ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการคัดลอกเพลงไปยัง และ จากซีดีเพลงใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297015
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการคัดลอกเพลงจากซีดีเพลงลงบนฮาร์ดดิสก์ในระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Windows Media Player (WMP) คุณสามารถแล้วคัดลอกข้อมูลกลับไปยังซีดีเพลงถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกแฟ้มเพลงจากซีดีเพลง

 1. ใส่ซีดีเพลง และเริ่มการทำงานของ Windows Media Player
 2. ถ้า WMP อยู่ในโหมดสกิน กด CTRL + 1 เพื่อดู WMP ในโหมดเต็มรูปแบบ
 3. คลิกการคัดลอกจากซีดี. หรือ คงแฟ้ม:เมนู คุณคลิกCopyคลิกการคัดลอกจากซีดีเพลงจากนั้น เลือกไดรฟ์คุณต้องการคัดลอก
 4. คลิกเพื่อเลือกแต่ละแฟ้มเสียงที่คุณต้องการคัดลอก โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มทั้งหมดที่คุณได้ไม่คัดลอกแล้วมาจะถูกเลือก
 5. คลิกคัดลอกเพลง. คัดนี้ลอกแฟ้มลงในโฟลเดอร์'เพลง' Documents\My ของฉัน โดยค่าเริ่มต้นขึ้น
หมายเหตุ:: เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่คุณคัดลอกแฟ้ม ดูส่วน "การเปลี่ยนเสียงซีดีตัวขณะคัดลอกเลือก" ในบทความนี้

คัดลอกแฟ้มเสียงจากฮาร์ดดิสก์ไปยังซีดีเพลง

 1. ใน Windows Explorer เลือกแฟ้มที่คุณต้อง การคัดลอกลงซีดีเพลง แล้ว คลิก การคัดลอกไปยังซีดีเพลงงานมุมมองเว็บ
 2. ใน WMP ตรวจสอบว่า แฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกในรายการเล่น และให้ พวกเขาจะถูกเลือก
 3. คลิกคัดลอกเพลง.
หมายเหตุ:: คุณสามารถคัดลอก.wma, .mp3 และ.wav ชนิดของแฟ้มไปยังซีดีเพลง

เปลี่ยนตัวเลือกการคัดลอกซีดีเพลง

 1. เริ่ม Windows Media Player
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกและจากนั้นในการคัดลอกเพลงแท็บ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกต่อไปนี้:
  • การคัดลอกเพลงไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้:
   • เปลี่ยนแปลง: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าโฟลเดอร์ที่คุณจะคัดลอกแฟ้มเพลง
   • ขั้นสูง: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการตั้งชื่อแฟ้มเพลง
  • การคัดลอกการตั้งค่า:
   • รูปแบบแฟ้ม: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณจะคัดลอกแฟ้ม ค่าเริ่มต้น Windows Media Audio (WMA), หรือคุณสามารถใช้รูปแบบแฟ้มอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งอยู่
   • ป้องกันเนื้อหา: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อระบุการใช้การอนุญาตให้ใช้ดิจิทัลสิทธิ์สำหรับแทร็คที่คุณคัดลอกจากซีดี โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของแฟ้ม คุณสามารถป้องกันผู้สร้างลิขสิทธิ์ได้ โดยการป้องกันไม่ให้แฟ้มที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
   • คัดลอกเพลงที่คุณภาพนี้: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าอัตราบิตที่เข้ารหัสเพลง คุณสามารถเข้ารหัสแฟ้ม.wma ในอัตราบิตจาก 48 การกิโลบิตต่อวินาที (Kbps) เพื่อกิโลบิตต่อวินาที 192
คัดลอกการริพเขียน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ