การสนับสนุนสำหรับส่วนขยายของตัวแทน VM ใน Microsoft Azure

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2965986
สรุป
บทความนี้อธิบายนโยบายการสนับสนุนสำหรับตัวแทนการ VM สำหรับ เครื่องเสมือน Microsoft Azure และ สำหรับส่วนขยายของตัวแทน VM บนโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) สำหรับ Microsoft Azure

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับส่วนขยายของตัวแทน VM ถูกจำกัดกับส่วนขยายของบริษัทแรกที่ได้รับการพัฒนา และเผยแพร่ โดย Microsoft โดยตรง
สนับสนุนพร้อมใช้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าถูกต้อง Azure สนับสนุนแผน

การสนับสนุนสำหรับส่วนขยายของตัวแทน VM อื่น ๆ ไว้ให้ได้โดยตรง โดยผู้จัดจำหน่าย

เมทริกซ์การสนับสนุนตัวแทนปัจจุบัน

ขยายตัวแทน VMการอ้างอิงนโยบายของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoftการเชื่อมโยงสำหรับการสนับสนุน
DSCส่วนขยายของ azure DSC PowerShell (ที่ต้องการในสถานะการตั้งค่าคอนฟิก)ได้รับการสนับสนุน โดย Microsofthttps://manage.windowsazure.com/?getsupport=true
MSEnterpriseApplicationขยายการเขียนแก้ระบบศูนย์บทบาทได้รับการสนับสนุน โดย Microsofthttps://manage.windowsazure.com/?getsupport=true
BGInfoส่วนขยายข้อมูลพื้นหลังได้รับการสนับสนุน โดย Microsofthttps://manage.windowsazure.com/?getsupport=true
VMAccessagentนามสกุล VM เพื่อเปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล'และ'รหัสผ่านใหม่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsofthttps://manage.windowsazure.com/?getsupport=true
Chefclientพ่อครัวซอฟต์แวร์แทน ได้รับการสนับสนุน โดยซอฟต์แวร์พ่อครัวhttp://www.getchef.com/support/
PuppetEnterpriseAgentตัวแทน PuppetLabsได้รับการสนับสนุน โดย PuppetLabshttp://puppetlabs.com/solutions/microsoft
ป้องกันปลายทางของ Symantecโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Symantecได้รับการสนับสนุนของ Symantechttp://www.symantec.com/business/support/index?page=contactsupport&key=54619
บริษัทตัวแทนการรักษาความปลอดภัยเบื้องลึก Micro แนวโน้มโปรแกรมป้องกันไวรัส Micro แนวโน้มได้รับการสนับสนุน โดย Micro แนวโน้มhttp://www.trendmicro.com/us/business/saas/deep-security-as-a-service/index.html
ข้อมูลเพิ่มเติม
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตัวแทน VM และส่วนขยาย VM ช่วยแก้ไขปัญหา โดยแยกตำแหน่งของปัญหา

ตัวแทน VM ช่วยให้คุณเริ่มการทำงาน รัน และตรวจสอบนามสกุลเป็น VM ที่จะทำงานเฉพาะในเครื่องเสมือน (VM)

ตัวแทน VM จะทำงานสำหรับบริษัทตัวแทนการเรียกใช้ส่วนขยายได้

ฉันทราบได้อย่างไรว่า เป็นปัญหา กับตัวแทน หรือที่ มีส่วนขยายหรือไม่

ตัวแทน VM ประกอบด้วยสามบริการที่จะต้องเรียกใช้:
  • RDAgent
  • ตัวแทนแขก Azure ของ Windows
  • บริการ Telemetry Azure ของ Microsoft
ให้แน่ใจ ว่า บริการสามเหล่านี้กำลังทำงานอยู่ แล้ว ตรวจสอบการติดตั้งส่วนขยายและเริ่มต้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดการติดตั้ง/เริ่มต้นสำหรับส่วนขยาย:

เมื่อบริษัทตัวแทนการทำงาน ก็จะเข้าสู่ข้อมูลสรุปของการดำเนินงานส่วนขยาย สรุปนี้รวมต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งาน
  • Install
  • รีสตาร์ท
  • ปิดใช้งาน
คุณสามารถค้นหาแฟ้มบันทึกสรุปในตำแหน่งต่อไปนี้:
C:\WindowsAzure\logs\WaAppAgent.log


การตรวจสอบความล้มเหลวของส่วนขยายที่ เปิดล็อก แล้ว ค้นหาคำว่า "" ข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึก

ตัวอย่างของข้อผิดพลาดในการเริ่มการทำงานส่วนขยาย VMAccess เป็นดังนี้:

[00000019] [04/08/2014 23:25:06.83] [ข้อมูล] ปลั๊ก (ชื่อ: Microsoft.Compute.VMAccessAgent รุ่น: 1.0.3) เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว รหัส: 0
[00000028] [04/08/2014 23:25:07.80] [ข้อมูล] ติดตั้งปลั๊กอิน Microsoft.Compute.BGInfo 1.1 สำเร็จ
[00000028] [04/08/2014 23:25:07.80] [ข้อมูล] ปลั๊ก (ชื่อ: Microsoft.Compute.BGInfo รุ่น: 1.1) การเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว รหัส: 0
[00000003] [04/08/2014 23:27:04.11] จบการทำงานการติดตั้ง [ข้อผิดพลาด] คำสั่งของ Microsoft.Compute.VMAccessAgent ในเวลาไม่ Killing นั้น...

ใช้ตารางที่ระบุไว้ในส่วน "สรุป" เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับส่วนขยายที่จะล้มเหลว
VM แทนส่วนขยายของ Azure IaaS WAD เครื่องเสมือนพ่อครัวของ Symantec Micro แนวโน้ม BGinfo VMAccess Puppet

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2965986 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/05/2015 20:14:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Azure Virtual Machine running Windows

  • kbhowto kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2965986 KbMtth
คำติชม