สิทธิ์การจัดการสถานะของ "ไม่พร้อมใช้งาน" สำหรับผู้เช่าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2967364
หมายเหตุ การป้องกันข้อมูลของ Microsoft Azure แต่ก่อนเรียกว่า Microsoft Azure Rights Management
อาการ
สถานะการจัดการสิทธิ์สำหรับผู้เช่า Microsoft Azure Active Directory อาจแสดงเป็นไม่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ Azure
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นต้องใช้คุณลักษณะนี้
การแก้ไข
เมื่อต้องการขอรับการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับเช่า Azure Active Directory ที่สนับสนุนการจัดการสิทธิ์ ดู ความต้องการสำหรับการป้องกันข้อมูล Azure.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเว็บไซต์ของ TechNet ดังต่อไปนี้:นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ followingtopics จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ MSDN:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ