ไม่สามารถให้สิทธิ "การเข้าถึงแบบเต็ม" หรือ "ส่งเป็น" สิทธิ์ไปยังวัตถุ โดยใช้ PowerShell ระยะไกลใน Office 365 ทุ่มเท/ITAR

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2958853
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะให้สิทธิ์ "เต็มเข้า" หรือ "ส่งเป็น" สิทธิ์ไปยังวัตถุ โดยใช้ PowerShell ระยะไกลใน Office 365 ทุ่มเท/ITAR การดำเนินการไม่สำเร็จ "การเข้าถึงแบบเต็ม" และ "ส่งเป็น" สิทธิ์รายการการอนุญาตกล่องจดหมายที่ถูกต้อง
สาเหตุ
สภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนโดย เฉพาะ/ITAR Office 365 มีสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange โดยเฉพาะ (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟอเรสต์ทรัพยากร) ในการกำหนดค่านี้ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจากฟอเรสต์ต้นทางลูกค้าจะเชื่อมโยงกับกล่องจดหมายที่มีแนบผู้ใช้ถูกปิดใช้งานในฟอเรสต์ที่มีการจัดการ ถ้าออบเจ็กต์ความปลอดภัยจากฟอเรสต์ต้นทางลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างชัดเจน สิทธิ์ที่ไม่ทำงานตามที่คาดไว้
การแก้ไข
เมื่อคุณให้สิทธิ์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกลในการ Office 365 ทุ่มเท/ITAR สภาพแวดล้อมที่มีจัดการ คุณควรใช้รูปแบบ Domain\SamAccountName เมื่อต้องการระบุผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น

Add-MailboxPermission kirk -AccessRights fullaccess -User DomainName\UserName
คำสั่งนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดใช้งานจากฟอเรสต์ต้นทางลูกค้าสิทธิ์ที่เหมาะสม

ถ้าผู้ใช้ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ คุณสามารถระบุข้อมูล Domain\SamAccountName ของเขา หรือเธอ โดยดูที่เขตข้อมูล LinkedMasterAccount ที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ cmdletรับจดหมายโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น

Get-Mailbox UserName| ft LinkedMasterAccountLinkedMasterAccount : DomainName\UserName

หมายเหตุ เครื่องมือต่าง ๆ ในเว็บไซต์การจัดการลูกค้า (CMP) และศูนย์ดูแล Exchange (EAC) ให้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงไปยังวัตถุที่มีการจัดการโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2958853 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/10/2016 09:21:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB2958853 KbMtth
คำติชม