การแก้ไข: Profiler ไม่ให้เริ่มการติดตามใหม่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295461
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 235412 (shiloh_bugs)
อาการ
ถ้ามีเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP กับไดเรกทอรี nonexisting, SQL Server Profiler อาจล้มเหลวในการรันการสืบค้นกลับใหม่ และจะทำให้ข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มต้นการสืบค้นกลับใหม่
สาเหตุ
sql Server Profiler จัดสรรแฟ้มจัดเก็บชั่วคราวลงในไดเรกทอรีที่ระบุไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP ตรวจอย่างไรก็ตาม SQL Server Profiler ไม่สอบว่าไดเรกทอรีมีอยู่
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีที่มีอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SQL Server 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2000 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นสายอักขระที่ประกอบด้วยรายละเอียดเช่นไดรฟ์ พาธ หรือชื่อแฟ้ม ตัวแปรสภาพแวดล้อมควบคุมลักษณะการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่โปรแกรมวางแฟ้มชั่วคราว

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนค่าของตัวแปรสภาพแวดล้อม คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม. เลือกผู้ใช้ในตัวแปรของผู้ใช้สำหรับรายการของตัวแปรสภาพแวดล้อม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 295461 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 22:22:32 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB295461 KbMtth
คำติชม