การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Azure การแก้ปัญหา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2937344
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Windows สำหรับ Microsoft Office 365 หรือ Microsoft Azure
ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติเนื้อหา
คุณไม่ได้รับการเรียกข้อความหรือเสียงที่ประกอบด้วยโค้ดการตรวจสอบสำหรับการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Azure2834956
"ขออภัย เราไม่สามารถประมวลผลการร้องขอของคุณ"เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการตั้งค่าการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Azure2909939
ไม่สามารถใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Azure เพื่อเข้าสู่ระบบไปยัง cloud services หลังจากที่คุณสูญเสียโทรศัพท์ของคุณหรือโทรศัพท์หมายเลขแปลง2834954
"เราไม่ได้รับการตอบสนองที่คาดไว้" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ โดยใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย Azure 2834968
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบการตรวจสอบบัญชีกำลังมีปัญหา" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือที่โรงเรียน 2834966
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเป็นโปรแกรมประยุกต์ Office โดยใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือที่โรงเรียน 2834958

คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Office 365, Azure หรือ Intune
2412085ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365หรือเว็บไซต์ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2937344 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/19/2016 07:21:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Azure Cloud Services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365e o365m o365022013 kbmt KB2937344 KbMtth
คำติชม