ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">"ng-scope">รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
 • วงจรสนับสนุนผลิตภัณฑ์
 • k="linkClick($event, quickNavLink.key)" target="_self" id="ask-community" aria-hidden="false"> ถามชุมชน

  การแก้ไข: SQL Server ล้มเหลวเมื่อแฟ้มล็อกของฐานข้อมูล tempdb เต็มใน SQL Server 2012 หรือ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2963384
  อาการ
  สมมติว่า คุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2012 หรือ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อแฟ้มบันทึกของฐานข้อมูลtempdbเต็ม หยุดทำงาน SQL Server และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด: 9002 ความรุนแรง: สถานะ 17 : 4
  ล็อกธุรกรรมสำหรับฐานข้อมูล 'tempdb' จะเต็มเนื่องจาก 'ACTIVE_TRANSACTION'
  ข้อผิดพลาด: 3314 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 3
  ในระหว่างการยกเลิกการดำเนินการที่บันทึกล็อกไว้ในฐานข้อมูล 'tempdb' ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรหัสเรกคอร์ดของการล็อก (135:376:442) โดยทั่วไป ความล้มเหลวระบุเข้าสู่ก่อนหน้านี้เป็นข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ Windows บริการอยู่ คืนค่าฐานข้อมูลหรือแฟ้มจากการสำรองข้อมูล หรือซ่อมแซมฐานข้อมูล
  ข้อผิดพลาด: 3449 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 1
  SQL Server ต้องปิดเพื่อกู้คืนฐานข้อมูล (ฐานข้อมูล ID 2) ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่สามารถปิดหรือฐานข้อมูลระบบ เริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าฐานข้อมูลล้มเหลวในการกู้คืนหลังจากเริ่มต้นระบบอื่น การซ่อมแซม หรือคืนค่าฐานข้อมูล
  สืบค้นกลับ SQL ถูกหยุดลงเนื่องจาก มีการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สืบค้นกลับ ID = '1' นี่คือข้อความเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ที่ถูกต้อง

  ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าขนาดของแฟ้มล็อกtempdbไม่พอที่จะจัดการปริมาณงานtempdbและฟิลด์ขนาดอัตโนมัติของแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเป็นปิด ถ้าการย้อนกลับล้มเหลวในtempdbเนื่องจาก มีเนื้อที่จำกัด SQL Server ล้มเหลว

  โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปิดใช้งานแบบ precisecalculation เพิ่มเติมของ spacewhen จองล็อกเรียกใช้เนื้อที่ไม่เพียงพอ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการย้อนกลับในtempdbโดยล็อกtempdb enablingthe เติบโตชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยป้องกันการล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์
  การแก้ไข

  ข้อมูล Service pack สำหรับ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft 2014 การเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  2958069 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2014
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1), บักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2014 Service Pack 1.

  ข้อมูล Service pack สำหรับ SQL Server 2012

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  2755533 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2012
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ