คำอธิบายคุณสมบัติ Automatic Updates ใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294871
สรุป
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะ'การปรับปรุงอัตโนมัติ'ใน Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติใน Microsoft Windows Millennium Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
268331คำอธิบายของการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows Millennium Edition (Me)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:การปรับปรุงอัตโนมัติไม่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 98 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการแจ้งเตือนการปรับปรุงที่สำคัญจะพร้อมใช้งาน จากเว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการแจ้งเตือนการปรับปรุงที่สำคัญ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224420คำอธิบายของโปรแกรมการเข้าถึงการแจ้งเตือนการปรับปรุงที่สำคัญของ Windows
โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการแจ้งเตือนการปรับปรุงที่สำคัญยิ่งมีพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้สำหรับ Windows 2000 แต่จะถูกแทนที่ ด้วยคุณสมบัติ Automatic Updates ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลักษณะการทำงานในการปรับปรุงอัตโนมัติที่มีอยู่ใน Windows XP แต่คุณสมบัติ Automatic Updates ใหม่มีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP และ Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) หรือในภายหลัง คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อระบุตารางเวลาที่ Windows ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งคุณลักษณะ Automatic Updates ใหม่ และการตั้งค่าคอนฟิกการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Windows XP หรือ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306525วิธีกำหนดค่าและใช้ Automatic Updates ใน Windows XP
327850วิธีการกำหนดค่าและใช้งาน 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' ใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Automatic Updates โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'หรือการตั้งค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328010วิธีการกำหนดค่าคอนฟิก automatic updates โดยการใช้ Group Policy หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการทำงานของ automatic updates คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
327838วิธีการกำหนดตารางการอัปเดทอัตโนมัติใน Windows Server 2003, Windows XP และใน Windows 2000
ด้วยคุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติ Windows สามารถทำโดยอัตโนมัติให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมอ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงและการปรับปรุงล่าสุด คุณไม่มีการค้นหาการปรับปรุงที่สำคัญและข้อมูล Windows ส่งแฟ้มเหล่านั้นโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ windows รู้จักเมื่อคุณออนไลน์ และใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณการค้นหาการดาวน์โหลด จากเว็บไซต์เว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update ไอคอนปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการปรับปรุงใหม่

คุณสามารถระบุวิธีการ และเมื่อคุณต้องการให้ Windows เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า Windows เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงตามตารางเวลาที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ หรือ คุณสามารถกำหนดให้ Windows แจ้งเตือนคุณเมื่อใดก็ ตามที่มันพบการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ windows จะดาวน์โหลดการปรับปรุงในเบื้องหลังแล้ว ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินต่อการทำงาน uninterrupted หลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนด้วยข้อความว่า การปรับปรุงพร้อมให้ติดตั้ง เมื่อคุณคลิกที่ไอคอนหรือข้อความ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงใหม่ในขั้นตอนง่าย ๆ ต่าง ๆ ถ้าคุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงเฉพาะที่ได้ถูกดาวน์โหลด Windows ลบแฟ้มนั้นจากคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงอีกครั้ง โดยการคืนค่าการปรับปรุงที่ถูกปฏิเสธ

หมายเหตุ

  • To modify Automatic Updates settings, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group. If the computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
  • Windows may prompt you to restart the computer after certain components are installed. Restart the computer when you are prompted; otherwise, the computer may not work correctly.
  • You can always install specific updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site. The Windows Update Catalog and the Microsoft Update Catalog are available for advanced users and administrators who want to download updates to install later or install on one or more computers that run Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 across a home or corporate network.
  • For more information about how to download updates from the Windows Update Catalog, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
    323166How to download updates that include drivers and hotfixes from the Windows Update Catalog
  • IT Professionals can use the Automatic Updates feature and either Windows Update or Microsoft Update to configure a server on their corporate network to provide updates to corporate servers and clients. This functionality can be useful in environments where some clients and servers do not have access to the Internet, or where the environment is highly managed and the corporate administrator must test the updates before deploying them.
  • For information about how to troubleshoot Windows Update issues or Microsoft Update issues, visit the following Microsoft Web site:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 294871 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2011 23:44:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Update

  • kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate kbmt KB294871 KbMtth
คำติชม