วิธีการใช้ SQL Server เพื่อวิเคราะห์แฟ้มบันทึกของเว็บ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296085
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ / แสดงหมายเลขของรูปแบบการรวบรวมข้อมูลในแบบฟอร์มของเว็บล็อก สำหรับไซต์ที่ไม่ว่าง ขึ้นอยู่กับข้อความแบนแฟ้มเหล่านี้บางกลายมากเกินไปของ burden ตรวจทาน และจะถูกละเว้น เป็นวิธีที่ดีกว่าการตรวจสอบข้อมูลจะทำบันทึกเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบและต้นแบบเว็บ

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้าแฟ้มบันทึกของ IIS ในรูปแบบ Consortium เวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) เพิ่มบันทึกลงใน Microsoft SQL Server เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบไฟล์บันทึกของ IIS เทคนิคที่ให้มาสามารถยังมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับรูปแบบแฟ้มบันทึกอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล็อกเว็บเป็นแฟ้มข้อความ delimited ตามที่ระบุโดย 2616 RFC, (" Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1"http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt).

ในรูปแบบที่มีเพิ่มการบันทึก W3C เขตข้อมูลมี explanatory somewhat self: ข้อมูลและเวลาเป็นเพียงสิ่งเหล่านี้ราว; [c ip] คืออยู่ IP ของไคลเอ็นต์; [วิธี cs] คือ วิธีของ HTTP สำหรับการร้องขอที่มีการตอบสนอง; [cs-ทั่วไป uri-stem] คือ เอกสารที่ได้รับการร้องขอ [สอบ cs-ทั่วไป uri-ถาม] เป็นสายอักขระแบบสอบถามที่ถูกส่งเป็นส่วนหนึ่งของการร้องขอการเข้าสู่ระบบ [sc-สถานะ] เป็นรหัสสถานะที่ส่งคืน โดยเซิร์ฟเวอร์; [ไบต์ sc] คือจำนวนของไบต์ที่ถูกส่งคืนให้แก่ผู้ใช้; [เวลาที่ถ่าย] เป็นเวลาเป็นมิลลิวินาทีที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการประมวลผลการร้องขอ; [cs(Cookie) คือ คุกกี้ หรือข้อมูลปัจจุบันในคำขอ และ [cs(Referer) มี URL ของไซต์ก่อนที่เยี่ยมชม โดยผู้ใช้ สำหรับรูปแบบขยายการล็อก W3C มีหมายเลขของฟิลด์เพิ่มเติมที่สามารถจะเลือก ซึ่งอธิบายไว้ ในวิธี ใช้ของ IIS และที่เว็บ ไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:จัดรูปในแฟ้มบันทึกแบบเป็นดังนี้:

วันที่เวลาc ipวิธีการ cscs ทั่วไป uri stemcs-ทั่วไป uri-แบบสอบถามสถานะของ scไบต์ scดำเนินการเวลาcs(User-Agent)cs(Cookie)cs(Referrer)


ส่วนหัวของแฟ้มล็อกที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่เลือกในการคุณสมบัติเว็บไซต์ คงเว็บไซต์แท็บ และในกรณี ของ W3C ขยายบันทึกข้อมูลนั้นคุณสมบัติเพิ่มเติมแท็บ ถ้ามีการล็อกเว็บของคุณมีอยู่ในตารางใน Microsoft SQL Server ได้อาจเนื่องจากการเข้าสู่ระบบของ ODBC อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ ODBC ที่มีการล็อกเขตข้อมูลจะไม่จัดโครงแบบ วิธีใช้ของ iis มีคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า ODBC บันทึก ซึ่งรวมถึงการใช้ Logtemp.sql เพื่อสร้างตารางในโครงสร้างที่คาดไว้

คุณสามารถใช้ตัวจัดการองค์กรเพื่อสร้างตาราง แต่ เพื่อที่ทำได้เร็วขึ้น และช่วยในการดำเนินการอัตโนมัติของกระบวนการ แทนใช้สคริปต์ต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถามเพื่อสร้างตาราง:
CREATE TABLE [dbo].[tablename] (	[date] [datetime] NULL,	[time] [datetime] NULL ,	[c-ip] [varchar] (50) NULL ,	[cs-method] [varchar] (50) NULL ,	[cs-uri-stem] [varchar] (255) NULL ,	[cs-uri-query] [varchar] (2048) NULL ,	[sc-status] [int] NULL ,	[sc-bytes] [int] NULL ,	[time-taken] [int] NULL ,	[cs(User-Agent)] [varchar] (255) NULL ,	[cs(Cookie)] [varchar] (2048) NULL ,	[cs(Referer)] [varchar] (2048) NULL 	)				

โปรดสังเกตว่า บางเขตข้อมูลเหล่านี้มีขนาดใหญ่อง และอาจไม่จำเป็นสำหรับการตรวจดูไฟล์บันทึกเฉพาะที่ของคุณ

เมื่อมีการสร้างตาราง คุณสามารถนำเข้าข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยนำเข้าสร้าง การแมปจากแฟ้ม *.log ไปยังฐานข้อมูลและตาราง

ใช้ตัวช่วยสร้างการทำงานสามารถเป็น tedious ดังต่อไปนี้สามารถใช้ expedite การนำเข้าแฟ้มบันทึกของเว็บ:
BULK INSERT [dbo].[tablename] FROM 'c:\weblog.log'WITH (    FIELDTERMINATOR = ' ',    ROWTERMINATOR = '\n')				

หมายเหตุที่แทรกขนาดใหญ่จะล้มเหลวเมื่อคุณพบบรรทัดที่ขึ้นต้น ด้วย "#" สำหรับเว็บล็อก ซึ่งรวมถึงบรรทัดแรกสี่ เช่นเดียวกับกรณีอื่นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกหยุด และเริ่ม ต้น เนื่องจากบรรทัดหัวข้อเขียนขึ้นเมื่อบริการถูกเริ่มใหม่ บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้แสดงอรรถประโยชน์และรหัสแหล่งที่มาเพื่อลบบรรทัดเหล่านี้ และจัดเตรียมบันทึกสำหรับการแทรกขนาดใหญ่ไปยัง SQL Server:
296093file: ยูทิลิตี้ PrepWebLog เตรียมแฟ้มบันทึกของ IIS สำหรับการแทรกเป็นกลุ่ม SQL
เมื่อนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้ตัววิเคราะห์คำถามเพื่อรันการสอบถามเพื่อจัดระเบียบข้อมูล ตัวอย่าง::
Select [cs-uri-stem], [time-taken] from tablename where [time-taken] >= 20000 and time between '1899-12-30 16:30:00.000' and '1899-12-30 17:30:00.000' 				
แบบสอบถามนี้จะแสดงชื่อของเพจทั้งหมดที่ใช้เวลามากกว่า 20 วินาทีในการประมวลผล และที่ถูกประมวลผลระหว่าง 4:30 และ 5:30 PM พร้อมกับเวลาประมวลผล (เป็นมิลลิวินาที) สำหรับแต่ละ

โปรดสังเกตว่า โดยเว็บเริ่มต้นที่มีบันทึกล็อกในเวลาของค่าเฉลี่ยของกรีนิช ดังนั้นเว้นแต่ว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกล็อกในเวลาท้องถิ่น คุณต้องปรับเวลาท้องถิ่นเมื่อคุณตรวจสอบล็อก

แบบสอบถามอย่างอื่น:
Select distinct [cs-uri-stem], [time-taken] from tablename where [time-taken] > (select avg([time-taken]) from tablename)order by [time-taken] desc				
แบบสอบถามนี้เป็นค่าเฉลี่ย [เวลาที่ถ่าย] สำหรับแต่ละรายการในล็อกไฟล์ การค้นหา และจากนั้น เลือกการ [cs-ทั่วไป uri-stem] และ [เวลาที่ถ่าย] และ organizes นี้ในใบสั่ง descending โดย [เวลาที่ถ่าย] การเพิ่มอนุประโยค "เวลาระหว่าง" อาจเพิ่มเติมแยกผลลัพธ์ของแบบสอบถามนี้
ข้อมูลอ้างอิง
หมายเหตุ::แทรกเป็นกลุ่มจะไม่มีการทำงานกับ SQL Server 7.0 แต่การทำงานกับ SQL Server 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
272292ข้อผิดพลาด BUG: 7399 เมื่อคุณจำนวนมากแทรกลงในตารางที่มีค่าเริ่มต้นของคอลัมน์ในตัวเลขหรือเลขฐานสิบคอลัมน์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LocalTimeRollover สำหรับแฟ้มบันทึกของ IIS และการตั้งค่า LogFileLocaltimeRollover:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 296085 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:03:20 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Internet Information Server 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB296085 KbMtth
คำติชม