ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การปรับปรุงสะสมที่ 2 สำหรับ System Center 2012 R2 ที่ Data Protection Manager

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2958100
สรุป
Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft System Center 2012 R2 ที่ Data Protection Manager ได้ถูกนำออกอีกครั้ง และจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด การขอรับการปรับปรุง และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2963543 คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ System Center 2012 R2 ที่ Data Protection Manager
สามารถทำการติดตั้งการปรับปรุงนี้อยู่ด้านบนของการติดตั้งก่อนหน้านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ