ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 2014 กับเวิร์กโหลดและมีประสิทธิภาพสูงและการปรับปรุงที่แนะนำ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2964518
บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft SQL Server 2012 และ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL รุ่นที่ผ่านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกต่าง ๆ คุณสามารถพิจารณาโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอินสแตนซ์ของ SQL Server ระดับของการปรับปรุงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบของปริมาณงาน จุดการช่วงชิงงานบน เค้าโครงตัวประมวลผล (จำนวนของตัวประมวลผลกลุ่ม sockets โหน NUMA แกนในโหน NUMA) และจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่ในระบบ ทีมสนับสนุนของ Microsoft SQL Server มีใช้โปรแกรมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมในกำไรสำหรับปริมาณของลูกค้าที่ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ที่มีหลายโหน NUMA และตัวประมวลผลมากมาย ทีมสนับสนุนจะดำเนินต่อเพื่อปรับปรุงบทความนี้ มีการปรับปรุงอื่น ๆ ในอนาคต

ระบบคุณภาพสูง
โดยทั่วไประบบคุณภาพสูงมีหลาย sockets แกนแปด หรือมากกว่าต่อซ็อก เก็ต และเทราแบบครึ่ง หรือหน่วยความจำเพิ่มเติม

หมายเหตุสำหรับ SQL Server 2016 คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับสถานะใน SQL Server 2016 เนื่องจากตรวจอัตโนมัติของตรรกะเกี่ยวข้องสำหรับค่าสถานะการสืบค้นกลับจะรวมอยู่แล้วลงในผลิตภัณฑ์
วิธีการใช้โปรแกรมปรับปรุงแนะนำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server 2012 และ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเป็นสามตารางดังนี้:
 • ตารางที่ 1 ประกอบด้วยการปรับปรุงที่แนะนำบ่อยที่สุดและค่าสถานะการสืบค้นกลับสำหรับภาระบนระบบที่มีคุณภาพสูง
 • ตาราง 2 ประกอบด้วยการแก้ไขปรับขยายเพิ่มเติมที่ถูกรวมกับการปรับปรุงสะสม
 • ตาราง 3 ประกอบด้วยคำแนะนำและคำแนะนำสำหรับการปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม
หมายเหตุ สำหรับบริบทเพิ่มเติม ตรวจสอบหลังการลงรายการบัญชีจากทีมสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ SQL:

ตาราง 1 การปรับปรุงที่สำคัญสำหรับจุดสูงสุด -ระบบสิ้นสุด

ตรวจทานตารางต่อไปนี้ และเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะในคอลัมน์ค่าสถานะการสืบค้นกลับหลังจากที่คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า อินสแตนซ์ SQL Server ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในคอลัมน์จำเป็นต้องสร้าง

สิ่งสำคัญ เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขที่ มีค่าสถานะการสืบค้นกลับในสภาพแวดล้อมเสมอบน โปรดระวังว่า คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการแก้ไขและการสืบค้นกลับค่าสถานะในแบบจำลองทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มความพร้อมใช้งาน

#สถานการณ์จำลองและอาการเพื่อพิจารณาแฟล็กการติดตามเวอร์ชัน/การปรับปรุงที่จำเป็นลิงค์/บล็อกบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
1
 • คุณพบรอ CMEMTHREAD สูง
 • มีการติดตั้ง SQL Server บนระบบที่มีอย่าง น้อย 8 แกนต่อซ็อกเก็ต
T8048RTM, SQL 2014, RTM, SQL 2012บล็อกบริการเลื่อนระดับ CSS ลงรายการบัญชี หัวข้อนี้ครอบคลุมที่
2
 • คุณกำลังใช้คุณลักษณะที่อาศัยแคพูล็อก (ตัวอย่างเช่น เสมอบน)
 • SQL Server ถูกติดตั้งบนระบบที่มีหลาย sockets
T9024RTM, SQL 2014 CU3 SP1 2012 ของ SQL2809338การแก้ไข: "ล็อกเขียนรอ" ตัวนับค่าสูงบนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012

หมายเหตุ แฟล็กการติดตาม 9024 ไม่จำเป็นสำหรับ SQL Server 2014 SP1 (และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค) หรือ SP3 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL (และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค)
3
 • อินสแตนซ์ SQL Server ของคุณเป็นผู้จัดการพัน resets เชื่อมต่อเนื่องจากการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ
T1236SQL 2014 RTM, CU1, CU9 SP1 2012 ของ SQL2926217 การแก้ไข: ประสิทธิภาพปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มกิจกรรมล็อกฐานข้อมูลใน SQL Server

หมายเหตุ แฟล็กการติดตาม 1236 ไม่จำเป็นสำหรับ SQL Server 2014 SP1 (และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค) หรือ SP3 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL (และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค)
4
 • ปริมาณงานของแอพลิเคชันของคุณเกี่ยวข้องกับการใช้ tempdb บ่อย ๆ (สร้างและปล่อยตารางชั่วคราวหรือตัวแปรตาราง)
 • คุณสังเกตเห็นว่า ผู้ใช้ร้องขอที่กำลังรอทรัพยากรหน้า tempdb เนื่องจาก มีข้อขัดแย้งในการปันส่วน
T1118RTM, SQL 2014, RTM, SQL 2012328551 เพิ่มประสิทธิภาพการเกิดพร้อมกันสำหรับฐานข้อมูล tempdb

หมายเหตุ เปิดใช้งานการแฟล็กการติดตาม และเพิ่มข้อมูลหลายแฟ้มสำหรับฐานข้อมูล tempdb
5
 • คุณมีหลายแฟ้มข้อมูล tempdb
 • แฟ้มข้อมูลที่แรกถูกตั้งค่าให้มีขนาดเดียวกัน
 • เนื่องจาก มีกิจกรรมจำนวนมาก tempdb แฟ้มพบเติบโต และแฟ้มทั้งหมดไม่ขยายในเวลาเดียวกัน และทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการปันส่วน
T1117RTM, SQL 2014, RTM, SQL 20122154845 คำแนะนำเพื่อลดข้อขัดแย้งในการปันส่วนในฐานข้อมูล tempdb SQL Server
6
 • ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจาก SOS_PHYS_PAGE_CACHE และ CMEMTHREAD รอในระหว่างการปันส่วนหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่
ไม่มีข้อมูลSQL 2014 RTM, CU1,

CU9 SP1 2012 ของ SQL
2926223ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม NUMA ในระหว่างหน้าต่างประเทศที่ประมวลผลใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server 2014

Ta ตาราง2 Performance การแก้ไขที่รวมอยู่ในการปรับปรุงสะสม

ตรวจทานคำอธิบายในคอลัมน์อาการและใช้การปรับปรุงจำเป็นในคอลัมน์จำเป็นต้องปรับปรุงในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทบทวนบทความ Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวข้อง โปรดระวังว่า คำแนะนำเหล่านี้บางอย่างอาจจำเป็นต้องเปิดใช้ค่าสถานะการติดตามเพิ่มเติมเป็นพารามิเตอร์การเริ่มต้นระบบ

หมายเหตุ ชื่อตับนคอลัมน์ "วิธีปรับปรุง" แสดงการปรับปรุงสะสมแรกของ SQL Server ที่แก้ไขปัญหานี้ การปรับปรุงสะสมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่ถูกรวมกับก่อนหน้านี้ SQL Server รุ่นที่ปรับปรุง ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง ปรับปรุงสะสมล่าสุด เมื่อต้องแก้ไขปัญหา

#อาการการปรับปรุงที่จำเป็นบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
1ให้เขียนระหว่างที่เลือกลงในตารางชั่วคราวสาเหตุปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพSQL 2012 SP2 CU1,

CU10 SP1 2012 ของ SQL
2958012 ประสิทธิภาพต่ำบน I/O เมื่อคุณดำเนินเลือกไปยังการดำเนินงานของตารางชั่วคราวใน SQL Server 2012
2คุณพบ PWAIT_MD_RELATION_CACHE หรือ MD_LAZYCACHE_RWLOCK รอสักครู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงดัชนี... ออนไลน์ยกเลิกการดำเนินการแบบสอบถามSQL 2014 RTM, CU1,

CU9 SP1 2012 ของ SQL
2926712 ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงดัชนี... ยกเลิกการดำเนินการแบบออนไลน์ใน SQL Server 2012 หรือ 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL
3แบบสอบถามอย่างฉับพลันทำดีในรุ่นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน SQL 2014 RTM, CU1

CU7 SP1 2012 ของ SQL
2879373 เธรดที่ถูกกำหนดไว้ไม่เท่ากันใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server 2014 Standard Edition
4ประสิทธิภาพที่ช้าเนื่องจากแบบหล่นรวดในหน้าชีวิต expectancyCU4 SP1 2012 ของ SQL2845380คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน SQL Server 2012
5การใช้ CPU สูง โดยตัวตรวจสอบทรัพยากรบนระบบที่มี NUMA หน่วยความจำขนาดใหญ่ และการกำหนดค่า "เซิร์ฟเวอร์สูงสุดหน่วยความจำ" ตั้งค่าเป็นต่ำCU3 SP1 2012 ของ SQL2813214เก็บชั่วคราวของ CPU เมื่อมีการโหลดไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2012 บนเซิร์ฟเวอร์
6ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวกำหนดตารางเวลาในขณะที่หน่วยความจำในการปันส่วนสำหรับการเรียงลำดับที่เรียกใช้หน่วยความจำขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้บนระบบ มีหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมากCU2 SP1 2012 ของ SQL2801379การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 17883 เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีหลาย Cpu และหน่วยความจำจำนวนมาก ใน SQL Server 2012 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวจัดกำหนดการเมื่อตัวดำเนินการเรียงลำดับก็หลาย ๆ กลุ่มในที่เก็บพักบัฟเฟอร์ในระบบที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่CU1 SP1 2012 ของ SQL2762557"กระบวนการ<block list="">ดูเหมือน จะไม่ใช่ส่งบนตัวกำหนดเวลา<ID>" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามใน SQL Server 2012</ID> </block>
8การใช้งาน CPU สูงเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้เวลานานในการคอมไพล์บนระบบที่มีหลายโหน NUMA และแกนจำนวนมาก พร้อมกันSQL 2012 SP2 CU1

SQL 2014 RTM, CU2
2928300 ปริมาณงานการคอมไพล์แบบสอบถามแบบเข้มไม่ปรับขนาด ด้วยการเติบโตจำนวนแกนบนฮาร์ดแวร์ NUMA และผลลัพธ์ในความเข้มของ CPU ใน SQL Server
9การปันส่วนหน่วยความจำสำหรับตัวดำเนินการเรียงลำดับใช้เวลานานให้เสร็จสมบูรณ์บนระบบ NUMA กับหน่วยความจำขนาดใหญ่ได้เนื่องจาก มีการปันส่วนโหนระยะไกลCU3 SP1 2012 ของ SQL2819662ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server ในสภาพแวดล้อม NUMA
10"หน่วยความจำ" ข้อผิดพลาดเมื่อมีการติดตั้ง SQL Server บนเครื่อง NUMA กับจำนวน RAM ที่มีขนาดใหญ่ และ SQL Server มีหน้าต่างประเทศเป็นจำนวนมากSQL 2012 RTM, CU12688697 ข้อผิดพลาดออกจำเมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ NUMA
11การช่วงชิงงานบน Spinlock บนSOS_CACHESTOREและSOS_SELIST_SIZED_SLOCKเมื่อคุณสร้างดัชนีบนชนิดข้อมูล spatial ของตารางขนาดใหญ่SQL 2014 RTM, CU1

CU7 SP1 2012 ของ SQL
2887899 ประสิทธิภาพการทำงานช้าใน SQL Server 2012 หรือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อคุณสร้างดัชนีบนชนิดข้อมูล spatial ของตารางขนาดใหญ่
12CMEMTHREAD สูงรอชนิดเมื่อคุณสร้างดัชนีบนชนิดข้อมูล spatial ในตารางขนาดใหญ่SQL 2014 RTM, CU1

CU7 SP1 2012 ของ SQL
2887888 ประสิทธิภาพการทำงานช้าใน SQL Server เมื่อคุณสร้างดัชนีบนชนิดข้อมูล spatial ของตารางขนาดใหญ่ใน 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือกับอินสแตนซ์ SQL Server 2014
13ช่วงชิงงานบน spinlock SOS_CACHESTORE หนาหรือแผนของคุณจะถูกเอาบ่อยบนเวิร์กโหลดแบบสอบถามเฉพาะกิจเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T174

SQL 2014 RTM, CU6, ตั SP1 2012 ของ SQL 14
3026083 การแก้ไข: SOS_CACHESTORE การช่วงชิงงานบน spinlock บนแคแผนกิจของ SQL Server ทำให้การใช้งาน CPU สูงใน SQL Server 2012 หรือ 2014
14ดำเนินพร้อมข้อมูลคลังสินค้าแบบสอบถามที่ใช้เวลานานคอมไพล์ผลลัพธ์ของเวลาในการรอRESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILEเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T6498

SQL 2014 RTM ตั 6
3024815 คอมไพล์แบบสอบถามขนาดใหญ่รอ RESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE ใน 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
15สถิติที่มีอยู่จะไม่ปรับปรุงบ่อยครั้งเนื่องจากจำนวนแถวในตารางขนาดใหญ่เปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T23712754171 การเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดสถิติการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับตารางที่มีตัวเลขขนาดใหญ่ของแถว
16คำสั่ง CHECKDB ใช้เวลานานสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T2562 และ - T25492634571การปรับปรุงสำหรับคำสั่ง DBCC CHECKDB อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวเลือก PHYSICAL_ONLY
17คำสั่ง CHECKDB ใช้เวลานานสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่SQL 2014 RTM, CU63029825 การแก้ไข: DBCC CHECKDB นานขึ้นในการทำงานเมื่อ SQL CLR UDTs เกี่ยวข้อง
18คำสั่ง CHECKDB ใช้เวลานานสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T2566945770 การแก้ไข: คำสั่ง DBCC CHECKDB ใช้เวลาในการรันนานกว่า


ตาราง 3ข้อพิจารณาทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอินสแตนซ์ของ SQL Server

ตรวจทานเนื้อหาในคอลัมน์กิโลไบต์บทความ/หนังสือทรัพยากรออนไลน์และพิจารณาการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการแนะนำคอลัมน์

#ฐานข้อมูลองค์ความรู้บทความ/หนังสือทรัพยากรออนไลน์การดำเนินการที่แนะนำ
1TF 8032

ปรับให้เหมาะสมสำหรับเวิร์กโหลดกิจ

PARAMETERIZATION บังคับ
รายการในแคแผนจะเอาได้เนื่องจาก มีการเติบโตของแคชหรือดูแลหน่วยความจำอื่น ๆ นอกจากนี้คุณอาจพบแผนแค eviction เมื่อแคถึงจำนวนสูงสุดของรายการ นอกเหนือจากการสืบค้นกลับค่าสถานะ 8032 พิจารณาการ ปรับให้เหมาะสมสำหรับเวิร์กโหลดกิจ ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645587.aspx) และแบบ PARAMETERIZATION บังคับ อ็อพชันฐานข้อมูล (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175037.aspx)
22806535

คำแนะนำและแนวทางสำหรับตัวเลือกการกำหนดค่า "องศาความขนานสูงสุด" ใน SQL Server
ใช้การ sp_configure เก็บกระบวนงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก "องศาความขนานสูงสุด" ของอินสแตนซ์ของ SQL Server สำหรับแต่ละบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
3955644 คำอธิบายของ "เข้าถึงเครื่องแคกลุ่มการตรวจนับ" และตัวเลือก "การเข้าถึงเครื่องแคโควต้า" ที่พร้อมใช้งานในการ sp_configure กระบวนงานที่เก็บไว้ ใช้ sp_configure เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละคำแนะนำในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ ค่าที่แนะนำสำหรับระบบที่มีคุณภาพสูงมีดังนี้:
"การเข้าถึงเครื่องนับจำนวนกลุ่มของแค": 256
"การเข้าถึงโควต้าแคกาเครื่องหมาย": 1024
4918483 วิธีการลดเพจจิ้งของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ในรุ่น 64 บิตของ SQL Serverกำหนดผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยความจำ" ขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL

ตั้งค่าหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์การประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำกายภาพทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "หน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์" การตั้งค่าบัญชีสำหรับหน่วยความจำจากโหนที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้การเชื่อมโยงกับมาสก์การตั้งค่า

หมายเหตุ คุณสามารถใช้ sp_configure เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยความจำ
52207548 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานบน Windows Server 2008 R2 ช้าลงเมื่อใช้แบบ "สมดุล" แผนการใช้พลังงานตรวจทานบทความ และทำงานกับผู้ดูแลระบบของคุณ Windows จะใช้หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีระบุไว้ในส่วน "การแก้ไข" ของบทความ
6การเตรียมใช้งานแฟ้มโต้ตอบแบบทันทีทำงานกับผู้ดูแลระบบ Windows เพื่ออนุญาตให้บัญชีผู้ใช้บริการ SQL Server ผู้ใช้ "ทำปริมาณงานบำรุงรักษา" ไปทางขวาตามรายละเอียดในหัวข้อ Books Online.
7315512 ข้อควรพิจารณาสำหรับการตั้งค่า "ขยายอัตโนมัติ" และ "autoshrink" ใน SQL Serverตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของฐานข้อมูลของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาได้รับการกำหนดตามคำแนะนำในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
8กลุ่มปริมาณงาน ALTER

ถ้าคุณมีแบบสอบถามที่จะเอาเงินช่วยเหลือหน่วยความจำขนาดใหญ่มาก ลด request_max_memory_grant_percent ลุ่มเริ่มต้นปริมาณงานในการกำหนดค่า governor ที่ทรัพยากรจาก 25 เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่เป็นค่าต่ำกว่า
9เหตุการณ์เพิ่มเติมพิจารณาการใช้เหตุการณ์แบบขยายสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและชุดเก็บรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยในระหว่างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงต่อไปนี้ใน SQL Server รุ่น:
 • โครงสร้างพื้นฐานเบา
 • โหมดใหม่ของชุดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล (แฟ้มเหตุการณ์ บัฟเฟอร์วงแหวน จับคู่เหตุการณ์ ตัวนับเหตุการณ์ ฮิสโตแกรม)
 • ประสิทธิภาพสูงในระหว่างการรวบรวมข้อมูล (เช่นการดำเนินการที่ใหม่กว่าเช่นเดียวกับการเรียกสแตก ชุดของเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น)
 • ความสามารถในการกรองข้อมูลแบบไดนามิกในระหว่างการตั้งค่าการปรับขยายคอลเลกชันข้อมูลกับการกำหนดค่าขั้นสูง (พาร์ทิชัน CPU/NUMA ขนาดบัฟเฟอร์ ขาดทุนเหตุการณ์)
 • การตั้งค่าการปรับขยายกับการกำหนดค่าขั้นสูง (พาร์ทิชัน CPU/NUMA ขนาดบัฟเฟอร์ ขาดทุนเหตุการณ์)

10ข้อจำกัดหลักที่อนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ SQL Server 2012พิจารณาการปรับรุ่น SQL Server รุ่นของคุณเป็น SKU เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า
112506384 วิธีการกำหนดค่าการกำหนดกลุ่ม K บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้มัลติโปรเซสเซอร์ด้วยตนเองกำหนดโหน NUMA K กลุ่มด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช็คเอาท์ต่อไปนี้:


หมายเหตุสำคัญ
 • ถ้าเงื่อนไขทั้งหมดในตารางที่ 1ตรงกับคุณ:
  • คำแนะนำสำหรับ SQL Server 2014: ใช้น้อย CU1 สำหรับ RTM และเพิ่ม " T9024 - T8048 – – T1236 – T1117 – T1118 " เพื่อเริ่มต้น SQL Server รายการพารามิเตอร์
  • คำแนะนำสำหรับ SQL Server 2012: นำไปใช้ SP2 เพิ่ม " T9024 - T8048 – – T1236 – T1117 – T1118 " เพื่อเริ่มต้น SQL Server รายการพารามิเตอร์
 • สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่าสถานะการติดตาม ตรวจสอบแบบ ติดตามค่าสถานะ หัวข้อใน SQL Server Books Online
 • คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนตัวประมวลผล การตั้งค่าคอนฟิก NUMA และต่อไปเรื่อย ๆ ในของคุณ Errorlog ของเซิร์ฟเวอร์ SQL.
 • เมื่อต้องการค้นหารุ่นของ SQL Server ตรวจสอบต่อไปนี้:
ข้อมูลอ้างอิง
คำปฏิเสธความรับผิดชอบโซลูชันของบริษัทอื่น

ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งานผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น เราไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อาจกล่าวถึง อาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อธิบายไว้ด้วย เนื่องจากเราต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลเป็นข้อผูกมัดที่ Microsoft เราไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือโซลูชันใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมการนำเสนอ การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง การไม่ละเมิด เงื่อนไขความพอใจ ความพร้อมขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ หรือข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี Microsoft จะไม่รับผิดในโซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2964518 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/08/2016 00:47:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2964518 KbMtth
คำติชม