ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��เป็นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • �็น" ms.title="cart" tabindex="50"> Cart

  วิธีการควบคุมไม่ได้จัดส่งรายงานเมื่อคุณใช้ Exchange 2000 หรือ Exchange 2003

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294757
  สรุป
  โดยค่าเริ่มต้น รายงานการไม่ได้จัดส่ง (ndr) จะเปิดใช้งาน คุณสามารถปิดใช้งานได้ โดยใช้ Exchange System Manager นอกจากนี้คุณสามารถระบุผู้ที่สามารถได้รับสำเนาของ ndr
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  เมื่อต้องการปิดการใช้งาน ndr ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
  2. ขยายการการตั้งค่าสากลคลิกคอนเทนเนอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้ายรูปแบบข้อความอินเทอร์เน็ตคลิกขวาค่าเริ่มต้นวัตถุ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการขั้นสูงแท็บ
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้มีการรายงานการไม่ได้จัดส่งกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  เมื่อต้องการระบุที่สามารถได้รับสำเนาของ ndr ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ภายใต้กลุ่มระดับผู้ดูแล ขยายกลุ่มผู้ดูแลแรกขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtpแล้ว เปิดคุณสมบัติค่าเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือน
  2. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ และจากนั้น ใส่เพิ่มอยู่ไปส่งสำเนาของรายงานไม่ได้จัดส่งเขตข้อมูล:
  3. หยุด แล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ MS Exchange สายงานการผลิตโปรแกรมและ SMTP
  Microsoft แนะนำว่า คุณยังสร้างที่อยู่อีเม postmaster สำหรับ ndr ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์อื่น ซึ่งจะเป็นที่อยู่ SMTP รองสำหรับผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย ใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นการเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือบัญชีที่เปิดใช้งานจดหมาย

  ผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความแท้จริงที่ทำให้เกิดการ NDR อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเปิดการประกาศ และส่งอีกครั้งมี เลือก ปรากฏข้อความที่แท้จริง และสามารถถูกส่งต่อถ้าคุณต้องการ
  xcon

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ