วิธีการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน 2000 Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296592
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 ตราบเท่าที่อยู่ในบริการเป็นตัวควบคุมโดเมนได้เนื่องจากหาการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องได้ทำกับ Active Directory ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่ houses Active Directory อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดระดับตัวควบคุมโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกในโดเมน การเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้ว re-promote เซิร์ฟเวอร์สมาชิกกับสถานะตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมนเดิม บทความนี้อธิบายผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการใช้กระบวนการนี้และวิธีการใช้กระบวนการนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม การเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนอยู่:
 • วิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนแบบครั้งเดียว
 • วิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย

วิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนแบบครั้งเดียว

ก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบัญชี:
 • หากโดเมนของคุณประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนเดียวเท่านั้น และคุณลดระดับตัวควบคุมโดเมนเดียวนั้นโดยไม่ต้อง considering ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด คุณอาจสูญเสียข้อมูล Active Directory ที่มีการกำหนดค่าสำหรับโดเมนนั้นทั้งหมด ข้อมูลที่มีผู้ใช้บัญชีทั้งหมด ทั้งหมดของบัญชีคอมพิวเตอร์ แค็ตตาล็อกส่วนกลางข้อมูล สิทธิ์ของแฟ้มที่กำหนดเอง และอื่น ๆ สร้างใหม่อีกหากคุณสูญเสียข้อมูล Active Directory คุณต้องด้วยตนเองครั้งข้อมูล Active Directory ทั้งหมด ข้อมูล Active Directory ไม่สามารถคืนค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกจากการสำรองข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โดเมนมีตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยสอง การเพื่อให้การสำรองของข้อมูลสำคัญในการกำหนดค่า Active Directory
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนเดียว และรักษาข้อมูล Active Directory ที่มีอยู่แล้วถูกกำหนดค่าทั้งหมด คุณต้องการติดตั้ง Windows 2000 Server หรือ Windows 2000 Server ขั้นสูงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วเลื่อนสถานะตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมนคอมพิวเตอร์นั้น หลังจากที่การจำลองแบบ Active Directory เกิดขึ้นระหว่างตัวควบคุมโดเมนเดิมและตัวควบคุมโดเมนใหม่ คุณสามารถลดระดับ และเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนเดิม ใช้ไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ Microsoft Management Console (MMC) เพื่อบังคับให้จำลองแบบได้ถ้าจำเป็น
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลื่อนระดับ และลดระดับตัวควบคุมโดเมน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  238369วิธีการเลื่อนระดับ และลดระดับตัวควบคุมโดเมนใน Windows 2000
  ค่าจ้างเฉพาะการดูแลจากการตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องกับแค็ตตาล็อกส่วนกลางและบทบาทหลักของโดเมนก่อนที่คุณทำการลดระดับเซิร์ฟเวอร์เดิมในโดเมน พึงปฏิบัติคือ ย้ายแบบส่วนกลางแค็ตตาล็อกและการดำเนินงานหลักบทบาทตัวควบคุมโดเมนเหลือด้วยตนเอง ก่อนที่คุณลดระดับตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คุณต้องด้วยตนเองให้ตัวควบคุมโดเมนเหลือเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง และถ่ายโอนบทบาทหลักของการดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือ MMC ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนบทบาทเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  255690วิธีการดูและถ่ายโอนบทบาท FSMO ในส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนเดียว:
 1. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ที่สองในโดเมนเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 2. เลื่อนระดับนี้เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองไปยังตัวควบคุมโดเมน โดยใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือ โดยการทำงานนี้dcpromo.exeคำสั่ง
 3. ใช้ MMC ที่เหมาะสมหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ Ntdsutil.exe เพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่สองในเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง และย้ายบทบาทหลักของการดำเนินงานทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  255504การใช้ Ntdsutil.exe Seize หรือถ่ายโอนบทบาท FSMO ไปยังตัวควบคุมโดเมน
  คุณต้องการ "ถ่ายโอน" บทบาท ไม่ seize บทบาทนี้ ดูแฟ้มวิธีใช้ที่มาพร้อมกับไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ MMC สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดความรับผิดชอบของแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
 4. ก่อนที่คุณดำเนินต่อ ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบ authentications และค้นหาแค็ตตาล็อกส่วนกลาง การเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcdiag.exe กับตัวควบคุมโดเมน และดำเนินการใด ๆ อื่น ๆ ที่เหมาะสมทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนใหม่จะสามารถให้ฟังก์ชันโดเมนทั้งหมดหลังจากที่คุณสามารถเอาตัวควบคุมโดเมนเดิมออกจากโดเมน มีความสำคัญที่คุณตรวจสอบว่า ไดรฟ์ \sysvol และ \netlogon ใช้ร่วมกันบนตัวควบคุมโดเมนใหม่ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งบนตัวใหม่ควบคุมโดเมนของคอนโซล:
  สุทธิที่ใช้ร่วมกัน
  ตรวจสอบการมีอยู่ของ Sysvol และ Netlogon ในรายการที่ถูกสร้างขึ้น
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์dcpromo.exeเมื่อต้องการลดระดับตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สมาชิก
 6. เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในคุณสมบัติของระบบ คลิกการการระบุเครือข่ายแท็บ เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำในการเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่
 7. ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือทำงานนี้dcpromo.exeคำสั่งเพื่อเลื่อนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกกลับไปยังสถานะของตัวควบคุมโดเมน
 8. กำหนดค่าใหม่ทั้งหมดของบทบาทหลักของการดำเนินการและแค็ตตาล็อกส่วนกลางตามความจำเป็น

วิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย

ก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบัญชี:
 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย กระบวนการจะคล้ายกันมากกับกระบวนการสำหรับโดเมนที่ประกอบด้วยการควบคุมโดเมนเดียวกับ(ลดคุณต้องระดับตัวควบคุมโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกใน workgroup ก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์), แต่เป็นลดโอกาสของสำหรับการสูญเสียข้อมูล Active Directory ตัวที่อื่นควบคุมโดเมนในโดเมนของคุณเก็บสำเนาที่จำลองแบบแล้วของ Active Directory ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว หรือตัวควบคุมโดเมนเพียร์จะถูกเอาออก
 • แค็ตตาล็อกส่วนกลางและความเป็นเจ้าของบทบาทหลักโดยตัวควบคุมโดเมนอื่นต้องเกี่ยวกับหลักของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลายงาน ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ตัวควบคุมโดเมนแรกที่ถูกติดตั้งอยู่ในโดเมน ตัวควบคุมโดเมนนั้นมีตัวควบคุมโดเมนหลัก นอกจากแค็ตตาล็อกส่วนกลางและบทบาทหลักได้รับการกำหนดตัวควบคุมโดเมนอื่น ตัวควบคุมโดเมนหลักที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางปัจจุบัน และรับผิดชอบหน้าที่หลักทั้งหมดในโดเมน
 • ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากตัวควบคุมโดเมนแรกในโดเมน และคุณได้ไม่กำหนดด้วยตนเองให้แค็ตตาล็อกส่วนกลางหรือบทบาทหลักกับตัวควบคุมโดเมนได้ คุณสามารถอย่างปลอดภัยลดระดับ และเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์นั้น
เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย:
 1. ถ้าจำเป็น ใช้ MMC ที่เหมาะสมหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ Ntdsutil.exe เพื่อย้ายบทบาทหลักของการดำเนินงานหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่รับผิดชอบตัวควบคุมโดเมนอื่นทั้งหมดในโดเมนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  255504การใช้ Ntdsutil.exe Seize หรือถ่ายโอนบทบาท FSMO ไปยังตัวควบคุมโดเมน
  ดูแฟ้มวิธีใช้ที่มาพร้อมกับไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ MMC สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดความรับผิดชอบของแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
 2. ก่อนที่คุณดำเนินต่อ ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบ authentications และค้นหาแค็ตตาล็อกส่วนกลาง การเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcdiag.exe กับตัวควบคุมโดเมน และดำเนินการใด ๆ อื่น ๆ ที่เหมาะสมทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนใหม่จะสามารถให้ฟังก์ชันโดเมนทั้งหมดหลังจากที่คุณสามารถเอาตัวควบคุมโดเมนเดิมออกจากโดเมน
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์dcpromo.exeเมื่อต้องการลดระดับตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สมาชิก
 4. เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในคุณสมบัติของระบบ คลิกการการระบุเครือข่ายแท็บ เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำในการเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่
 5. ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือทำงานนี้dcpromo.exeคำสั่งเพื่อเลื่อนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกกลับไปยังสถานะของตัวควบคุมโดเมน
 6. กำหนดค่าใหม่บทบาทหลักของการดำเนินงานทั้งหมดและแค็ตตาล็อกส่วนกลางตามความจำเป็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
238369วิธีการเลื่อนระดับ และลดระดับตัวควบคุมโดเมนใน Windows 2000
dc โฆษณา gc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 296592 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:15:04 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbdcpromo kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB296592 KbMtth
คำติชม