใน Windows Explorer

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

l>