เครื่องเสมือน Hyper-V ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบางครั้งเมื่อการเชื่อมต่อ TCP เชื่อมต่ออีกครั้งใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2972254
บทความนี้อธิบายปัญหาเมื่อการเชื่อมต่อ TCP เชื่อมต่ออีกครั้งใน R2 Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ มีโปรแกรมแก้ไขด่วน ข้อกำหนดเบื้องต้น.
อาการ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโหนของคลัสเตอร์ล้มเหลวจะถูกเอาออกจากการเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของระบบพร้อมด้วยการประทับเวลาที่สอดคล้องกัน:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1592
ประเภทงาน: การสื่อสารโหนดโหนด

ระดับ: ร้ายแรง
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์: FC NODE2 CONTOSO.COM
คำอธิบาย:
โหนดคลัสเตอร์ 'FC NODE2' การสื่อสารกับโหนดคลัสเตอร์หายไป 'FC NODE1'. การสื่อสารบนเครือข่ายถูก reestablished อาจเนื่องจากเป็นการชั่วคราวถูกบล็อค โดยไฟร์วอลล์หรือการเชื่อมต่อความปลอดภัยนโยบายการปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ และการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายจะไม่ reestablished จะหยุดบริการคลัสเตอร์บนโหนดอย่าง น้อยหนึ่งงาน ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่น รันการตรวจสอบตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ตรวจสอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์เครือข่ายบนโหนด และนี้การตรวจสอบความล้มเหลวในใด ๆ บนเครือข่ายคอมโพเนนต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อโหนดเช่นฮับ สวิตช์ หรือบริดจ์

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1135
ประเภทงาน: โหนตัว
ระดับ: ร้ายแรง
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์: FC NODE2 CONTOSO.COM

คำอธิบาย:
โหนดคลัสเตอร์ 'FC NODE2' ถูกเอาออกจากการเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้งานอยู่ บริการคลัสเตอร์บนโหนดนี้อาจหยุด นอกจากนี้อาจเนื่องจากโหนดที่ไม่สูญเสียการติดต่อสื่อสารกับโหนดอื่นที่ใช้งานอยู่ในคลัสเตอร์ล้มเหลว เรียกใช้การตรวจสอบในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ ถ้าปัญหานี้ยังคง ตรวจสอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์เครือข่ายบนโหนดนี้ นอกจากนี้ยัง ตรวจหาความล้มเหลวในใด ๆ บนเครือข่ายคอมโพเนนต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อโหนดเช่นฮับ สวิตช์ หรือบริดจ์

หมายเหตุ ค่าโหนด วัน และคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ update rollup 2975719 ติดตั้ง หรือติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน"

ข้อมูลการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2975719 2014 สิงหาคมปรับปรุงสะสมสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ของ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี อัพเด 2919355 การติดตั้งใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 หรือ คุณจำเป็นต้องมี Service Pack 1 การติดตั้งใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2012 R2 ของ
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน 8.1 ของ Windows และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2012 R2 การรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2"ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.3.960 0.17 xxxWindows Server 2012 R2RTMGDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 R2" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.3.9600.171937,410,68829 2014 พฤษภาคม06:05x 64
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.7601.22 xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 R2" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7601.228824,639,74419-พฤศจิกายน-201409:05x 64
Cluswmi.dll6.1.7601.22882542,20819-พฤศจิกายน-201409:06x 64
Cluswmi.mofไม่มีข้อมูล76,75219-พฤศจิกายน-201405:13ไม่มีข้อมูล
Cluswmiuninstall.mofไม่มีข้อมูล17620 พ.ย. 201003:54ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:32ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:32ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล189,43219-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201408:58ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล184,39219-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล189,75219-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:32ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล185,43819-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล130,27619-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล193,19819-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:34ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:33ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:31ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:32ไม่มีข้อมูล
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2012 R2 ของ
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7601.228827,808,00019-พฤศจิกายน-201409:57IA-64
Cluswmi.dll6.1.7601.22882887,29619-พฤศจิกายน-201409:58IA-64
Cluswmi.mofไม่มีข้อมูล76,75219-พฤศจิกายน-201407:16ไม่มีข้อมูล
Cluswmiuninstall.mofไม่มีข้อมูล17619-พฤศจิกายน-201407:16ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล189,43219-พฤศจิกายน-201410:06ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201409:54ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล189,75219-พฤศจิกายน-201410:10ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล130,27619-พฤศจิกายน-201410:06ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201410:09ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201410:11ไม่มีข้อมูล
Cluswmi.mflไม่มีข้อมูล173,68419-พฤศจิกายน-201410:06ไม่มีข้อมูลสถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อ TCP แบ่ง และเชื่อมต่อแล้ว ไม่ได้รับการตอบรับ TCP ในการสื่อสารบนคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2012 R2 ของโหนดที่โหน และโหนดที่ไม่ได้รับการตอบรับ TCP จะถูกเอาออกจากการเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้งานอยู่ ข้อผิดพลาด 5023 ถูกบันทึกในแฟ้ม cluster.log ของโหนดที่จะถูกเอาออกจากการเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ถูกบันทึกในแฟ้ม cluster.log 5023 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ FC NODE2 โหนดที่สอดคล้องกับบันทึกของระบบก่อนหน้านี้:
00000b7c.00001254::วันที่-เวลา เตือน [PULLER FC-NODE2] ReadObject ล้มเหลว ด้วย GracefulClose(1226)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปที่ปลายทางระยะไกล fe80::####:####:####:####%##: ~ 49256 ~ ปิด '
00000b7c.00000fa8::วันที่-เวลา Mscs::NodeObject::OnMessageReceived ERR [หลัก]: (5023)' เนื่องจาก 'ไม่สามารถลบข้อความที่ส่งจากคิวการส่งข้อความว่าง '
00000b7c.00000fa8::Date-เวลา โหนด ERR [โหน] 8: ข้อผิดพลาดการประมวลผลจาก n1 เริ่มต้นการจัดกลุ่มใหม่

หมายเหตุ
fe80::####:####:####:####%## แทนหมายเลขฐานสิบหกที่อยู่ IPv6 แทน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 R2 ของ

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_0d73dc007dc76763d947135e58a26bc5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_92a61bbf7946133c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_43970e368a63681553f3e0cda8ab68b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_6a885997b119d4f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_828cf525a061530f2e10a9bb524136b6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_775f45ed510659d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_965b6236d3ab05e942ac504dbe0c99f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_759ad4771763590c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_a1dfa607d2ef8c1a06fdbae1d4ecdfe8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_4fa6ffd8be4036e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_aa4d9c239f188594fe3153a6edeb503d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_977a17ae13354211.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_b98637cc530c89a87132a011c8603ade_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_4295b75d65eb22d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_b998b79b864e712ca10189bd1da930c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_269acca40631fafa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_c41afcd20c2de8b9f7e112553d49054c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_14c3d229dbad7e55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_cc5d420dedd97eaf20674ac1cded7c21_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_35d0e289cee45a1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_dcdaf1485a500223b302cfb04f75e506_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_00deeb1b469bd6b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_e378c260defd82b54eaf63eaeb646f4b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_7e688e80414a16ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_f03bd51905f72637224a88bd9dff1240_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_8825fa88868c2ecd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_fb9a5a02813e742129a31b668de7085a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_8726cf139f4e85c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30-พฤษภาคม-2014
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_aa741e8e758bf601.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม9,490
วัน (UTC)29 2014 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:39
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17193_none_b4c8c8e0a9ecb7fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,554
วัน (UTC)29 2014 พฤษภาคม
เวลา (UTC)10:00

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_0051ac817d11ac545e241f0f0fb85f77_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_15af1d96473a1f2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_1f400dc48d60edf9a378e93972eb5eee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_de45afeab492acc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_2f5cec38bcfc3c8f2c0e4081e2a510a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_7f3573fa9ebf8511.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_306b2529c2b214690de932263ab3e1dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_ac7dd6ccc9a66d35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_34d2d7f05ca512b8276eef0e1300f73a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_773e6b6eecc3d398.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_3f518b43fae6da1bc2f02bd0f1b4b503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_f9facad20422a64e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_48f67de65e2059a6ddf7eb1c133d8a98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_37745a04b05e1b46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_4effbc3e7602d207c40bbc22957d5c75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_6e615cec14b124fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_53a1a0b0e3c5125a476f837731627caa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_b9ef48ef1b40e49c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_63d4fc3c92676bf323b7eb8445d9d7c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_5ab0e539db2c025a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_68c4eca9dd15b5389edf9dd0def5af8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_fb38c96f64cd401e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6c8e41031d2ccb616d467c3859ddbf4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_5fcb97f17b26fcc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6c97a41c9b29ed7d49cf85eb310ba1f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_9830a98d93f06361.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6e3c726f66f9fea9436625963d62cb85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_9afb60b58274f63e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6ef2ab2b2a2b858ed8568bd6f67f65c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_d0d46236dd444e58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_7177006284978c9a5d146687d1c7ca0d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_738cb30b3c93a407.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_799fa0545c2eec8ef3a229eaddd2ea09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_d718df76b368c6eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_7e5e72aac0cc7c4e7b64fe27f568af39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_fbe3bc6c102a7520.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_818e7a839e851ab7fdc2f64032d4ce41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_c83265ff2ab26438.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม728
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_82e56d0f1c4cc2e7565f27bdf35cca80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_ba5c6cbc51f06bb8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_8859e2b7b2fd7224f75b81405ecffc09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_dd4d746b4a157e95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_a86e7b172816fcd1622c3e43b660e23f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_a4a5590853a10326.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_ad5154709edfcb4ab5d125e0c1000d95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_2a88b098dba0049d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_adb06b97b156635a1d01697a3f59e543_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_ed7394cf10f29699.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_bb62e7c24ea56a1f7b97e7d3755863e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_b8851f213aa6a14d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_c5a7a7c1f7cb562f7606d0d6b952b1fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_c577844da0cd4401.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_cc55633f8deb4d9b629a2ec9eef67a8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_f84124389c4bfcb0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d0740cd62b8a215d49c4550b231999da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_3510ef644087276f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d3ff7b54958df2728303eda52bddf96d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_06e0bf81477f6bde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_dca44f1095c8b8b58a3753c95b70069f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_f96c5da563a4f6c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_dee3b696077c56a5af886b4e21e47846_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_a0a1a1b6893c265f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_e430b328ff916cdf26520d8db4636720_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_3a0e5bbf0da40c2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_ec6a9d1ccf83c051b67adedd6f3d2c43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_7639e326b2b1485f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f1bc2a850181dd96877dbd8afee325a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_2e9fe67eb5cd4737.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f3d21c587881993d61687fcfa3580144_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_d42269d4c6b138d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f4e839f5de54c92438de516e47397a3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_c65909b25d62a406.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f625126e02a4334486f824001edc4838_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_e5789012d0f47d86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f7238763b65810ebde1498a49a27245f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_f9337fee14e912c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f9af0154abc388b654a099759ac28aa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_82a640745d433073.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_18238883d1839c83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,438
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)09:34
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ... overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_1ad181c7cfc93660.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,668
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)09:33
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_227832d605e45e7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)04:05
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_145e47767eb7b1587fb037c7853ee624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_2c051cdd327e16e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_960f3c1ad5eadee5f0c1abc18662a2d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_ee3be540f00914da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_c48b334cee87b954d6b1720ce1007322_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_835e422600647cc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_c8ff49ccf54f8bb87d16d0169250f378_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_0093bda23a57539c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_d8e2c6fea0130363a9242290d0f765a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_b8d482f7b014658d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_dd3cff43780fb7048989c5d84604665b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_54c2ed3de1990e70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_e703c9536d4f05cad6ab13c8e122456b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_8d43546d1b11ed5b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_f661e09e9fb5ae209eb300b0ea8f98bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_aa5fe3dd09639290.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_f8f9c5e9c24d4d7f5a45182f806c488a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_532e4ec5830dc0fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)21:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_bc0690f619243449.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,436
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)10:22
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ... overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_beb48a3a1769ce26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,666
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)10:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22882_none_227832d605e45e7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)19-พฤศจิกายน-2014
เวลา (UTC)04:05
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2972254 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/10/2016 08:34:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2972254 KbMtth
คำติชม