ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
isplay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  สร้าง OAB ล้มเหลวถ้ามีใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013 FIPS

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2974339
  อาการ
  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้สหพันธ์ข้อมูลประมวลผลมาตรฐาน (FIPS) บนเซิร์ฟเวอร์แบบออฟไลน์ที่อยู่สมุดบัญชี (OAB) ในสภาพแวดล้อม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft คุณทำเช่นนี้ โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเชลล์การจัดการแลกเปลี่ยน (EMS):
   ชุด-ItemProperty-HKLM:\system\currentcontrolset\control\lsa\fipsalgorithmpolicy เส้นทาง-ชื่อที่เปิดใช้งาน - 1 ค่า
  • คุณพยายามอัพเด OAB การ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การปรับปรุงล้มเหลว นอกจากนี้ รหัสเหตุการณ์ 17004 ที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

  แหล่งที่มา: MSExchangeMailboxAssistants
  วันที่: วันที่
  รหัสเหตุการณ์: 17004
  ประเภทของงาน: ผู้ช่วยตัวสร้างของ OAB
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
  ผู้ใช้: N/A
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย:
  สร้าง OAB "\OAB01" ล้มเหลว
  Dn: CN = OAB01, CN =รายการที่อยู่แบบออฟไลน์ CN =คอนเทนเนอร์ของรายการที่อยู่<xxxx></xxxx>
  ObjectGuid: 428d2524-2bc6-49a1-a5ae-620b1204cce4
  สถิติ: S:OAB = '\OAB01'; I64:Status = 2147500037; Dt:StartTime =เวลาเริ่มต้น; Dt:EndTime =สิ้นสุด; S:DC=;I32:Total.Records=0;I32:Total.TempFiles=0 Ti:TimeWritingFiles = 00: 00:00 S:Org =<Org> S:Wasted=False;I32:Total.RecordsAddedChurn=0;I32:Total.RecordsDeletedChurn=0;I32:Total.RecordsModifiedChurn=0 Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcLatency=00:00:00.0150000;I32:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcCount=5 Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.CpuTime=00:00:00 Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.ElapsedTime=00:00:00.0055628 Ti:PrepareFilesForOABGeneration.CpuTime=00:00:00 Ti:PrepareFilesForOABGeneration.ElapsedTime=00:00:00.0065797 Ti:Total.CpuTime=00:00:00.0312500 Ti:Total.ElapsedTime=00:00:00.0596797;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesRead=14923;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesWritten=22017 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Reading.ElapsedTime=00:00:00.0000394 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Writing.ElapsedTime=00:00:00.0002913 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0528901 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500 Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0529628;; S:Exp=System.InvalidOperationException: การใช้งานนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมเข้ารหัสลับ FIPS แพลตฟอร์ม Windows ที่ผ่านการตรวจสอบ</Org>
  ใน System.Security.Cryptography.SHA1Managed ... ctor()
  ใน Microsoft.Exchange.OAB.OABFileHash.GetHash (สตรีมกระแสข้อมูล)
  ใน Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABFile.Compress การทำ (FileSet fileSet สถิติ GenerationStats เครื่องหมายสายอักขระ)
  ที่ Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.TemplateFileGenerator.GenerateTemplateFile (FileSet fileSet)
  ใน Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateTemplateFiles()
  ที่ Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateOrLinkTemplateFiles (AssistantTaskContext assistantTaskContext)
  ใน Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant <> </>c__DisplayClassc <ProcessAssistantStep>b__8() </ProcessAssistantStep>
  ใน Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch การทำ (TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate filterDelegate, CatchDelegate catchDelegate)
  ที่ Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant.ProcessAssistantStep (AssistantTaskContext assistantTaskContext)


  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
  2961810 ปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ Exchange Server 2013

  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีใช้อัลกอริทึมการแฮ SHA1 ที่มีการจัดการสำหรับการสร้างแฟ้มแฮ OAB อย่างไรก็ตาม แฮแฟ้มไม่เข้ากันกับ FIPS
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FIPS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdletชุด ItemPropertyไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet นี้อัพเดต OfflineAddressBookไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ