ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0xC000021A (STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED)" เหตุการณ์ที่ cites

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295087
อาการ
ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
หยุด 0XC000021A (0XE1D91EE8, 0XC0000005, 0X77F8D573, 0X0044F54C)STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด พารามิเตอร์ไม่มีเลือกอย่างถูกต้องในระหว่างข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ MS-DOS (ลักษณะการทำงานถูกต้องคือเมื่อต้อง กลับสถานะ STATUS_INVALID_PARAMETER กับผู้เรียก) กระบวนการ Csrss.exe สิ้นสุดลงเนื่องจากการละเมิดการเข้าถึง และข้อผิดพลาด STOP c000021a เกิดขึ้นเมื่อมีการสิ้นสุดของกระบวนการบางระบบ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับการ Windows 2000 Service Pack ล่าสุด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Microsoft Windows 2000 ปัญหานี้ครั้งแรกได้ถูกแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ