เส้นทางหลายซอฟต์แวร์อาจทำให้ลายเซ็นดิสก์การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:293778
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ลายเซ็นดิสก์และสากลไม่ซ้ำตัวบ่งชี้ (GUID) สำหรับดิสก์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่มีการซ้ำซ้อนโฮสต์บัสการ์ดเชื่อมต่อ (HBA) ลงในดิสก์ภายนอกที่พบโดยทั่วไป ในกรณีนี้ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับลายเซ็นดิสก์เหล่านี้ในมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR) อาจล้มเหลว

Clustering windows ใช้ลายเซ็นของดิสก์และ guid ของตน เพื่อกำหนดใช้ดิสก์ และนำดิสก์ทางออนไลน์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นดิสก์ ดิสก์อาจล้มเหลว และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ใน Event Viewer:
รหัสเหตุการณ์: 1034
แหล่งที่มา: ClusDisk
คำอธิบาย: ดิสก์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิสก์คลัสเตอร์อักษรชื่อไดรฟ์ไม่พบ ลายเซ็นที่คาดไว้ของดิสก์ได้DiskSignature.
อาการอื่นของ guid ของไดรฟ์ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือลายเซ็นดิสก์อาจจะกำหนดว่า ตัวอักษรชื่อไดรฟ์อาจถูกใหม่ (จัดลำดับใหม่) หลังจากการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณได้กำหนดค่าซอฟต์แวร์หลายเส้นทางไม่ถูกต้อง หรือ ถ้า malfunctions ซอฟต์แวร์นี้ สำหรับการสำรองเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมหลายการเข้าถึงดิสก์ภายนอก เส้นทางหลายซอฟต์แวร์ควบคุมตัวควบคุมเหล่านี้สอง และทำให้แฟ้มเหล่านั้นอาจเป็น ตัวควบคุมเดียวกับระบบปฏิบัติการ เส้นทางหลายซอฟต์แวร์ยังทำให้ดิสก์ดูเหมือนกับไดรฟ์เดียวกับระบบปฏิบัติการ ถ้าซอฟต์แวร์นี้แสดงดิสก์เดียวกันกับ Windows 2000 สองครั้ง (แสดงหนึ่งจากตัวควบคุมแต่ละ), ปัญหาอาจเกิดขึ้น ถ้า Ftdisk ตรวจพบ 0 (ศูนย์) หรือลายเซ็นดิสก์ที่ซ้ำกัน จากนั้นจะเขียนลายเซ็นใหม่โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้

คุณต้องเปลี่ยนลายเซ็นในทันทีเนื่องจาก Ftdisk ไม่สามารถรายงานเดียวกันกับรหัสเฉพาะ (ซึ่งประกอบด้วยออฟเซตของลายเซ็นและพาร์ติชัน) เพื่อ Mount Manager (Mountmgr) เมื่อ Mountmgr เห็นรหัสเฉพาะใหม่ สร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่ GUID และไดรฟ์ fresh จดหมายกำหนดสำหรับไดรฟ์ข้อมูลใหม่นั้น
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time Version    Size   File name -----------------------------------------------------10-May-2004 17:44 5.0.2195.6920 116,400 Ftdisk.sys
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ในรายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แนะนำจะถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ clusters proactively คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความที่ประกอบด้วยรายการนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:

895090โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 Service Pack 4 clusters
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ควรมีประเมิน และใช้ proactively clusters เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่มี prone negatively ได้ได้รับผลกระทบจากปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows
DiskSig W2000MSCS MSCS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 293778 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:37:36 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbprb kbmt KB293778 KbMtth
คำติชม