ปุ่มเปิด/ปิด/ปิดเครื่องอาจสูญหายไปจากหน้าจอเริ่มต้นของ Windows 8.1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2959188
สรุป
หลังจากที่คุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 ปุ่มเปิด/ปิด/ปิดเครื่องจะไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดแวร์ที่คุณมี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางต่อไปนี้สรุปเมื่อปุ่มเปิด/ปิด/ปิดเครื่องที่ควรจะแสดงบนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1:
ชนิดอุปกรณ์สนับสนุนการเชื่อมต่อการสแตนด์บายขนาดหน้าจอแสดงปุ่มเปิด/ปิด/ปิด โดยค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นคือสามารถกำหนดเองได้ โดยผู้ผลิต
นวลใช่<>ไม่ใช่ไม่ใช่
นวลไม่ใช่<>ไม่ใช่ใช่
นวลใช่> = 8.5"ไม่ใช่ใช่
นวลไม่ใช่ > = 8.5"ใช่ใช่
อุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดไม่มีผลใด ๆทุกขนาดใช่ใช่

หมายเหตุ หมายความว่า รายการของ "นวล" ในคอลัมน์ชนิดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รายงานเป็น Power_Platform_Role ของPlatformRoleSlate เพื่อกำหนดสิ่งที่ระบบการรายงาน เรียกใช้คำสั่งpowercfg /energyและสังเกตเห็นที่มีอยู่สำหรับแพลตฟอร์มบทบาทในผลลัพธ์

ลักษณะการทำงาน Microsoft Surface ตัวอย่างสำหรับการติดตั้งใหม่เป็นดังนี้:
  • Surface RT หรือพื้นผิว 2: ไม่มีปุ่มเปิด/ปิดบนหน้าจอเริ่มต้น
  • พื้นผิวที่ 3: ไม่มีปุ่มเปิด/ปิดบนหน้าจอเริ่มต้น
  • Surface Pro หรือ 2 Surface Pro: ปุ่มเปิด/ปิดบนหน้าจอเริ่มต้น
  • Surface Pro 3: ไม่มีปุ่มเปิด/ปิดบนหน้าจอเริ่มต้น
หมายเหตุ รูปภาพที่มาพร้อมกับพื้นผิว 3 และ Surface Pro 3 ที่ ถูกกำหนดค่าให้แสดงปุ่มเปิด/ปิด แบบอักษรนี้เป็นแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในรูปแบบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อมีการปรับใช้อิมเมจของ Windows ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ควรตั้งค่าMicrosoft--เชลล์โปรแกรมติดตั้ง Windows | ShowPowerButtonOnStartScreen การตั้งค่า Unattend.xml สำหรับการติดตั้งใหม่หรือไม่
เชื่อมต่อ aoac ค้นหาการสแตนด์บาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ