การแก้ไข: Deadlock ตรวจไม่พบเกิดเมื่อเจ้าของล็อกคือ Waiting บน CXPACKET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:293232
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 352575, 352695 (shiloh)
อาการ
แบบสอบถามแบบขนานอาจพบ deadlock ตรวจไม่พบเมื่อเจ้าของล็อกประมวลบริบท (EC) คือกำลังรอ CXPACKET เป็น

สำหรับ deadlock เกิดขึ้นคุณต้องมีสองspidsและแต่ละspidต้องถูกเรียกใช้แบบสอบถามพอร์ตขนาน

กระบวนการsysprocessesECs หลาย (ทำงานในนามของเดียวแสดงผลลัพธ์spid) กับบางรอล็อกและกำลังรอ CXPACKET ผู้อื่น

รูปแบบอยู่ซึ่งสหสัมพันธ์ EC ไม่มีโดยตรงจากspidผลลัพธ์ในแบบ deadlock waiter ล็อกมาตรฐาน แต่ละ waiter ล็อกถูกบล็อค โดยเจ้าของทรัพยากร CXPACKET กำลังรอ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามของแบบsyslockinfoตารางระบบการตรวจสอบรูปแบบนี้

เมื่อต้องการกำหนดว่า SQL Server encountering ปัญหา ใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดำเนินการ " SELECT * " แบบสอบถามจากนั้นsysprocessesระบบตาราง และจากนั้น ดำเนินการ " SELECT * " แบบสอบถามจากsyslockinfoตารางระบบ
 2. ค้นหา EC ถูกบล็อกที่รอในล็อก
 3. ค้นหาผลลัพธ์ให้ดูที่เป็นเจ้าของล็อก
 4. ตรวจสอบถ้า EC ที่ owning กำลังรอบน CXPACKET เป็น
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับทั้งหมดของ ECs ของสงสัยที่สองspids.
รูปแบบต้องเป็นทั้งหมดการบล็อคล็อกเจ้าที่กำลังรอบน CXPACKET เป็น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack

Hotfix

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  File name  Platform  --------------------  s80263i.exe INTEL				
หมายเหตุ:: ครบกำหนดให้แฟ้ม อ้างอิง การล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มก่อนหน้านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไข สถานการณ์ deadlock ใช้ใด:
 • หมดเวลาแบบสอบถาม

  หรือ

 • คำ Transact SQL ทำลายสั่ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SQL Server 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2000 Service Pack 1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 293232 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:31:35 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB293232 KbMtth
คำติชม