การสำรองข้อมูล สำเนา และโหลดข้อมูลงานจะไม่มีการปรับปรุงบนหน้าจอการจัดส่งบันทึก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:292586
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณดูการตรวจสอบการจัดส่งบันทึกสำหรับการบันทึกคู่ การจัดส่งแฟ้มสุดท้ายที่ถูกคัดลอกและแฟ้มสุดท้ายที่โหลดค่าอาจอย่างต่อเนื่องแสดง "first_file_000000000000.trn" ถึงแม้ว่าสำเนาและโหลดงานบนเซิร์ฟเวอร์รองจะกำลังใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ถ้า ค่า เหมือน เดิม ผ่าน ช่วง เวลา ที่ ขยาย, บันทึก การ จัด ส่ง thresholds อาจ ถูก crossed และ อาจ ถูก fired ข้อ ความ แจ้ง เตือน

เมื่อ คุณ ใช้ เซิร์ฟเวอร์ จอ ภาพ ที่ แตก ต่าง จาก เซิร์ฟเวอร์ หลัก ที่แฟ้ม สำรอง ข้อมูล ครั้ง ล่า สุดค่าที่อยู่บนหน้าจอการจัดส่งบันทึกอาจยังแสดง "first_file_000000000000.trn" (หรือชื่อแฟ้มอื่นบาง) มีระยะเวลา ที่ขยายแม้ว่างานสำรองข้อมูลกำลังทำงานอย่าง

หมายเหตุ:: ในการล็อก SQL Server 2000 ที่คำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการจัดส่ง เซิร์ฟเวอร์จอภาพเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บติดตามของไฟล์ที่ถูกสำรองไว้บนเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วคัดลอก และโหลดไว้บนเซิร์ฟเวอร์รอง คุณระบุเซิร์ฟเวอร์ที่จะตรวจสอบคู่การจัดส่งบันทึกในระหว่างการเซ็ตอัพล็อกการจัดส่งสำหรับฐานข้อมูล
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้ถูกเห็นได้เมื่อการmsdblog_shipping_primariesตารางที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพจะไม่มีการปรับปรุงในระหว่างการสำรองข้อมูล และ/หรือยังmsdblog_shipping_secondariesไม่มีการปรับปรุงตารางกับทุกสำเนา/การโหลดของล็อกของธุรกรรม

ความล้มเหลวในการปรับปรุงmsdblog_shipping_primariesบนหน้าจอ เซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ของจอภาพมีอินสแตนซ์อื่นนอกเหนือจากอินสแตนซ์ SQL Server หลัก
 • กระบวนการใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windowsเลือกตัวเลือกในการระบุแฟ้มบันทึกการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลการจัดส่งหน้าจอในระหว่างการบันทึกการตั้งค่าการจัดส่ง
 • บัญชีเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL บนเซิร์ฟเวอร์หลักของคู่การจัดส่งบันทึกไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะปรับปรุงmsdblog_shipping_primariesบนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพ
 • ค่าในprimary_server_nameคอลัมน์ในlog_shipping_primariesไม่ตรงกับ@@ servernameเซิร์ฟเวอร์หลัก
เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ตรวจสอบการจัดส่งบันทึกจะการแสดงผลอย่างต่อเนื่องแฟ้มสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดค่าเป็น "first_file_000000000000.trn"

ความล้มเหลวในการปรับปรุงmsdblog_shipping_secondariesบนหน้าจอ เซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ของจอภาพมีอินสแตนซ์อื่นนอกเหนือจากอินสแตนซ์ SQL Server รอง
 • กระบวนการใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windowsเลือกตัวเลือกในการระบุแฟ้มบันทึกการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลการจัดส่งหน้าจอในระหว่างการบันทึกการตั้งค่าการจัดส่ง
 • บัญชีเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL บนเซิร์ฟเวอร์รองของคู่การจัดส่งบันทึกไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะปรับปรุงmsdblog_shipping_secondariesบนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพ
 • ค่าในsecondary_server_nameคอลัมน์ในlog_shipping_secondariesไม่ตรงกับ@@ servernameเซิร์ฟเวอร์รอง
เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ตรวจสอบการจัดส่งบันทึกจะการแสดงผลอย่างต่อเนื่องแฟ้มสุดท้ายที่ถูกคัดลอกและแฟ้มสุดท้ายที่โหลดค่าเป็น "first_file_000000000000.trn"

ปัญหาเหล่านี้ทั้งสองได้นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาถ้ามีเลือกการรับรองความถูกต้องของ SQL Server สำหรับการตรวจสอบการจัดส่งบันทึกและlog_shipping_monitor_probeสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบบนจอภาพเซิร์ฟเวอร์msdbมีเปลี่ยนฐานข้อมูลหลังจากการบันทึกการตั้งค่าการจัดส่ง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีสำหรับการเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลัก (ถ้าการแฟ้มสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดค่าจะไม่ถูกปรับปรุง) และเซิร์ฟเวอร์รอง (ถ้าการแฟ้มสุดท้ายที่ถูกคัดลอกและแฟ้มสุดท้ายที่โหลดค่าจะไม่ถูกปรับปรุง) มีสิทธิ์เพียงพอในการปรับปรุงตารางในนั้นmsdbฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพ ขึ้นอยู่กับค่าใดในแฟ้มบันทึกเครื่องมือการตรวจสอบการจัดส่งจะไม่ถูกปรับปรุง บัญชีเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์หลัก/รองจะถูกเพิ่มเข้าไปบทบาท db ของ db_owner บนmsdbหรือบทบาทเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบสำหรับการตรวจสอบการจัดส่งบันทึกการทำงานในขณะที่วัตถุประสงค์

เมื่อต้องการตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการlog_shipping_primariesและlog_shipping_secondariesตารางที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพในการล็อกจัดส่งคู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน SQL องค์กร Manager เลือกเซิร์ฟเวอร์จอภาพที่กำหนดไว้
 2. คลิกเครื่องหมายบวก(+)ถัดไปฐานข้อมูลเมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ฐานข้อมูล
 3. เปิดการmsdbdatabase.
 4. คลิกไอคอนตารางภายใต้msdb.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างตัวจัดการองค์กร คลิกสองครั้งlog_shipping_primariesตาราง:
 6. คลิกการPermissions:ปุ่ม
 7. เลือกการการปรับปรุงและเลือกตรวจสอบช่อง สำหรับผู้ใช้จำเป็น ใน กรณีนี้ บัญชีเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับการบันทึกคู่การจัดส่ง
 8. ทำซ้ำขั้นตอนคลิกสองครั้งที่ 1 ถึง 7 แต่ในขั้นตอนที่ 5 การlog_shipping_secondariesตาราง:
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • เซิร์ฟเวอร์ P คือ บันทึกการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์หลัก
 • เซิร์ฟเวอร์ S คือ บันทึกการจัดส่งรองเซิร์ฟเวอร์
 • เซิร์ฟเวอร์ M คือ บันทึก การ ตรวจ สอบ เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ การ จัด ส่ง
เครื่อง มือ ตรวจ สอบ จัด ส่ง ของ ล็อก จะ สามารถ ให้ บน เซิร์ฟเวอร์ M ในใบสั่งสำหรับเครื่องมือนี้เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นไปตาม:
 • เมื่อมีการใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows NT สำหรับการตรวจสอบการจัดส่งบันทึก เริ่มต้นบริการ SQL Server บัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ P และ Server S ควรน้อยมีเลือกและการปรับปรุงสิทธิ์ในการlog_shipping_primariesและlog_shipping_secondariesตารางในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์msdbdatabase.
 • เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server สำหรับการตรวจสอบการจัดส่งบันทึก ตรวจสอบว่า กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการlog_shipping_monitor_probeไม่ มี การ เปลี่ยน แปลง การ เข้า สู่ ระบบ บน เซิร์ฟเวอร์ M โดย ค่า เริ่ม ต้น เข้า สู่ ระบบ ที่ จะ ถูก เพิ่ม บทบาท สาธารณะ บน ที่msdbM Server มี การ เลือก และ การ ปรับ ปรุง privileges บน ที่msdblog_shipping_primariesและmsdblog_shipping_secondariesตาราง ได้
กระบวนการlog_shipping_primariesและlog_shipping_secondariesตาราง ที่ ถูก ปรับ ปรุง โดย ใช้ ชื่อ เซิร์ฟเวอร์ SQL Server คุณ ต้อง เรียก ใช้
Select @@servername				
บน เซิร์ฟเวอร์ ทั้ง หลัก และ รอง จากนั้น ตรวจสอบว่า ค่าในการprimary_server_nameและsecondary_server_nameคอลัมน์ของตารางในตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพนี้@@ servernameค่าตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บันทึกการจัดส่งใช้ฟังก์ชันการทำงานใน Sqlmaint.exe เพื่อสำรอง และคืนค่าฐานข้อมูลที่ มีตัวเลือกต่าง ๆ เมื่อทำการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการจัดส่งบันทึก Sqlmaint.exe ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพและการปรับปรุงlog_shipping_primariesด้วยการlast_backup_filenameข้อมูล ในทำนองเดียวกัน เมื่อคัดลอก/การคืนค่างานรันบนเซิร์ฟเวอร์รอง Sqlmaint.exe บนเซิร์ฟเวอร์รองควรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ และปรับปรุงนี้log_shipping_secondariesตาราง:

ชนิดของการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกไว้สำหรับการรับรองความถูกต้องบนการระบุแฟ้มบันทึกการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลการจัดส่งหน้าจอในระหว่างการบันทึกการตั้งค่าการจัดส่ง ถ้าใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windowsมีเลือก จะทำการเชื่อมต่อโดยใช้บัญชีเริ่มต้นของ SQL Server ของเซิร์ฟเวอร์หลัก/รอง ถ้าการรับรองเซิร์ฟเวอร์ sqlมีเลือก การเชื่อมต่อถูกทำโดยใช้การlog_shipping_monitor_probeล็อกอินที่สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของหน้าจอในระหว่างการบันทึกการตั้งค่าการจัดส่ง

รุ่นใด ๆ ของ sql server สามารถนำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์จอภาพ ตารางจำเป็นต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของจอภาพที่มีอยู่ในรุ่นทั้งหมดของ SQL Server 2000

บันทึกการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งถูกดึงจากตารางสองคือ:
 • Log_shipping_primaries: ตารางนี้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลดำเนินการหลักเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งแฟ้มสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้น โดยแผนการบำรุงรักษา ยังประกอบด้วยค่าเขตแดน (เป็นนาที) หลังจากการแจ้งเตือนที่ถูกยกขึ้น สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเมื่อใดที่จะระงับข้อความแจ้งเตือน โดยใช้การล็อกอินเทอร์เฟซการตรวจสอบการจัดส่งไปยังบัญชีสำหรับขาดหายไปวางแผนไว้เมื่อเซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ยังจะเก็บข้อมูลที่จะระงับข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ในการlog_shipping_primariesตาราง:
 • Log_shipping_secondaries: ตารางนี้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มครั้งล่าสุดที่ถูกคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์รองและไฟล์สุดท้ายที่กู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์รอง ค่าเหล่านี้มีการปรับปรุงในตารางที่มีการดำเนินการของสำเนาบันทึกการจัดส่ง และโหลดงานบนเซิร์ฟเวอร์รอง เขตแดนที่แจ้งเตือนและข้อมูลการแจ้งเตือน suppression สำหรับเซิร์ฟเวอร์รองถูกเก็บไว้ในตารางนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917544BUG: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้งาน "บันทึกการจัดส่งการแจ้งเตือนงาน- Restore" ใน SQL Server 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 292586 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:26:31 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB292586 KbMtth
คำติชม