การประชุมที่ปรากฏในปฏิทินเป็นไม่แน่นอน แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับการร้องขอในอินบ็อกซ์ หรือตอบสนองการประชุมจากผู้อื่นไม่ปรากฏในกล่องขาเข้า

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2966790
ปัญหา
ผู้ใช้ประสบการณ์หนึ่ง หรือทั้งสองแบบอาการต่อไปนี้ใน Outlook:
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับการร้องขอการประชุมในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม การประชุมปรากฏในปฏิทินของผู้ใช้เป็นไม่แน่นอน
 • เมื่อผู้ใช้ที่สร้างการร้องขอการประชุม ผู้ใช้ไม่เห็นการตอบสนองการประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การติดตามข้อมูลสำหรับการประชุมที่มีการปรับปรุงในปฏิทินของผู้ใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่มีผู้รับมอบสิทธิ์ที่ติดตั้งไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการประมวลผลการร้องขอการประชุมอย่างไม่ถูกต้องในกล่องจดหมายของผู้ใช้ และได้รับการจัดส่งไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของผู้ใช้แทนที่เป็นโฟลเดอร์กล่องขาเข้า หรือร้องขอการประชุมถูกประมวลผลไม่ถูกต้องเหมือนกับว่ามีตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์

นี้สามารถเกิดขึ้นได้หากโฟลเดอร์ที่ได้รับสำหรับ IPM ได้ จัดกำหนดการงาน ประชุมแมสเสจคลาสไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ /Schedule หรือถ้าคุณสมบัติ PR_RULE_MSG_PROVIDER ของข้อความที่มีเป็นแมสเสจคลาสของ IPM Rule.Version2.Messageis การตั้งค่าเป็นอินเทอร์เฟซ EMS schedule +
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ Start ด้วยการทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา 1 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จำลอง คุณอาจจะใช้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา 2 คุณจะไม่ทราบโซลูชันที่นำไปใช้กับผู้ใช้จนกว่าคุณเริ่มแก้ไขปัญหา โดยใช้ขั้นตอนที่ 1 ของโซลูชัน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่แน่นอนจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องมือ MFCMAPI ที่คุณใช้อยู่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณแก้ไขกล่องจดหมาย โดยใช้ MFCMAPI ใช้เครื่องมือนี้ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรไปยังกล่องจดหมาย

โซลูชันที่ 1

 1. ดาวน์โหลด MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com/.
 2. เริ่ม MFCMAPI
 3. บนเมนูเซสชันคลิกเข้าสู่ระบบ
 4. เลือกโหมดออนไลน์ของผู้ใช้โพรไฟล์ Outlook และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ไม่มีโหมดโปรไฟล์แบบออนไลน์ สร้างโพรไฟล์ หรือ บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะเลือกทั้งกล่องกาเครื่องหมายใช้ค่าสถานะ MBD_ONLINE เมื่อการเรียก OpenMsgStoreและกล่องกาเครื่องหมายใช้ค่าสถานะ MAPI_NO_CACHE เมื่อการเรียก OpenEntry
 5. ในรายการ คลิกสองครั้งที่กล่องจดหมายหลักของผู้ใช้
 6. ในหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏ บนเมนูMDBชี้ไปที่จอแสดงผลและจากนั้น คลิกรับโฟลเดอร์ตาราง
 7. ในหน้าต่าง หา IPM จัดกำหนดการงาน การประชุม จาก นั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้า IPM จัดกำหนดการงาน การประชุมไม่มี ไป toSolution 2
  • ถ้า IPM จัดกำหนดการงาน การประชุมที่มีอยู่ ไปที่ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนนี้
 8. ขยายรูทคอนเทนเนอร์
 9. คลิกขวาที่กำหนดการคลิกขั้นสูงและจากนั้น คลิกตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ได้รับ
 10. ป้อน IPM จัดกำหนดการงาน การประชุม ในกล่อง
 11. คลิกการลบความสัมพันธ์และจากนั้น คลิกตกลง
 12. ทำซ้ำขั้น 6 และ 7 เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า IPM จัดกำหนดการงาน การเชื่อมโยงการประชุมจะถูกเอาออกจากรายการ
 13. ทดสอบเพื่อดูว่า ผู้ใช้สามารถได้รับการตอบสนองการประชุมและการร้องขอการประชุมในห้องเรียน

โซลูชัน 2

 1. ดาวน์โหลด MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com/.
 2. เริ่ม MFCMAPI
 3. บนเมนูเซสชันคลิกเข้าสู่ระบบ
 4. เลือกโหมดออนไลน์ของผู้ใช้โพรไฟล์ Outlook และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ไม่มีโหมดโปรไฟล์แบบออนไลน์ สร้างโพรไฟล์ หรือ บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะเลือกทั้งกล่องกาเครื่องหมายใช้ค่าสถานะ MBD_ONLINE เมื่อการเรียก OpenMsgStoreและกล่องกาเครื่องหมายใช้ค่าสถานะ MAPI_NO_CACHE เมื่อการเรียก OpenEntry
 5. ในรายการ คลิกสองครั้งที่กล่องจดหมายหลักของผู้ใช้
 6. ขยายรูทคอนเทนเนอร์ และจากนั้น ขยายด้านบนสุดของที่เก็บข้อมูล
 7. คลิกขวาที่กล่องขาเข้าและจากนั้น คลิกเปิดสัมพันธ์เนื้อหาตาราง
 8. ในส่วนบนของหน้าต่าง เลื่อนเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งแมสเสจคลาส คอลัมน์
 9. คลิกแมสเสจคลาสเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์แมสเสจคลาส
 10. ค้นหาข้อความทั้งหมดที่มีแมสเสจคลาสของ IPM Rule.Version2.Message
 11. คลิกที่แต่ละข้อความที่มีแมสเสจคลาสของ IPM Rule.Version2.Message แล้ว ในส่วนด้านล่างของหน้าต่าง ค้นหาคุณสมบัติที่เรียกว่า PR_RULE_MSG_PROVIDER
 12. ตรวจสอบว่า คุณสมบัติ PR_RULE_MSG_PROVIDER มีค่าเท่ากับอินเทอร์เฟซ EMS schedule +
 13. ในส่วนบนของหน้าต่าง ลบข้อความที่มีคุณสมบัติ PR_RULE_MSG_PROVIDER มีค่าเท่ากับอินเทอร์เฟซ EMS schedule +
 14. ทดสอบเพื่อดูว่า ผู้ใช้สามารถได้รับการตอบสนองการประชุมและการร้องขอการประชุมในห้องเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ได้รับ ไป โฟลเดอร์ MAPI ได้รับ.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2966790 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2016 00:08:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365p o365022013 o365 o365a kbmt KB2966790 KbMtth
คำติชม