ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

XGEN: Windows Instrumentation จัดการสินค้าส่งคืนรหัสข้อผิดพลาด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295821
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้ คุณจะพบรายการที่แสดงรหัสข้อผิดพลาดของ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) และคำอธิบายที่สามารถถูกส่งกลับ โดยอินเทอร์เฟซ WMI
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำอธิบาย:รหัสข้อผิดพลาด:
wbem_e_failed0x80041001
wbem_e_not_found0x80041002
wbem_e_access_denied0x80041003
wbem_e_provider_failure0x80041004
wbem_e_type_mismatch0x80041005
wbem_e_out_of_memory0x80041006
wbem_e_invalid_context0x80041007
wbem_e_invalid_parameter0x80041008
wbem_e_not_available0x80041009
wbem_e_critical_error0x8004100A
wbem_e_invalid_stream0x8004100B
wbem_e_not_supported0x8004100C
wbem_e_invalid_superclass0x8004100D
wbem_e_invalid_namespace0x8004100E
wbem_e_invalid_object0x8004100F
wbem_e_invalid_class0x80041010
wbem_e_provider_not_found0x80041011
wbem_e_invalid_provider_registration0x80041012
wbem_e_provider_load_failure0x80041013
wbem_e_initialization_failure0x80041014
wbem_e_transport_failure0x80041015
wbem_e_invalid_operation0x80041016
wbem_e_invalid_query0x80041017
wbem_e_invalid_query_type0x80041018
wbem_e_already_exists0x80041019
wbem_e_override_not_allowed0x8004101A
wbem_e_propagated_qualifier0x8004101B
wbem_e_propagated_property0x8004101C
wbem_e_unexpected0x8004101D
wbem_e_illegal_operation0x8004101E
wbem_e_cannot_be_key0x8004101F
wbem_e_incomplete_class0x80041020
wbem_e_invalid_syntax0x80041021
wbem_e_nondecorated_object0x80041022
wbem_e_read_only0x80041023
wbem_e_provider_not_capable0x80041024
wbem_e_class_has_children0x80041025
wbem_e_class_has_instances0x80041026
wbem_e_query_not_implemented0x80041027
wbem_e_illegal_null0x80041028
wbem_e_invalid_qualifier_type0x80041029
wbem_e_invalid_property_type0x8004102A
wbem_e_value_out_of_range0x8004102B
wbem_e_cannot_be_singleton0x8004102C
wbem_e_invalid_cim_type0x8004102D
wbem_e_invalid_method0x8004102E
wbem_e_invalid_method_parameters0x8004102F
wbem_e_system_property0x80041030
wbem_e_invalid_property0x80041031
wbem_e_call_cancelled0x80041032
wbem_e_shutting_down0x80041033
wbem_e_propagated_method0x80041034
wbem_e_unsupported_parameter0x80041035
wbem_e_missing_parameter_id0x80041036
wbem_e_invalid_parameter_id0x80041037
wbem_e_nonconsecutive_parameter_ids0x80041038
wbem_e_parameter_id_on_retval0x80041039
wbem_e_invalid_object_path0x8004103A
wbem_e_out_of_disk_space0x8004103B
wbem_e_buffer_too_small0x8004103C
wbem_e_unsupported_put_extension0x8004103D
wbem_e_unknown_object_type0x8004103E
wbem_e_unknown_packet_type0x8004103F
wbem_e_marshal_version_mismatch0x80041040
wbem_e_marshal_invalid_signature0x80041041
wbem_e_invalid_qualifier0x80041042
wbem_e_invalid_duplicate_parameter0x80041043
wbem_e_too_much_data0x80041044
wbem_e_server_too_busy0x80041045
wbem_e_invalid_flavor0x80041046
wbem_e_circular_reference0x80041047
wbem_e_unsupported_class_update0x80041048
wbem_e_cannot_change_key_inheritance0x80041049
wbem_e_cannot_change_index_inheritance0x80041050
wbem_e_too_many_properties0x80041051
wbem_e_update_type_mismatch0x80041052
wbem_e_update_override_not_allowed0x80041053
wbem_e_update_propagated_method0x80041054
wbem_e_method_not_implemented0x80041055
wbem_e_method_disabled0x80041056
wbemess_e_registration_too_broad0x80042001
wbemess_e_registration_too_precise0x80042002


หมายเหตุ:: WBEM หมายถึงจัดการองค์กรใช้เว็บ
wbem wmi

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 295821 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:02:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB295821 KbMtth
คำติชม