การแก้ไข: SQL Server ล้มเหลวเมื่อแฟ้มล็อกของฐานข้อมูล tempdb เต็มใน SQL Server 2012 หรือ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2963384
อาการ
สมมติว่า คุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2012 หรือ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อแฟ้มบันทึกของฐานข้อมูลtempdbเต็ม หยุดทำงาน SQL Server และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: 9002 ความรุนแรง: สถานะ 17 : 4
ล็อกธุรกรรมสำหรับฐานข้อมูล 'tempdb' จะเต็มเนื่องจาก 'ACTIVE_TRANSACTION'
ข้อผิดพลาด: 3314 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 3
ในระหว่างการยกเลิกการดำเนินการที่บันทึกล็อกไว้ในฐานข้อมูล 'tempdb' ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรหัสเรกคอร์ดของการล็อก (135:376:442) โดยทั่วไป ความล้มเหลวระบุเข้าสู่ก่อนหน้านี้เป็นข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ Windows บริการอยู่ คืนค่าฐานข้อมูลหรือแฟ้มจากการสำรองข้อมูล หรือซ่อมแซมฐานข้อมูล
ข้อผิดพลาด: 3449 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 1
SQL Server ต้องปิดเพื่อกู้คืนฐานข้อมูล (ฐานข้อมูล ID 2) ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่สามารถปิดหรือฐานข้อมูลระบบ เริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าฐานข้อมูลล้มเหลวในการกู้คืนหลังจากเริ่มต้นระบบอื่น การซ่อมแซม หรือคืนค่าฐานข้อมูล
สืบค้นกลับ SQL ถูกหยุดลงเนื่องจาก มีการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สืบค้นกลับ ID = '1' นี่คือข้อความเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ที่ถูกต้อง

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าขนาดของแฟ้มล็อกtempdbไม่พอที่จะจัดการปริมาณงานtempdbและฟิลด์ขนาดอัตโนมัติของแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเป็นปิด ถ้าการย้อนกลับล้มเหลวในtempdbเนื่องจาก มีเนื้อที่จำกัด SQL Server ล้มเหลว

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้การคำนวณเนื้อที่ที่สำรองไว้ที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อทำการล็อกเนื้อที่ไม่เพียงพอ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการย้อนกลับในtempdbโดยการเปิดใช้งานการล็อกtempdbเติบโตชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยป้องกันการล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข

ข้อมูล Service pack สำหรับ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft 2014 การเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2958069 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2014


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1), บักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2014 Service Pack 1.

ข้อมูล Service pack สำหรับ SQL Server 2012

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2755533 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2012
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2963384 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/06/2016 00:37:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2963384 KbMtth
คำติชม