ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการกำหนดค่า Jet 4.0 เพื่อป้องกันไม่ให้เรียกใช้ในการเข้าถึง 2003 ฟังก์ชันที่ไม่ปลอดภัย

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294698
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

For a Microsoft Access 2000 and Access 2002 version of this article, see239482.


สรุป
The Microsoft Jet 4.0 database engine permits you to call unsafe Microsoft Visual Basic for Applications functions through the Microsoft Jet Expression Service. The Jet Expression Service is used to evaluate expressions in forms, in reports, and in queries.

For example, the following SQL statement may cause all files to be deleted from the current folder on your computer:
SELECT Shell("Cmd /c del *.*") As c1 From Customers
The security risk occurs when expressions contain Visual Basic for Applications commands that can do damage to the computer that is running the query, such as Shell commands to delete files or to format the computer.

ในกรณีนี้

บทนำ
The evaluation of expressions is a behavior that is desirable in many circumstances. However, if part of the expression contains a Shell command, the Shell command is parsed and then executed on the computer.

You can use Sandbox mode to block such operations. However, the default for Jet 4.0 Sandbox mode is not to enable Sandbox mode for queries that are run in Microsoft Access. Sandbox mode is enabled for all other non-Access applications, such as Open Database Connectivity (ODBC).

กลับสู่ด้านบน

Understand how to enable or how to disable Sandbox mode

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


You can enable Sandbox mode for non-Access applications. To do this, you must install Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3 (SP3) or later. After you install this update, the next time that you run Jet a new registry key is added to the registry. This new registry key prevents this type of possible security risk. The following is the registry key that is added:

\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\engines\SandboxMode


For more information about how to obtain the latest Jet 4.0 Service Pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
To make your system more resistant to malicious attacks, and at the same time make it possible for older applications to keep running, the operation of Sandbox mode changed in Jet 4.0 Service Pack 8 so that Sandbox mode is completely under your control.

You can set the registry value to the following values, with 0 (zero) being the most permissive and 3 being the least permissive. This registry value is of type DWORD.

การตั้งค่าคำอธิบาย:
0Sandbox mode is disabled at all times.
1Sandbox mode is used for Access applications, but not for non-Access Applications.
2Sandbox mode is used for non-Access applications, but not for Access Applications. This is the default value.
3Sandbox mode is used at all times.

When you set the Sandbox mode registry value in Access 2003, this registry value is tied to the Macro Security Level. When you set the Macro Security Level to Medium or to High, you are offered the option to block unsafe expressions. When you use the option to block unsafe expressions, this sets SandboxMode = 3. When you set Macro Security Level to Low, you are offered the option to turn off expression blocking. When you use the option to turn off expression blocking, this sets SandboxMode = 2. Access 2003 preferentially runs with Jet expression blocking turned on. If you open a database in Access 2003 with Macro Security Level set to Medium or set to High and Sandbox mode set to SandboxMode = 2, you are prompted to turn on expression blocking.

After you enable Sandbox mode, and then you try to use the unsafe Visual Basic for Applications functions in a Jet 4.0 query, you receive the following error message:

Undefined function 'functionname' in expression
กลับสู่ด้านบน

Implement Sandbox mode operations

How you can implement Sandbox mode is extended in Jet 4.0 Service Pack 8 to be more compatible with Access databases. Previous implementations of Sandbox mode were too restrictive for most Access applications. Starting with Jet 4.0 Service Pack 8, the enhanced Sandbox mode continues to block unsafe Visual Basic for Applications functions, but Jet 4.0 Service Pack 8 now permits the execution of user-defined functions. Additionally, when you run Jet 4.0 Sandbox mode in combination with Access 2003, Jet 4.0 Sandbox mode can block certain Access functions and Access properties that are considered potentially unsafe.

กลับสู่ด้านบน

Use Sandbox mode operations with Jet 4.0 Service Pack 3 and later


You can use the following list of functions in Jet queries when Sandbox mode is enabled. Any functions that do not appear in the list are not available in Sandbox mode.
ABSอาร์เรย์ASCASCBASCWATN
CBOOLCBYTECCURCDATECDBLchoose
CHRCHR$CHRBCHRB$CHRWCHRW$
CINTCLNGCOSCSNGCSTRCVAR
CvDateCVErrวันที่DATE$DATEADDdateDiff
datePartDATESERIALdatevaluedayDDBerror
error$EXPfixรูปแบบ:format$fv
hexhex$HOURIIFIMEStatusinStr
INTIPMTIRRisDateisEmptyISERROR
isNullisNumericisObjectlCaselCase$LEFT
LEFT$LEFTBLEFTB$LENLENBLOG
lTrimlTrim$MIDMID$MIDBMIDB$
MINUTEMIRRMONTHNOWNPERNPV
octoct$partitionPMTPPMTPV
QBColorRATERGBRIGHTRIGHT$RIGHTB
RIGHTB$rndroundrTrimrTrim$SECOND
sgnSINSLNspacespace$sqr
strstr$strCompstrConvstringstring$
สลับSYDTANTIMETIME$timer
timeSerialTIMEVALUETRIMTRIM$typeNameuCase
uCase$valvarTypeWEEKDAYYEAR

กลับสู่ด้านบน

Understand Visual Basic for Applications functions that cause errors when called from a Jet query or an Access property when using Jet 4.0 Service Pack 8

Visual Basic ดังต่อไปนี้สำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อฟังก์ชันถูกเรียก จากนิพจน์ในแบบสอบถาม Jet หรือ จากคุณสมบัติการเข้าถึง:

AppActivateส่งเสียงบี๊บปฏิทินCallByNamechdir
ChDriveคำสั่งคำสั่ง$CreateObjectCurDir
CurDir $DeleteSettingDoEventsenvironenviron $
eofข้อผิดพลาด:FileAttrFileCopyFileDateTime
FileLenFreeFileGetAllSettingsGetAttrGetObject
GetSettingป้อนข้อมูล$ ขาเข้าInputBInputB $
ทำลายการโหลดLoclofสุ่ม
resetSaveSettingค้นหาSendKeysSetAttr
เชลล์Spcแท็บunloadUserForms
ความกว้าง:dirErlMacID

กลับสู่ด้านบน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติการเข้าถึงที่ถูกบล็อก โดยโหมด Jet 4.0 Sandbox

โหมด Sandbox เจ็ต 4.0 บล็อคการเข้าถึงฟังก์ชันที่ต่อไปนี้และคุณสมบัติเมื่อเรียก จากนิพจน์ในแบบสอบถาม Jet หรือ จากคุณสมบัติการเข้าถึง ฟังก์ชันเหล่านี้และคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกบล็อกเมื่อใช้โหมด Sandbox ขั้นสูงในการเข้าถึง 2003 เท่านั้น

ออปเจ็กต์แอพพลิเคชัน
AddAutoCorrectAddToFavoritesADOConnectStringAnswerWizardโปรแกรมประยุกต์
ผู้ช่วยการแก้ไขอัตโนมัติBeginUndoableCloseCurrentDatabaseCodeContextObject
CodeDbCOMAddInsCommandBarsCompactRepairConvertAccessProject
CreateAccessProjectCreateAdditionalDatacreatecontrolCreateControlExCreateDataAccessPage
CreateFormCreateGroupLevelCreateNewWorkgroupFileCreateReportCreateReportControl
CreateReportControlExCurrentDbDataAccessPagesDBEngineDDEExecute
DDEInitiateDDEPokeDDERequestDDETerminateDDETerminateAll
DefaultWebOptionsDefaultWorkspaceCloneDelAutoCorrectDeleteControlDeleteReportControl
DoCmdecho.ExportXMLFeatureInstallFileDialog
FileSearchFollowHyperlinkGetHiddenAttributeImportXMLInsertText
LanguageSettingsLoadFromTextLoadPictureโมดูลNewAccessProject
NewCurrentDatabaseNewFileTaskPaneOpenAccessProjectOpenCurrentDatabaseหลัก
ProductCodeQUITอ้างอิง:RefreshDatabaseWindowRefreshTitleBar
ReloadAddInsReplaceModuleเรียกใช้RunCommandSaveAsText
SetDefaultWorkGroupFileSetHiddenAttributeSetOptionSetUndoRecordingSysCmd
TransformXMLvbeBuilderStringMSODebugOptionsVGXFrameInterval
WizHook
วัตถุ BoundObjectFrame
วัตถุ


วัตถุ Combobox
ชุดระเบียน


วัตถุตัวควบคุม
วัตถุ

วัตถุ CurrentProject
AccessConnectionBaseConnectionStringCloseConnectionเชื่อมต่อOpenConnection


วัตถุ CustomControl
วัตถุ


วัตถุฟอร์ม
DynasetชุดระเบียนRecordsetCloneChartSpace
ConnectControlConnectSynchโมดูลตารางสาระสำคัญ


วัตถุที่เชื่อมโยงหลายมิติ
AddToFavoritesCreateNewDocumentทำตาม


วัตถุกล่องรายการ
ชุดระเบียน


วัตถุ ObjectFrame
วัตถุ


ออปเจ็กต์รายงาน
ชุดระเบียน


คุณสมบัติ SmartTagAction
ดำเนินการ


วัตถุของหน้าจอ
ActiveDataAccessPage

กลับสู่ด้านบน
acc2003 Access 2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 294698 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 01:46:13 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Access 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbappsolobj kberrmsg kbhowtomaster kbinfo kbregistry kbfix kbmt KB294698 KbMtth
คำติชม