การแก้ไข: สำรองข้อมูลหรือการคืนค่าการใช้การล็อกทรานแซคชันขนาดใหญ่อาจคืนข้อผิดพลาด 3241

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297104
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 236682 (shiloh_bugs)
อาการ
เมื่อคุณทำสำเนาสำรอง หรือคืนค่าการดำเนินการ และล็อกธุรกรรมเป็นมากกว่ากิกะไบต์สี่ (หรือ 2 ^ 32 ไบต์), การLogMgr::ValidateBackedupBlockวิธีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณคำนวณออฟเซตของบล็อกการบันทึกในแฟ้มที่มีอยู่จริง:
สถานะความรุนแรง 16 ข้อผิดพลาด 3241 1
ตระกูลสื่อบนอุปกรณ์ '% ls' จะต้องไม่ถูกต้อง sql Server ไม่สามารถดำเนินการตระกูลสื่อนี้
สาเหตุ
LogMgr::ValidateBackedupBlockคำนวณการล็อกรหัสลำดับหมายเลข (LSN) บล็อกใน arithmetic 4 ไบต์ (แทน 8 ไบต์) ซึ่งทำให้มากเกินไปของ DWORD
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อคุณสำรองข้อมูล และคืนค่าฐานข้อมูลของคุณ ด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับ 3111LogMgr::ValidateBackedupBlockจะถูกข้ามไป คุณสามารถกำหนดค่าสถานะนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
  • ใช้คำสั่ง TRACEON DBCC:
    DBCC TRACEON (3111)					
  • เปลี่ยนพารามิเตอร์เริ่มต้นของ SQL Server จาก SQL องค์กร Manager (SEM) ภายใต้คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ คลิกพารามิเตอร์การเริ่มต้นประเภท:-t3111แล้ว คลิกadd.
  • เริ่มการทำงานของ SQL Server และตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับจากพรอมต์คำสั่ง:

    sqlservr -ว "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\master.mdf" - T3111
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SQL Server 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2000 Service Pack 1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 297104 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:21:02 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB297104 KbMtth
คำติชม