"ทรัพยากร 'CiAgeOfLastNotification (ระบบ)' เป็น unhealthy และ shouldn 'ะสามารถเข้าถึง" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายกล่องจดหมาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2931079
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะ offboard หรือย้ายกล่องจดหมาย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: ทรัพยากร 'CiAgeOfLastNotification (ระบบ)' คือ unhealthy และ shouldn 'ะสามารถเข้าถึงได้
คุณพบอาการเหล่านี้ในหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลี ของ เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ และ การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ และคุณพยายามที่จะย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange แบบออนไลน์ไปยังสภาพแวดล้อมในสถานที่
  • คุณพยายามทำการย้ายกล่องจดหมายระหว่างฟอเรสต์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Exchange สองในสถานที่
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าดัชนีในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เสียหาย
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. สร้างแค็ตตาล็อกดัชนีเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไป Reseed ค้นหาแค็ตตาล็อก.
  2. หลังจากดัชนี แค็ตตาล็อกถูกสร้างใหม่ โปรดรอสักครู่จนกว่าเริ่มต้นโปรแกรมอย่างรวดเร็วทำดัชนีอีกครั้ง
  3. ตรวจสอบว่า การจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันนี้ รับ MailboxDatabaseCopyStatus cmdlet นี้

    ถ้าการจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ ค่าในผลลัพธ์ควรแสดงเป็น ทำงานปกติ.
หลังจากการทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการร้องขอการย้ายกล่องจดหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทรัพยากรดังต่อไปนี้ของ Microsoft:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2931079 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 08:50:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB2931079 KbMtth
คำติชม