ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

BUG: ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงอาจไม่สามารถยกย้อนกลับเมื่อตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษาการจัดส่งบันทึกไม่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298743
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 353349 (shiloh_bugs)
bug #: 353719 (shiloh_bugs)
อาการ
เมื่อคุณเซ็ตอัพการบันทึกการจัดส่งผ่านตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษาฐานข้อมูล และตัวช่วยสร้างล้มเหลวให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด ของไม่เปลี่ยนแปลงของตัวช่วยสร้างทั้งหมดถูกยกเลิก

ซึ่งอาจทำให้ข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นหลัง จากที่คุณแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น re-run ตัวช่วยสร้างแล้ว:
ข้อผิดพลาด 14261: การระบุ primary_server_name.primary_database_name ('N ') อยู่แล้ว
ข้อผิดพลาด 14426: ตรวจสอบการจัดส่งการล็อกถูกกำหนด (...)
สาเหตุ
ไม่ถูกปล่อยผ่านงาน ในแฟ้มบันทึกจัดส่งจอเซิร์ฟเวอร์ และ บนเซิร์ฟเวอร์หลัก:
  • เซิร์ฟเวอร์หลัก: มีรายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบที่อยู่ในตารางmsdb.dbo.log_shipping_monitor.
  • เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ: งาน "ระบบงานที่มีการแจ้งเตือนจัดส่ง - สำรองข้อมูล"
  • เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ: งาน "ระบบงานที่มีการแจ้งเตือนจัดส่ง - การคืนค่า"
  • เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ: มีรายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลักในตารางmsdb.dbo.log_shipping_primaries.
งานจะไม่ได้เนื่องจากมีแถวในการlog_shipping_primariesตาราง: ไม่ว่า ตาราง log_shipping_primaries และ log_shipping_monitor ไม่เสมอรักษาในกรณีที่เกิดความล้มเหลวทั้งหมดของการตั้งค่าตัวช่วยสร้างปัญหา ขึ้น
การหลีกเลี่ยงปัญหา
หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษา และจะล้มเหลวในการสร้างการตั้งค่าการบันทึกการจัดส่ง คุณต้องด้วยตนเองล้างตารางก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างอีกครั้ง
ขึ้นอยู่กับที่ความล้มเหลวเป็น คุณต้องรันกระบวนการจัดเก็บไว้ในการลบรายการบางอย่าง

คุณอาจต้องการเรียกใช้กระบวนการจัดเก็บต่อไปนี้เพื่อล้างข้อมูลรายการล็อกการจัดส่ง และการอนุญาตให้ตัวช่วยสร้างจะสามารถ re-run:
  • sp_delete_log_shipping_primary: เมื่อต้องการลบเซิร์ฟเวอร์หลักจากตาราง log_shipping_primary
  • sp_delete_log_shipping_plan: เมื่อต้องการลบแผนการจัดส่งบันทึก
  • sp_delete_log_shipping_secondary: การเอาออกเซิร์ฟเวอร์รองจากตาราง log_shipping_secondaries
  • sp_remove_log_shipping_monitor: เมื่อต้องการลบการบันทึกการตรวจสอบข้อมูลจากตาราง log_shipping_monitor การจัดส่ง
สถานะ
Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน SQL Server 2000
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Microsoft SQL Kit ทรัพยากร 2000 Serverบท 13

เว็บคาสต์สนับสนุน: การจัดส่งการล็อก Server 2000 Microsoft SQL

sql Server 2000 หนังสือออนไลน์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 298743 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:42:21 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbFAQ kbpending kbsqlservlogship kbmt KB298743 KbMtth
คำติชม