ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการคัดลอกสมุดที่อยู่ส่วนบุคคล (PAB) ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน Outlook 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291618
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์รุ่น Beta ทดสอบที่ยังไม่ได้ announced หรือนำออกใช้สาธารณะ โดย Microsoft กรุณารู้สึกว่าง familiarize ด้วยตัวคุณเอง ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทดสอบนั้น และรายงานปัญหาไปยัง Microsoft
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (CW) ของบทความนี้ ดู181749.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 (CW) โปรดดูที่181749.
สรุป
บทความนี้อธิบายว่า คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายของคุณส่วนบุคคลที่อยู่ตามบัญชี (PAB) จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าสมุดรายชื่อส่วนบุคคลในการติดต่อของคุณโฟลเดอร์ คลิกวิธีใช้ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ชนิดสมุดที่อยู่ส่วนบุคคลในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดู "เกี่ยวกับการแปลงสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม
outlook เก็บข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณในแฟ้ม PAB บทความนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอก หรือย้ายแฟ้ม PAB ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง:
 • วิธีการระบุแฟ้ม PAB ที่ใช้โปรไฟล์อีเมล์ของคุณ
 • วิธีการคัดลอกแฟ้ม PAB ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง
 • วิธีการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่สองที่อ้างอิงแฟ้ม PAB คัดลอก

วิธีการระบุแฟ้ม PAB ที่ใช้ส่วนกำหนดค่าอีเมล์ของคุณ

 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 3. ภายใต้ไดเรกทอรีคลิกเพื่อเลือกดู หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีที่มีอยู่หรือสมุดรายชื่อ.
 4. คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกสมุดรายชื่อส่วนบุคคลแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 6. จดเส้นทางไปยังแฟ้ม PAB ของคุณ ตัวอย่างเช่น ที่ C:\Exchange\Mailbox.pab บ่งชี้ว่า สมุดที่อยู่ส่วนบุคคลเป็นชื่อ Mailbox.pab ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft Exchange บนไดรฟ์ c
 7. คลิกตกลงแล้ว คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.

วิธีการคัดลอกแฟ้ม PAB ไปยังคอมพิวเตอร์ที่สอง

 1. ออกจากโปรแกรมอีเมทั้งหมด
 2. การ ใช้ Windows Explorer เพื่อ ค้น หา และ คัด ลอก แฟ้ม PAB จาก ส่วน ของ ขั้น ตอน ที่ 6 ใน การ "วิธี การ ระบุ ใน PAB แฟ้ม ว่า ของ คุณ อี เมล โปรไฟล์ ใช้" ของ บท ความ นี้ ลง ใน ดิสก์ และ คัด ลอก แฟ้ม PAB ไป ยัง คอมพิวเตอร์ เครื่อง ที่ สอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ใน Windows ดู Windows ของคุณพิมพ์เอกสารหรือวิธีใช้แบบออนไลน์

  หมายเหตุ:: คุณสามารถบันทึกแฟ้ม PAB ในไดเรกทอรีใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ปลายทางตราบเท่าที่คุณจดจำตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณที่สองเพื่อใช้สร้างแฟ้ม PAB

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ส่วนบุคคลที่มีอยู่สมุดบัญชีบริการการใช้แฟ้ม PAB ใหม่:
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 3. ภายใต้ไดเรกทอรีคลิกเพื่อเลือกดู หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีที่มีอยู่หรือสมุดรายชื่อ.
 4. คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกสมุดรายชื่อส่วนบุคคลแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 6. เรียกดูตำแหน่งของแฟ้ม PAB จากขั้นตอนที่ 2 ในส่วน "วิธีการคัดลอกใน PAB แฟ้มจะเป็นที่สองคอมพิวเตอร์" ของบทความนี้
 7. คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม PAB และคลิกตกลง.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 10. เริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่ สมุดชื่อส่วนบุคคลของคุณใหม่ที่อยู่ในขณะนี้ควรจะพร้อมใช้งาน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มสมุดรายชื่อส่วนบุคคลให้บริการสำหรับแฟ้ม PAB ใหม่:
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล.
 3. ภายใต้ไดเรกทอรีคลิกเพื่อเลือกเพิ่มไดเรกทอรีหรือที่อยู่สมุดบัญชี.
 4. คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกสมุดรายชื่อเพิ่มเติม.
 6. คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อเลือกสมุดรายชื่อส่วนบุคคล.
 8. คลิกถัดไป.
 9. พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้ม PAB คัดลอก หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหา
 10. คลิกตกลง.
 11. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  บัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามายังไม่เริ่มจน กว่าคุณเลือกออกจากเมนู'แฟ้ม' เริ่ม Outlook ใหม่
 12. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 13. เริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่ สมุดชื่อส่วนบุคคลของคุณใหม่ที่อยู่ในขณะนี้ควรจะพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ:: ไม่สามารถเป็นบริการสมุดรายชื่อส่วนบุคคลเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละโปรไฟล์อีเมล ไม่มีวิธีการสำหรับแฟ้มสมุดรายชื่อส่วนบุคคลหนึ่งกับอีกการผสาน โดยใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า Outlook คุณสามารถผสานรายการสมุดรายชื่อส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ลงในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน

นอกจากนี้ Outlook 2002 ให้ผู้รับและชื่อการแจกจ่ายที่แสดงรายการที่จะเพิ่มไปยังที่ติดต่อในอินเทอร์เฟซสำหรับสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
OfficeKBHowTo

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ