ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ers.microsoft.com/th-th/?rsp=true" ng-click="linkClick($event, quickNavLink.key)" target="_self" id="ask-community" aria-hidden="false"> ถามชุมชน

การแก้ไข: OWA ไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากที่คุณปรับรุ่น 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2968265
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่น 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2012 หรือ Windows 2012 R2, Outlook Web App (OWA) ไม่สามารถเข้าถึง นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' AntiXSSLibrary
ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' AntiXSSLibrary เวอร์ชั่น = 4.2.0.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = d127efab8a9c114f' หรือการอ้างอิงของ"


เมื่อคุณตรวจสอบบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ คุณค้นหารายการที่คล้ายกับต่อไปนี้:

Log Name: ApplicationSource: ASP.NET 4.0.30319.0Date: date timeEvent ID: 1310Task Category: Web Eventvel: Warningvel: WarningEvent code: 3008 Event message: A configuration error has occurred.

เมื่อคุณพยายามเรียกดูไดเรกทอรีเสมือนของเว็บไซต์การสิ้นสุดหลัง Exchange คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถแสดงหน้าได้

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งหลังกระบวนการอัพเกรดสำหรับการเข้าถึงไคลเอ็นต์บทบาท ในสถานการณ์นี้ "SharedWebConfig" แฟ้มหายไปบนเส้นทางต่อไปนี้:

% ExchangeInstallDir %โปรแกรม Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง การปรับปรุงสะสม 11 สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2013
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ