ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

รหัสเหตุการณ์: ล็อก 158 สำหรับดิสก์ Guid ที่เหมือนกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2983588
อาการ
เหตุการณ์ข้อผิดพลาดสำหรับ 158 ID เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ เหตุการณ์บ่งชี้ว่า อุปกรณ์ดิสก์ ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมีกำหนด guid ของดิสก์ที่เหมือนกัน

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: ดิสก์
วัน: <Date><Time>
รหัสเหตุการณ์: 158
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์:<Computer_Name>
คำอธิบาย:
ดิสก์#มีตัวบ่งชี้ที่ดิสก์เดียวกันเป็นอย่าง น้อยหนึ่งดิสก์ที่เชื่อมต่อกับระบบ ไปที่(เว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft</Computer_Name></Time></Date>http://support.microsoft.com) และค้นหา KB2983588 เพื่อแก้ไขปัญหานี้


หมายเหตุ: ข้อความแสดงเหตุการณ์ข้างต้นยังไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานหรือประสิทธิภาพการทำงานบนระบบไคลเอ็นต์ เหตุการณ์นี้แสดงคำเตือนว่า ดิสก์หลายบนระบบใช้ร่วมกันข้อมูลรหัสเดียวกัน (เช่นหมายเลขประจำสินค้า หน้า 83 รหัสอื่น ๆ)
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดจากหนึ่งสถานการณ์แตกต่างกัน สองสถานการณ์ทั่วไปมีดังนี้:
  • ถ้าหลายเส้นทางไปยังอุปกรณ์ดิสก์ทางกายภาพเดียวกันที่มีอยู่ แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน Microsoft Multipath I/O (MPIO) อุปกรณ์จะถูกเปิดเผยไปยังระบบ โดยเส้นทางทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน ซึ่งทำให้ข้อมูล ID อุปกรณ์เดียวกัน (เช่นหมาย เลขประจำสินค้าอุปกรณ์ รหัสผู้จัดจำหน่าย หมาย เลขผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ) จะสามารถแสดงได้หลายครั้ง
  • ถ้าฮาร์ดดิสก์เสมือน (VHD) จะถูกทำซ้ำ โดยใช้การดำเนินการคัดลอก และวางจะสร้างเพิ่มเติมเครื่องเสมือน (VMs), ไม่มีโครงสร้างข้อมูลภายในจะถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้น VMs มี Guid ดิสก์เดียวกันและมีรายละเอียด ID เดียวกัน (เช่นหมาย เลขประจำสินค้าอุปกรณ์ รหัสผู้จัดจำหน่าย หมาย เลขผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ถ้ามีหลายเส้นทางไปยังอุปกรณ์ดิสก์ทางกายภาพ MPIO ที่เปิดใช้งาน ถ้าเปิดใช้งาน MPIO ระบบสามารถอ้างสิทธิ์ของไดรฟ์ และแสดงอินสแตนซ์เดียวเท่านั้นของแต่ละอุปกรณ์ดิสก์เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน MPIO ดู TechNet บทความต่อไปนี้:

ถ้าระบุเป็นรายการที่ซ้ำกันหลาย VHDs ใช้พารามิเตอร์– ResetDiskIdentifierของการ cmdlet Windows PowerShellชุด VHD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdletชุด VHDดู TechNet บทความต่อไปนี้:

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ