ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถเรียกใช้คำสั่งสถิติขึ้นอยู่กับกล่องจดหมายที่ถูกย้ายไปยังโทโพโลยีสูงพร้อมใช้ งาน/ANSI-D ใน Office 365 เฉพาะ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2950235
อาการ
ใน Microsoft Office 365 ทุ่มเท คุณต้องรันคำสั่งต่อไปนี้กับกล่องจดหมายที่ถูกย้ายไปยังโทโพโลยีสูงพร้อมใช้ งาน/ANSI-D อย่างไรก็ตาม คำสั่งทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • (Exchange 2010) รับ ActiveSyncDeviceStatistics หรือ (2013 อัตราแลกเปลี่ยน) รับ MobileDeviceStatistics

  คำสั่งไม่ส่งกลับข้อมูลที่คาดไว้
 • รับ MoveRequestStatistics

  มีการส่งคืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  กล่องจดหมาย 'John Smith' จะไม่อยู่ในขณะนี้กำลังถูกย้าย
  + CategoryInfo: InvalidArgument: (001d.mgd.msft.n... 5 c-af85c5dfbc56:MoveRequestIdParameter) [การรับการ MoveRequestStatistics], ManagementObjectNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId: 6B53D3A,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.GetMoveRequestStatistics
 • รับ MailboxRestoreRequest

  มีการส่งคืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  รายการดัชนีร้องขอไม่มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการร้องขอ 'MailboxGuid-MailboxRestore1'
  ไม่พบผู้ใช้เฉพาะสำหรับการร้องขอนี้
  + CategoryInfo: InvalidArgument: (MailboxGuid: MailboxRestoreRequestIdParameter)
  [การรับการ MailboxRestoreRequestStatistics], ManagementObjectNotFoundException + FullyQualifiedErrorId: E22FB54F,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.GetMailboxRestoreRequestStatistics
สาเหตุ
หลังจากกล่องจดหมายจะถูกย้ายไปยังโทโพโลยีสูงพร้อมใช้ งาน/ANSI-D ผลลัพธ์ของคำสั่งเหล่านี้ไม่สามารถส่งคืนจากปลายทาง PowerShell เอา Aruna (RPS) ในระหว่างการมีอยู่ร่วมกัน หลังจากที่กล่องจดหมายทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังโทโพโลยีสูงพร้อมใช้ งาน/ANSI-D, RPS ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ANSI D และจากนั้น สามารถใช้ URL vanity ที่ควบคุมบางส่วนสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดของ RPS ตัวอย่างเช่น URL อาจมีลักษณะต่อไปนี้:
https://mailคอนโทโซ.com/powershell
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เชื่อมต่อไปยังปลายทาง RPS ใน ANSI-D เพื่อเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ มีสี่ datacenters ในสภาพแวดล้อมแบบ ANSI D ดังนั้น หนึ่งในสี่ RPS ปลายทางต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
https://mail-1aคอนโทโซ.com/powershell
https://mail-1bคอนโทโซ.com/powershell
https://mail-1cคอนโทโซ.com/powershell
https://mail-1dคอนโทโซ.com/powershell

ปลายทางของ RPS นี้ควรจะใช้ในระหว่างการมีอยู่ร่วมกันสำหรับสถิติเกี่ยวกับจดหมาย ANSI D ดำเนินการคำสั่งอื่น ๆ เช่นรับจดหมายและรับ MoveRequestต่อส่งกลับผลลัพธ์ตามที่คาดไว้เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังปลาย RPS ปกติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2950235 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/18/2016 20:10:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

 • vkbportal226 kbmt KB2950235 KbMtth
คำติชม