ข้อมูลการสนับสนุนของวงจรชีวิตของ yammer สำหรับ Internet Explorer 8 และ 9 Explorer อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2967362
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของวงจรอายุการใช้งานการสนับสนุนสำหรับ Internet Explorer 8 และ Internet Explorer 9 เมื่อคุณใช้กับ Yammer
ข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากไม่พร้อมใช้งานกับ Office 365 Yammer, Yammer ตรงกับข้อกำหนดของระบบ Office 365 สำหรับ Explorer.For อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมข้อมูล การอ้างอิงถึงข้อกำหนดของระบบ Office 365 ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เพื่อช่วยลูกค้าโยกย้ายไปยังเบราว์เซอร์สมัยใหม่ของ Yammer, Internet Explorer 8 จะได้รับการสนับสนุนจนถึงธันวาคม 2014 แทนที่เป็นวันจัดกำหนดการไว้แต่เดิมของเดือนเมษายน 2014 นอกจากนี้ จุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตสำหรับ Internet Explorer 9 จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2015 จากจุดนั้นไปข้างหน้า ความต้องการระบบ Yammer จะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมของ Microsoft Office 365

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2967362 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/29/2016 17:46:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Yammer

  • kb3rdparty kbmt KB2967362 KbMtth
คำติชม