ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

พอร์ตที่ใช้งาน โดยการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291983
สรุป
เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows ใช้พอร์ตต่อไปนี้:
80 -HTTP
443 -HTTPS
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows เพื่อดำเนินการได้สำเร็จ ต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ระหว่างไคลเอนต์และอินเทอร์เน็ตเพื่ออนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ต 80 และ 443

คุณสามารถใช้ Microsoft Internet Explorer หรือเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตเหล่านี้

เมื่อต้องทดสอบว่าเปิดพอร์ต 80:
  1. เปิดอินเทอร์เน็ต Explorer.Type http://www.microsoft.com:80 ในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER
  2. ชนิด http://www.microsoft.com:80 ในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER
เมื่อต้องทดสอบว่าเปิดพอร์ต 443:
  1. เปิดอินเทอร์เน็ต Explorer.Type https://www.microsoft.com:443 ในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER
  2. ชนิด https://www.microsoft.com:443 ในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER
ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ Microsoft แต่ละครั้ง พอร์ต 80 และ 443 สามารถใช้งาน

ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณแสดงข้อผิดพลาดเช่น "การเชื่อมต่อหมดเวลา" อาจถูกบล็อกพอร์ตที่สอดคล้องกัน
32777

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ