ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีขอรับรหัส Volume License สำหรับ Office XP รุ่น Enterprise Editions

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298088
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้828378.
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ต้องการสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลลูกค้าการป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ใช้งานไดรฟ์ข้อมูลเมื่อพวกเขาติดตั้งจากสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลหรือสื่อ MSDN เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office XP ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้ถูกกำหนดให้กับบริษัทของคุณหรือสถาบัน และมีไว้สำหรับการใช้ sole คุณควรให้สิทธิการใช้งานไดรฟ์ข้อมูล product key ที่มีความปลอดภัย และกระจายกับพนักงานหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง และกระจายสิทธิ์การใช้งาน pursuant เงื่อนไขของข้อตกลงของคุณ เท่านั้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีกซีดี (boxed ผลิตภัณฑ์ซื้อจากปลั๊กวางจำหน่าย) คุณไม่สามารถใช้สำหรับการติดตั้งหลาย เลือก MSDN และ Fulfillment ทั่วโลกสื่อ (WWF) จะพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งหลายสื่อเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการใช้การเลือก MSDN หรือซี ดี WWF ลูกค้าสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลที่ต้องรับหมายเลขไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้โปรแกรมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ซึ่ง enrolled เมื่อคุณติดตั้ง Office จากการเลือก MSDN หรือซี ดี WWF ได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ ใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่เหมาะสมสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ แทนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบรรจุซีดี ผลิตภัณฑ์จะไม่มีการติดตั้งจากการเลือก MSDN หรือซี ดี WWF โดยไม่มีไดรฟ์ข้อมูลใช้งานผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ:หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโปรแกรม Office เดี่ยวทั้งหมด ติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานของ Microsoft เพื่อขอรับรหัสผลิตภัณฑ์นี้ หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับชุดโปรแกรม Office XP ไม่ได้ทำงานสำหรับโปรแกรม Office XP แบบสแตนด์อโลนรหัสผลิตภัณฑ์สิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องใช้อาจ หรืออาจไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ กรุณาเรียกดูไปต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหา หรือการขอรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องติดตั้ง Office:ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคีย์ผลิตภัณฑ์ของสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูล ติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานของ Microsoft สำหรับภูมิภาคของคุณ
  • สหรัฐอเมริกาลูกค้าโทร (888) 652-2342
  • ลูกค้าระดับนานาชาติ กรุณาเรียกดูไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลกับผลิตภัณฑ์ Office ของขายปลีก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293806ข้อความแสดงข้อผิดพลาด OFFXP: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office: กรุณาป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเมื่อต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
OfficeKBHowTo inf OFFXP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ