ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: "การเข้าถึง/คุณสมบัติเขตข้อมูลที่ไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวไม่ถูกจำกัด" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างโครงการ BizTalk Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2961378
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีข่าวผิดในโครงการ Microsoft BizTalk Server 2010 หรือ 2013 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft ใน Microsoft Visual Studio
 • คุณสามารถสร้างสองชนิดต่อไปนี้ของตัวแปรในข่าวที่:

  var1: System.Xml.XmlDocument
  var2: System.String
 • คุณเพิ่มรูปร่างมีนิพจน์ที่ประกอบด้วยรหัสที่ข่าวต่อไปนี้:

  var1 = System.Xml.XmlDocument() ใหม่
  var2 = var1 DocumentElement.NamespaceURI
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างโครงการนี้:
เข้าถึง/คุณสมบัติเขตข้อมูลที่ไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวถูกจำกัดเขตข้อมูลแตกต่างจากข้อความที่ใช้คลาส
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server ที่สะสมต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คและรายการปรับปรุงที่สะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ดู KB 2555976: เซอร์วิสแพ็คและรายการปรับปรุงที่สะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server ดู KB 2003907: ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk และสนับสนุน Service Pack.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ