ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">//support.microsoft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: MS DTC แสดงข้อยกเว้นใน Dbgtrace.dll เมื่อคุณใช้หน่วยทางลอจิคัล 6.2 ต่อไป LU ชนิด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2974042
อาการ
คุณเรียกใช้ธุรกรรมการแจกจ่ายผ่านทางผู้ให้บริการที่มีจัดการสำหรับ DB2 ที่รวมอยู่ใน Microsoft 2013 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างไม่ค่อย บริการ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรมผู้ประสานงาน (MS DTC) แสดงข้อยกเว้นในกระบวนการ Dbgtrace.dll เมื่อคุณใช้หน่วยทางลอจิคัล 6.2 ต่อไป LU ชนิด ในสถานการณ์นี้ บริการหยุดทำงาน
สาเหตุ
ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเกี่ยวกับเวลา เธรดพยายามที่จะเรียกในไฟล์ Dbgtrace.dll หลังจากที่แฟ้มถูกยกเลิกการโหลด ซึ่งทำให้บริการ MS dtc ใหม่จะหยุดทำงาน
การแก้ไข
แก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
การปรับปรุงสะสม 3 สำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2013
การปรับปรุงสะสม 2 สำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2013
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ