การใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโปรแกรมอีเมลไคลเอนต์ Microsoft Outlook และ Microsoft Outlook Express Microsoft Outlook ให้คลิกหมายเลขบทความต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
257824 ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
สรุป
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะใหม่ๆ หลายคุณลักษณะที่มีมาให้ใน Microsoft Outlook Express 6 ที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันไวรัสที่อาจมีการส่งผ่านข้อความอีเมล
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6 พบได้ที่แท็บ Security ในกล่องโต้ตอบ Tools, Options

การใช้ Internet Explorer Security Zone เพื่อเลิกใช้ Active Content ในอีเมลแบบ Hypertext Markup Language (HTML)

Security zones ช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้รันแอคทีฟคอนเทนต์ เช่น คอนโทรล ActiveX และสคริปต์ต่างๆ จากในข้อความอีเมล HTML ใน Outlook Express โดยค่าดีฟอลต์ Outlook Express 6 ใช้ Restricted Zone และไม่ใช้ Internet Zone Microsoft Outlook Express 5.0 และ Microsoft Outlook Express 5.5 ใช้ Internet zone ซึ่งอนุญาตให้แอคทีฟคอนเทนต์ส่วนใหญ่ทำงานได้ เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer สำหรับ Outlook Express:

ข้อควรระวัง: การแก้ไขการตั้งค่า security zone อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับอันตรายจากไวรัส ใช้ข้อควรระวังเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้
 1. เริ่ม Outlook Express จากนั้นในเมนู Tools คลิก Options
 2. คลิกแท็บ Security แล้วคลิกที่ Restricted Sites Zone หรือ Internet Zone (ปลอดภัยน้อยกว่า แต่ใช้งานได้หลากหลายกว่า) ในส่วน Virus Protection ใน Select the Internet Explorer security zone to use
 3. คลิก OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Options แล้วออกจาก Outlook Express
 4. เริ่มใช้โปรแกรม Internet Explorer แล้วคลิก Internet Options ในเมนู Tools แล้วคลิกที่ Security
 5. คลิก Custom Level สำหรับโซนรักษาความปลอดภัยที่คุณเลือกใน Outlook Express การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่คุณเลือกใช้กับ Outlook Express รวมทั้ง Internet Explorer

วิธีอ่านข้อความทั้งหมดในแบบข้อความล้วน (เฉพาะ Service Pack 1)

การเริ่มต้นด้วย Service Pack 1 คุณสามารถกำหนดค่า Outlook Express ให้อ่านอีเมลทั้งหมดในรูปแบบข้อความล้วนได้ อีเมล์ HTML บางชนิดอาจแสดงผลไม่ถูกต้องในแบบข้อความล้วน แต่ไม่มีการทำงานของแอคทีฟคอนเทนต์ในอีเมล เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ เมื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมดเป็นข้อความล้วนใน Outlook Express Service Pack 1:
 1. เริ่ม Outlook Express จากนั้นในเมนู Tools คลิก Options
 2. คลิกแท็บ Read แล้วคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Read all messages in plain text ใน Reading Messages
 3. คลิก OK

วิธีป้องกันโปรแกรมไม่ให้ส่งอีเมลโดยที่คุณไม่รับรอง

หากคุณกำหนดค่า Outlook Express ให้เป็นโปรแกรมจัดการอีเมลดีฟอลต์ (หรือไคลเอนต์ MAPI อย่างง่าย) ในแท็บ General Outlook Express จะประมวลผลคำขอโดยการส่ง Simple MAPI ไวรัสบางชนิดสามารถใช้การทำงานนี้และกระจายตัวโดยการส่งสำเนาข้อความอีเมลที่มีไวรัสมายังข้อมูลที่ติดต่อของคุณ โดยค่าดีฟอลต์ Outlook Express 6 ป้องกันไม่ให้ส่งข้อความอีเมลด้วยโปรแกรมจาก Outlook Express โดยที่คุณไม่ทราบ โดยการแสดงกล่องโต้ตอบที่ช่วยให้คุณเลือกว่าจะส่งข้อความอีเมลนั้นหรือไม่

การใช้ Unsafe File List ของ Internet Explorer เพื่อกรองสิ่งที่แนบมากับอีเมล

เมื่อต้องการใช้ Unsafe File List ของ Internet Explorer เพื่อกรองสิ่งที่แนบมากับอีเมล:
 1. เริ่ม Outlook Express จากนั้นในเมนู Tools คลิก Options
 2. คลิกแท็บ Security แล้วคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus ใน Virus Protection
จะมีการเปิดใช้ตัวเลือกนี้โดยค่าดีฟอลต์ใน Outlook Express Service Pack 1 (SP1) หากคุณใช้ตัวเลือกนี้ โปรแกรม Outlook Express จะใช้รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของ Internet Explorer 6 และการตั้งค่า Confirm open after download ใน Folder Options เพื่อระบุว่าแฟ้มนั้นปลอดภัยหรือไม่ สิ่งที่แนบมากับอีเมลใดๆ ที่มีประเภทแฟ้มรายงานเป็น "unsafe" จะถูกป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของ Internet Explorer 6 รวมถึงประเภทแฟ้มต่างๆ ที่อาจมีสคริปต์หรือรหัสที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเพิ่มประเภทแฟ้มเพิ่มเติมเพื่อป้องกันหรือลบประเภทแฟ้มบางประเภทที่ไม่ควรถูกป้องกัน:
 1. คลิก Startเลือกที่ Settings (หรือคลิกControl Panel) แล้วคลิกที่ Control Panel (หรือสลับไปยังตัวเลือก Classic View หรือ View All Control Panel)
 2. ดับเบิลคลิก Folder Options
 3. ในแท็บ File Types คลิกเพื่อเลือกประเภทแฟ้มที่คุณต้องการป้องกันหรืออนุญาต แล้วคลิก Advanced หากประเภทแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มไม่มีในรายชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก New
  2. ในกล่องโต้ตอบ Create New Extension พิมพ์นามสกุลของแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย
  3. คลิกที่ OKแล้วคลิกที่ Advanced
 4. คลิกเพื่อทำเครื่องหมายถูก (ป้องกัน) หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายถูก (อนุญาต) ที่ช่องทำเครื่องหมาย Confirm open after download
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบเครื่องหมายถูกออกจาก Confirm open after download เพื่ออนุญาตให้ใช้แฟ้มบางประเภทได้ เช่น แฟ้ม .exe จะอยู่ในรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยโดยค่าดีฟอลต์ของโปรแกรม Internet Explorer และไม่สามารถแก้ไขได้

วิธีการตรวจสอบเมื่อ Outlook Express ป้องกันสิ่งที่แนบ

เมื่อ Outlook Express ป้องกันสิ่งที่แนบมา จะมีการแจ้งเตือนต่อไปนี้ในแถบแจ้งเตือนของข้อความที่ด้านบนของข้อความอีเมล:
Outlook Express ป้องกันการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ไม่ปลอดภัยต่อไปนี้ในเมลของคุณ: file_name1, file_name2 และอื่นๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 291387 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:10:24 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
คำติชม