ตรวจหาการปรับรุ่นล้มเหลวเมื่อคุณอัพเกรด Office XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295346
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับรุ่นรุ่นต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการค้นหาผลิตภัณฑ์ qualifying ที่ถูกต้องบนเครื่องของคุณ
กรุณาเลือกไดรฟ์ที่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ qualifying
ถ้าคุณสามารถเลือกอักษรชื่อไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น C:)ที่แทนที่การติดตั้งผลิตภัณฑ์ qualifying ที่ถูกต้องแล้วคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1608 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ qualifying
ติดตั้งสิ้นสุดลงก่อนกำหนดเนื่องจากมีข้อผิดพลาด
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" และหนึ่งมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการติดตั้ง Microsoft Office 97 เล็ก Business Edition
 • มีการติดตั้ง office 2000 CD2 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่เป็น Office 2000 CD1ไม่การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ไม่มีการติดตั้งสำนักงานธุรกิจขนาดเล็กของ 2000 และคุณแทรกใน Office 2000 เล็กธุรกิจ CD1 เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับผลิตภัณฑ์ qualifying
 • ผลิตภัณฑ์ qualifying จะอยู่บนไดรฟ์เครือข่ายที่แมป และกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ภายในเครื่องแสดงรายการเฉพาะ
 • มีการติดตั้ง Microsoft Office 97 ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์การติดตั้งเริ่มต้นC:\Program Files\Microsoft Office.
 • มีการติดตั้ง Microsoft Office XP Small Business Edition
การแก้ไข
มีสองวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณปรับรุ่น

วิธีที่ 1: ใช้ซีดีรอม

วิธีนี้แก้ไขเงื่อนไขแรกสี่ตามที่แสดงในสาเหตุ

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับ Office XP
 2. พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ในนั้นข้อมูลผู้ใช้กล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในการการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กล่องโต้ตอบ คลิกซีดีรอมไดรฟ์ในนั้นไดรฟ์รายการ
 4. เปิดไดรฟ์ซีดี Office XP และจากนั้น ใส่ CD1 จาก Office 2000 หรือ Office 97 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2000 เล็ก Business Edition แทรก CD2
 5. รอสักครู่เพื่ออนุญาตให้มีไดรฟ์ซีดีรอมเพื่อหมุนขึ้น และระบุซีดีแผ่นใหม่ที่คุณแทรก 30 วินาที
 6. คลิกตกลงในการการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กล่องโต้ตอบ
 7. เมื่อปรากฏในข้อตกลงใน Office XP End-User สิทธิ์การใช้งานเกี่ยวกับ เปิดไดรฟ์ซีดีรุ่นก่อนหน้า แล้ว ใส่ซีดี Office XP

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เลื่อน Office 2000 หรือ Office 97 ซีของคุณณจุดนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากการติดตั้ง Office XP ต่อไป
  ข้อผิดพลาด 25003
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  300852OFFXP: ข้อผิดพลาด 25003 เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าสำหรับการติดตั้งการปรับรุ่น
 8. ยอมรับข้อตกลงใน Office XP End-User สิทธิ์การใช้งานเกี่ยวกับ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ดำเนินการติดตั้งสำหรับ Office XP

วิธีที่ 2: เลือกตัวอักษรไดรฟ์

วิธีนี้แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อ Microsoft Office 97 ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์การติดตั้งเริ่มต้น

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับ Office XP
 2. พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ในนั้นข้อมูลผู้ใช้กล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในการการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กล่องโต้ตอบ คลิกการไดรฟ์รายการ
 4. เลือกอักษรชื่อไดรฟ์ที่ติดตั้ง Office 97
 5. คลิกตกลงในการการตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กล่องโต้ตอบ
 6. ยอมรับข้อตกลงใน Office XP End-User สิทธิ์การใช้งานเกี่ยวกับ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. ดำเนินการติดตั้งสำหรับ Office XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft Office XP จะพร้อมใช้งาน และ เป็นรุ่นที่มีการปรับรุ่น เป็นรุ่นไม่ได้ปรับรุ่น (รุ่นเต็ม) รุ่นที่ปรับปรุงที่ต้องการให้มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ qualifying บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือที่สื่อการติดตั้งจากผลิตภัณฑ์ qualifying จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง โปรแกรมติดตั้งรุ่นที่ปรับรุ่นของ Office XP พยายามตรวจพบซอฟต์แวร์ qualifying บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกำลังเรียกใช้ หากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถตรวจหาโปรแกรม qualifying บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น Office 97 หรือ Office 2000), ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ถ้าคุณไม่มีผลบังคับใช้ qualifying ผลิตภัณฑ์ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ปรับรุ่นของ Office XP และซื้อผลิตภัณฑ์ Office XP รุ่นเต็มที่วางจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของ qualifying ผลิตภัณฑ์สำหรับการปรับรุ่น Office XP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290540OFFXP: ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติสำหรับการปรับรุ่นการ XP Microsoft Office
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรุ่น Microsoft Office แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290366OFFXP: ตั้งค่าอาจลบต้นรุ่นของ Office
300655OFFXP: ข้อความการกำหนดผลิตภัณฑ์การอัพเกรด Qualifying เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office
การกำหนดลักษณะ OFFXP ccp officexp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 295346 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 18:04:09 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbupdateissue kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB295346 KbMtth
คำติชม