ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ss="shell-icon-menu">
Cart

คำอธิบายของการ Lync ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน Mac 2011 14.0.7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2926055
สรุป
บทความอธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Lync ของ Microsoft สำหรับ Mac 2011 คือวันที่ 2014 มกราคม
คำแนะนำ

ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • 2926056 Lync สำหรับ Mac 2011 14.0.7 ล้มเหลวเมื่อคุณเชื่อมต่อ หรือถอดชุดหูฟังแบบ USB หรือจอภาพภายนอก
  • 2927775 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือดูรูปภาพที่ติดต่อใน Lync สำหรับ Mac 2011 เมื่อตั้งค่าโซนเวลาของระบบเป็น UTC + 8 หรือโซนเวลาก่อนหน้านี้
  • 2909669 สถานะปัจจุบันไม่ได้รับการอัพเดตตามใน Outlook สำหรับ Mac 2011 ปฏิทินใน Lync สำหรับ Mac 2011
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งแบบ Lync สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน Mac 2011 14.0.7 คุณต้องถอนการ Lync สำหรับ Mac 2011 Lync สำหรับ Mac 2011 14.0.4 บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนหน้านี้ รุ่นใดก็ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X 10.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้นรุ่นของระบบปฏิบัติการ คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Appleเมนู

การตรวจสอบเวอร์ชันของ Lync สำหรับ Mac 2011 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูไปคลิกแอพลิเคชัน
  2. เปิด Lync สำหรับ Mac 2011
  3. บนเมนูLyncคลิกเกี่ยวกับ Lync
หมายเลขรุ่นของ Lync สำหรับ Mac 2011 จะแสดงในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Lync
วิธีการขอรับการปรับปรุง
สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงต่อจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Lync สำหรับ Mac 2011 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
MacLync

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

ERROR: PhantomJS timeout occurred