คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน กำหนดชื่อ ลบชื่อ หรือใช้ชื่อที่กำหนดในสูตรใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:292471
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกสมุดงาน Microsoft Excel กำหนดชื่อ ลบชื่อ หรือใช้ชื่อที่กำหนดในสูตร คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Excel ไม่สามารถดำเนินการนี้กับทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เลือกข้อมูลน้อยลง หรือปิดโปรแกรมประยุกต์อื่น
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกำหนดชื่อที่อ้างอิงไปยังชื่อที่ซ้อนกันอื่น ๆ ที่มีอักขระมากกว่า 20 ระดับความลึกโดยทางอ้อม เมื่อคุณเพิ่ม หรือใช้ชื่อที่เกินระดับนั้นindirectionในสูตร ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณลบชื่อที่มีการอ้างอิงตามระดับมากกว่า 20 ของชื่อที่กำหนด ไว้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อที่กำหนดเพื่อที่จะอ้างอิงเซลล์ที่กำหนดขึ้นโดยตรง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับของ indirection ในชื่อที่กำหนดไว้ถูกสร้างเมื่อชื่อหนึ่งของชื่ออื่น หรือ การอ้างอิงเซลล์ที่อ้างอิงถึง

ถ้าคุณกำหนดชื่อต่อไปนี้ในสมุดงานที่ชื่อว่า Book1
  Name  Refers to    Level of indirection  --------------------------------------------  Test1  =Sheet1!$A$1        1  Test2  =Book1!Test1        2  Test3  =Book1!Test2        3  Test4  =Book1!Test3        4  Test5  =Book1!Test4        5  Test6  =Book1!Test5        6  Test7  =Book1!Test6        7  Test8  =Book1!Test7        8  Test9  =Book1!Test8        9  Test10 =Book1!Test9        10  Test11 =Book1!Test10       11  Test12 =Book1!Test11       12  Test13 =Book1!Test12       13  Test14 =Book1!Test13       14  Test15 =Book1!Test14       15  Test16 =Book1!Test15       16  Test17 =Book1!Test16       17  Test18 =Book1!Test17       18  Test19 =Book1!Test18       19  Test20 =Book1!Test19       20 (the limit)  Test21 =Book1!Test20       21				
โดยที่แต่ละบรรทัดแสดงถึง indirection หนึ่งระดับ และคุณพยายามที่จะใช้ชื่อที่เกินระดับ twentieth indirection คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณพยายามลบชื่อที่มี indirection ใต้ชื่อระดับมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามที่จะลบชื่อ "Test1" คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้เนื่องจากชื่อ "Test21" ระดับของการย้ายเก็บ indirection 20 หรือมากกว่า
xl2002 xl2003 xl2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 292471 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:25:01 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsavefile kberrmsg kbpending kbmt KB292471 KbMtth
คำติชม