ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: อ็อพชันการย่อขนาดอัตโนมัติหรือ SHRINKDATABASE DBCC อาจช้าลง SQL Server 2000 ประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296386
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
จุดบกพร่อง: 353307 (shiloh_bugs)
อาการ
ถ้าฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ หรือเกือบทั้งหมด และตารางในฐานข้อมูลจำนวนมากไม่มีดัชนีคลัสเตอร์ อ็อพชันฐานข้อมูลการย่อขนาดอัตโนมัติหรือคำสั่ง SHRINKDATABASE DBCC อาจทำให้เกิดการลดประสิทธิภาพที่รุนแรงสำหรับ SQL Server 2000

ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงไปยังเวลาที่สอบถามไม่คืนผลลัพธ์ในเวลาที่ต้องการ ใช้ความยาวสำหรับการเชื่อมต่อใหม่ไปยังการเชื่อมต่อ อันเป็นผลใน timeouts เชื่อมต่อ sql Server 2000 อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง (แฮง)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถทำต่อไปนี้:
  • สร้างดัชนีที่คลัสเตอร์ในตารางของคุณทั้งหมด
  • ปิดใช้งานตัวย่อขนาดอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการปิดตัวย่อขนาดอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่นpubsเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากตัววิเคราะห์คำถามจากฐานข้อมูล 'หลัก' หลังจากการเข้าสู่ระบบใน 'sa':
ALTER DATABASE pubs SET AUTO_SHRINK OFF				
คุณสามารถจะปิดย่อขนาดอัตโนมัติ โดยใช้ตัวจัดการในองค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL (SEM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "การตั้งค่าฐานข้อมูลตัวเลือก" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ