ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบกับ Instrumentation จัดการของ Windows ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295299
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบเพื่อสร้าง การระบุ และการคืนค่าก่อนหน้านี้สร้างจุดคืนค่า โดยใช้ Windows จัดการ Instrumentation (WMI)

back to the top

ความต้องการ

เมื่อต้องการเรียกใช้ WMI คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้การคืนค่าระบบโดยใช้ความของ WMI และแฟ้ม Srclient.dll

รหัส excerpts ของ VBScript ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างน้อยที่สุด รหัสนี้ต้องไม่มีการใช้งาน โดยไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้และการทดสอบทั้งหมด

back to the top


เมื่อต้องการสร้างจุดคืนค่าของระบบ

'use WMI moniker and SystemRestore classset SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")CSRP = SRP.createrestorepoint ("this is a test", 0, 100)				

back to the top

เมื่อต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานการคืนค่าระบบสำหรับไดรฟ์เฉพาะ

onoff = inputbox ("Do you want enable or disable System Restore?", "System Restore")Drive = inputbox ("Which Drive would you like to take action on? Must type in format 'c:\'", "Drive to enable/disable")set SRP = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:SystemRestore")If onoff = "enable"  theneSRP = SRP.enable(drive)end ifIf onoff = "disable" theneSRP = SRP.disable(drive)end if				

back to the top

เมื่อต้องการระบุจุดคืนค่าระบบบนคอมพิวเตอร์

set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default").InstancesOf ("systemrestore")for each Point in SRPmsgbox point.creationtime & vbcrlf & point.description & vbcrlf & "Sequence Number= " & point.sequencenumbernext				
วันจะส่งกลับในรูปแบบ yyyymmddHHMMSS.mmmmmmsUUU ที่:
ปปปป =ปีสี่หลัก
mm =เดือนเป็นตัวเลขที่สอง
พิ่ม =วันตัวเลขที่สองของเดือน
HH =ชั่วโมงเป็นตัวเลขที่สองวันที่ (00-23)
SS =วินาที (00-59)
mmmmmm = microseconds
s =เครื่องหมายบวก(+) หรือลบ(-)เพื่อออฟเซ็ตค่าบวก หรือค่าลบจาก universal ที่ใช้ร่วมกันในการแสดงเวลา (UTC)
UUU =ออฟเซตที่เป็นนาทีที่เขตเวลาต้นทาง deviates จาก UTC
หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถกรองรายการโดยยึดตามวันที่ระบุ ขั้นตอนของตัวกรองเริ่มต้นที่จุดคืนค่าแรก และระบุจากตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณต้องการกรองรายการ คุณจำเป็นต้องสคริปต์ตัวกรองเพื่อจำกัดลงวันที่ขึ้นอยู่กับค่าที่ถูกส่งคืน

back to the top

เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังจุดคืนค่าเฉพาะ

หมายเหตุ:: ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ โดยไม่มีการเรียกการปิดคอมพิวเตอร์ยัง การคืนค่าระบบอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้ามีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่คอมพิวเตอร์จะไม่เริ่มทันที
set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\Default:SystemRestore") eSRP = SRP.Restore(22) 'parameter passed is the sequence number of the restore point you want to roll back to.				

back to the top


ข้อมูลอ้างอิง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะback to the top
wmi ระบบคืนค่าบรรทัดคำสั่งระยะไกล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ